Google+

Learning Chinese from Youtube

เปิดเคล็ดลับการเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง

เปิดเคล็ดลับการเรียนภาษาจีนง่ายๆ ด้วยตนเองให้สำเร็จ เพียงรู้ศัพท์และหลักการเรียงรูปประโยคก็สามารถคุยกับชาวจีนรู้เรื่อง 'ฟังรายการวิทยุ-ดีวีดี-อินเทอร์เน็ต-รายการโทรทัศน์-คุยกับชาวจีน-ฟังเพลง' ช่วยให้ออกเสียงภาษาจีนถูกต้อง ผู้จัดรายการสานสัมพันธ์ไทย-จีนแนะ แปะโน้ตพินอิน พร้อมคำอ่านภาษาไทยช่วยจำศัพท์แม่น

เมื่อประเทศจีนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ภาษาจีนเข้ามามีบทบาทในสังคมโลกมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่ต้องการค้าขายและทำธุรกิจกับชาวจีนย่อมต้องใช้ภาษาจีนในการติดต่อ ดังนั้นจึงทำให้มีผู้คนทั่วโลกจำนวนมากต่างหันมาเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 2 หรือภาษาที่3 ขณะเดียวกันคนไทยเองก็มีกระแสความนิยมในการเรียนภาษาจีนอยู่ไม่น้อย เห็นได้ว่าในปัจจุบันมีการสอนภาษาจีนผ่านสื่อต่างๆ จำนวนมาก อาทิ วิทยุ, โทรทัศน์, วีซีดี, ดีวิดี, อินเทอร์เน็ต, ฯลฯ ให้ได้เลือกศึกษากันอย่างแพร่หลาย แต่การจะเรียนภาษาจีน ด้วยตนเองให้ประสบความสำเร็จจะต้องใช้การฝึกฝนและขยันหมั่นหาความรู้อยู่เสมอ

4 ขั้นก่อนเรียนจีนด้วยตนเอง

การเรียนภาษาจีนสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ 1.เรียนรู้จากครอบครัว คนใกล้ชิด 2.เรียนจากโรงเรียน แล้วจึงกลับมาทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง 3.เรียนจากสื่อ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทางอ้อมที่ได้จากความบันเทิง เช่น ละคร, เพลง, ภาพยนตร์ เป็นต้น

ส่วนกรณีผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลย หากจะเริ่มเรียนภาษาจีนด้วยตนเองนั้น ถือว่าเป็นเรื่องยากพอสมควร โดยเฉพาะการออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องที่ยาก หากเข้าใจวิธีการออกเสียงแบบผิดๆ ไปแล้ว จะเกิดภาวะฝังใจในการออกเสียง ดังนั้นในระยะเริ่มแรกควรมีเหล่าซือ (อาจารย์) คอยให้คำแนะนำไปก่อน แล้วจึงค่อยหันมาเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้ ฝึกฝนภาษาจีนด้วยตนเองควรเริ่มต้นจาก

1.กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น เรียนเพื่อใช้ติดต่อค้าขาย, เรียนเพื่อสมัครแอร์โฮสเตส, เรียนเพื่อนำไปสอบเข้ามหาวิทยาลัย, เรียนเพื่อใช้สื่อสารในครอบครัว เป็นต้น เนื่องเพราะการเรียนแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกันออกไปตามจุดมุ่งหมายในการเรียน

2.หาตำราหรือหนังสือมาศึกษาหาความรู้ ซึ่งทางที่ดีควรเลือกตำราที่มาพร้อม CD ประกอบการเรียน เนื่องจากจะช่วยในการเรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

3.ฝึกการฟัง, พูด, อ่าน, เขียน บ่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ

4.หาโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนจีน เพื่อเรียนรู้ภาษาอย่างแท้จริง รวมถึงเจ้าของภาษาจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้คุณได้อีกด้วย

"การเรียนภาษาจีนจาก DVD หรือ VCD ก็เป็นอีกวิธีที่จะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องการฟัง, การอ่าน, การเขียน รวมถึงสามารถเห็นภาพได้อีกด้วย"

