Google+

Vision & Mission

 

 

我们愿与阁下一同追逐曾经的梦想,

 

我们始终坚信,

 

有梦想就会有希望,

 

有希望就会有幸福,

 

请记得,因为你快乐,所以我快乐。

 

我们竭尽全力为在泰华人、华侨真诚提供全方位、专业贴心的生活服务!

为中泰两国的旅游商贸往来搭建起轻松易行的平台!

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

 

“เป็นตัวแทนและสื่อกลางในการให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนอย่างครบวงจร”

 

 

 

 

 

พันธกิจ (Mission)

 

 

 

“ให้บริการแก่ลูกค้าในด้านต่างๆทั้ง การศึกษา การท่องเที่ยว การทำธุรกิจและการค้า รวมถึงการบริการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ

ชาวจีนหรือประเทศจีนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ”

 

Visitors: 122,422