'ตั้งใจ-มีวินัย' สู่ความสำเร็จ

อย่างไรก็ตามหลักไวยกรณ์ในภาษาจีนส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายคลึงกลับภาษาไทยมากถึงประมาณ 70% ซึ่งหากผู้เรียนรู้คำศัพท์ และรู้หลักพื้นฐานของการเรียงรูปประโยคเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คำว่า "เที่ยว" ในภาษาไทย หมายถึงการเดินทางอย่างสนุกสนาน ส่วนในภาษาจีนหมายความว่า กระโดด ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความหมายที่ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นต้น

"หลักการสำคัญในการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเองให้ประสบผลสำเร็จ คือตั้งใจและมีระเบียบวินัยในการฝึกฝนให้มาก ควรท่อง อ่าน คัดและเขียนทุกวันจนกว่าจะจำได้ อย่างตัวผมจะฝึกคัด, ออกเสียง, คิดเป็นภาษาจีน หรือฟังภาษาไทยแล้วนำมาแปลเป็นภาษาจีนอยู่เป็นประจำ" 

ฟังวิทยุภาษาจีนช่วยให้พูดจีนได้

อินทนิล ปลดเปลื้อง ผู้จัดรายการสานสัมพันธ์ไทย-จีน สถานีวิทยุซีอาร์ไอ และผู้ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาจีนด้วยตนเองจนสามารถนำภาษาจีนมาใช้ในการติดต่อสื่อสารและจัดรายการวิทยุสานสัมพันธ์ไทย-จีนได้เป็นอย่างดี กล่าวว่า ปัจจุบันคนทั่วโลกต่างสนใจเรียนภาษาจีนกันมากขึ้น รวมถึงการเรียนภาษาจีนด้วยตนเองก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เห็นได้จากมีการสอนผ่านทางวิทยุ, โทรทัศน์, เว็บไซต์ต่าง ๆ รวมทั้งหนังสือพร้อมคู่มือ, ดีวีดี, ซีดี ที่มีออกมาให้ศึกษาเป็นจำนวนมาก

ในการเรียนภาษาจีนผ่านสถานีวิทยุซีอาร์ไอสามารถทำให้ผู้เรียนพูดคุยและเข้าใจความหมายของภาษาจีนได้ถูกต้อง ซึ่งผู้ไม่มีพื้นความรู้เรื่องภาษจีนก็อาศัยฟัง แล้วขยันฝึกพูดตาม ก็จะสามารถใช้สื่อสารในระดับพื้นฐานได้อย่างสบายๆ โดยการสอนทางวิทยุส่วนใหญ่จะเน้นการสอนอ่านออกเสียงและประโยคสนทนาที่ถูกต้อง แต่ไม่ได้สอนเรื่องการเขียน ซึ่งผู้ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องการเขียนควรศึกษาเพิ่มเติมยังสื่ออื่นๆ เช่น ทางเว็บไซต์ก็จะมีการสอนทั้งเรื่องการพูดและการเขียน รวมถึงการเห็นภาพเคลื่อนไหวในรูปของมัลติมีเดียอีกด้วย, หนังสือพร้อมดีวีดีประกอบการเรียนภาษาจีน เป็นต้น

"แฟนรายการผู้มีพื้นฐานภาษาจีนอยู่บ้างเล่าให้ฟังว่า การฟังวิทยุภาษาจีน โดยเฉพาะช่วงเรียนภาษาจีนจะทำให้เขาไม่ลืมภาษาจีนที่อาจไม่ได้ใช้ไปบ้าง ซึ่งเหมือนเป็นการเตือนความจำได้อีกแบบหนึ่ง"

ออกเสียงภาษาจีนเพี้ยนความหมายต่าง

เขา กล่าวอีกว่า จุดเริ่มต้นที่ได้เริ่มเรียนภาษาจีนด้วยตนเองนั้นก็เพราะได้รับมอบหมายให้ไปทำงานยังประเทศจีน จึงหาหนังสือที่สอนภาษาจีนมาศึกษาและท่องจำคำศัพท์ รวมถึงประโยคต่างๆ แต่พอนำมาใช้สนทนากับชาวจีนกลับใช้ไม่ค่อยได้จริง เนื่องจากการออกเสียงในภาษาจีนให้ถูกต้องนั้นยากมาก มีหลายเสียงที่คนไทยเราไม่คุ้นและออกเสียงผิด จึงทำให้คนจีนส่วนใหญ่ฟังไม่เข้าใจ

ภาษาจีนออกเสียงเพี้ยนนิดเดียวความหมายก็ต่างกันไปเลย เช่นกรณี หยิบดินสอสีสีขาวให้เด็กชาวจีนแล้วบอกเธอว่า ไป๋ซื่อ (ซึ่งหมายถึงสีขาว) เธอทำหน้างง แล้วบอกว่า ปู๋ชื่อ (ไม่ใช่) พร้อมชูนิ้ว 4 นิ้ว เป็นการอธิบายว่า ซื่อ(si) คือ 4 แต่ถ้าเป็นสีขาวต้อง ไป๋เซ่อ ออกเสียง เซ่อ ดังนั้นการออกเสียงในภาษาจีนควรให้ชาวจีนออกเสียงให้เราฟัง จากนั้นเราก็ออกเสียงตามก็จะทำให้ออกเสียงได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
" หากเราไปตามตลาดซื้อของก็พยายามพูดกับพ่อค้าแม่ค้า แล้วจะถามเขาบ่อยๆ ว่า อันนี้ภาษาจีนเรียกว่าอะไร เขาก็จะบอกเราก็พูดตาม บางทีก็จดไว้ด้วย ซึ่งคนจีนน่ารักและยินดีสอนภาษาจีนให้คนไทยเป็นอย่างมาก เพราะชาวจีนชอบประเทศไทย"

แปะโน้ตพินอินช่วยจำแม่น

อย่างไรก็ดีตัวอักษรในภาษาจีนก็มีความสำคัญยิ่ง เพราะมีเป็นแสนตัว แต่ที่ใช้กันอยู่ประจำมีประมาณ 5,000 - 7,000 ตัว ซึ่งการจำตัวอักษรเหล่านี้ให้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเทคนิคการจำศัพท์ของตัวเขาก็คือการเขียนเป็นพินอิน หรือบางคำอาจเขียนคำอ่านภาษาไทยกำกับไว้ด้วย เพื่อใช้ฝึกออกเสียงแล้วนำไปแปะไว้ตามวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวันภายบ้านทุกชิ้น วิธีนี้จะช่วยให้จำคำศัพท์ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการฟังวิทยุและดูโทรทัศน์ พร้อมขยันออกเสียงตามบ่อยๆ ก็จะช่วยได้เหมือนกัน
ส่วนผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อนำไปสอบวัดระดับภาษาจีน SHK นั้น การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆ อาจมีความรู้ไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้สอบได้ ควรเข้าเรียนตามโรงเรียนหรือสถาบันสอนภาษาโดยตรงจะดีกว่า แต่ถ้าต้องการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารประจำวัน ก็สามารถเรียนด้วยตนเองได้อย่างไม่ยากนัก

ขณะเดียวกันในการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผลนั้น ควรอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสารกับชาวจีนผู้เป็นเจ้าของภาษา หรือชาวต่างชาติที่รู้ภาษาจีนแล้วเข้าใจเรื่องตรงกัน ดังนั้นโลกแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ จึงมีความจำเป็นและสำคัญสำหรับทุกคนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน

"ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาจีนให้ประสบความสำเร็จจะต้องพยายามฝึกสังเกต, ถามไถ่, พูด, เขียน รวมถึงสื่อสารกับผู้รู้บ่อย ๆ จะเป็นวิธีที่ทำให้เราเกิดความมั่นใจและมีกำลังใจในการใช้ภาษาจีนอีกด้วย"

-------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

Visitors: 120,915