Google+

รูปแบบประโยคภาษาจีน 30 บทเรียน

บทที่ 1:ทักทาย

正常播放 慢速播放
nǐ hǎo
你 好!
สวัสดีค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nǐ zǎo
你 早!
อรุณสวัสดิ์ค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
zǎo shang hǎo
早  上  好!
อรุณสวัสดิ์ค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nǐ hǎo ma
你 好 吗?
คุณสบายดีไหมคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ hěn hǎo nǐ ne
我 很 好, 你 呢?
ฉันสบายดี แล้วคุณล่ะ
正常播放 慢速播放
wǒ yě hěn hǎo
我 也 很 好。
ฉันก็สบายดี
正常播放 慢速播放
nín chī fàn le ma
您 吃 饭 了 吗?
คุณทานข้าวหรือยังคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ chī guò le
我 吃 过 了。
ฉันทานแล้ว


บทที่ 2:ทำความรู้จัก

正常播放 慢速播放
qǐng wèn nín guì xìng
请 问 您 贵 姓?
ขอถามหน่อยค่ะ/ครับ คุณแซ่อะไรคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
miǎn guì xìng zhāng
免  贵 姓 张。
ไม่ต้องใช้คำว่า “贵姓”หรอกค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nǐ jiào shén me míng zi
你 叫 什 么 名 字?
คุณชื่ออะไรคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ jiào dà chuān
我 叫 大 川。
ผมชื่อต้า ชวนครับ
正常播放 慢速播放
hěn gāo xìng rèn shi nǐ
很 高 兴  认 识 你。
ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
qǐng duō guān zhào
请 多  关 照。
ช่วยชี้แนะด้วยนะคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
zài jiàn
再 见!
แล้วพบกันใหม่ค่ะ/ครับ, ลาก่อนค่ะ/ครับ

 


บทที่ 3:ถามที่อยู่

正常播放 慢速播放
nǐ zhù zài nǎ ér
你 住 在 哪 儿?
คุณพักอยู่ที่ไหนคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nǐ zhù zài shén me dì fang
你 住 在 什 么 地 方?
คุณพักอยู่ที่ไหนคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ zhù zài yí hào sù shè lóu
我 住 在 一 号  宿 舍 楼。
ฉันพักที่หอพัก 1 ค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nǐ jiā zài nǎ ér
你 家 在 哪 儿?
บ้านคุณอยู่ที่ไหนคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ jiā zài běi jīng
我 家 在 北 京。
บ้านฉันอยู่ปักกิ่งค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ men zhù dé hěn jìn
我 们 住 得 很 近。
เราพักอยู่ใกล้กันมากเลยค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ zhù zài xué xiào fù jìn
我 住 在 学 校 附 近。
ฉันพักอยู่ใกล้ๆ โรงเรียน/มหาวิทยาลัยค่ะ/ครับ

 


บทที่ 4:ครอบครัว

正常播放 慢速播放
nǐ jiā yǒu shén me rén
你 家 有 什 么 人?
ที่บ้านคุณมีใครบ้างคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ jiā yǒu bà ba mā ma mèi mei hé wǒ
我 家 有 爸 爸、妈 妈 、 妹 妹 和 我。
ที่บ้านฉันมีพ่อ แม่ น้องสาว แล้วก็ฉัน
正常播放 慢速播放
nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén
你 家 有 几 口 人?
ครอบครัวคุณมีกี่คนคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ jiā wǔ kǒu rén
我 家 五 口 人。
ที่บ้านฉันมี 5 คนค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ jiā rén hěn duō
我 家 人 很 多。
ครอบครัวฉันมีคนเยอะค่ะ/ครับ

 


บทที่ 5:วันที่

正常播放 慢速播放
jīn tiān xīng qī jǐ
今 天 星 期 几?
วันนี้วันอะไรคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
jīn tiān xīng qī rì
今 天 星 期 日。
วันนี้วันอาทิตย์ค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
xiàn zài jǐ diǎn le
现 在 几 点 了?
ตอนนี้กี่โมงแล้วคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
xiàn zài shén me shí hou le
现 在 什 么 时 候 了?
ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
xiàn zài bā diǎn èr shí sì fēn
现 在 八 点 二 十 四 分。
ตอนนี้ 8 โมง 24 นาที, ขณะนี้เวลา 8 นาฬิกา 24 นาทีค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
jīn tiān jǐ hào
今 天 几 号?
วันนี้วันที่เท่าไหร่คะ/ครับ
正常播放 慢速播放
jīn tiān jiǔ hào
今 天 九 号。
วันนี้วันที่ 9 ค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nǐ de shēng rì shì jǐ yuè jǐ hào
你 的 生 日 是 几 月 几 号?
วันเกิดคุณวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไรคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ de shēng rì shì bá yuè yí hào
我 的 生 日 是 八 月 一 号。
วันเกิดฉันวันที่ 1 สิงหาคมค่ะ/ครับ

 


บทที่ 6:ถามทาง

正常播放 慢速播放
qǐng wèn yóu jú zài nǎr
请 问 邮 局 在 哪儿?
ขอถามหน่อยค่ะ/ครับ ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ไหนคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nǐ zhī dào yóu jú zài nǎ ér ma
你 知 道 邮 局 在 哪 儿 吗?
คุณรู้ไหมคะ/ครับว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน
正常播放 慢速播放
xiàng qián zǒu zuǒ zhuǎn jiù dào le
向  前  走, 左 转 就 到 了。
เดินไปข้างหน้า เลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
qǐng wèn tú shū guǎn zài shén me dì fang
请 问 图 书 馆 在 什 么 地 方?
ขอถามหน่อยค่ะ/ครับ ห้องสมุดอยู่ไหนคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
jiù zài nà ér
就 在 那 儿。
อยู่นั่นไงคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
xiè xiè
谢 谢!
ขอบคุณค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
bú yòng xiè
不 用 谢!
ไม่เป็นไรค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
bú kè qi
不 客 气!
ไม่ต้องเกรงใจค่ะ/ครับ

 


บทที่ 7:คมนาคม(ถามวิธีเดินทาง)

正常播放 慢速播放
qǐng wèn qù tiān ān mén zěn me zǒu
请 问 去 天 安 门 怎 么 走?
ขอถามหน่อยค่ะ/ครับ จัตุรัสเทียนอันเหมินไปยังไงคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
zài qián mian de lù kǒu chéng dì tiě yī hào xiàn
在 前 面 的 路 口  乘 地 铁 一 号 线,
zài tiān ān mén zhàn xià chē jiù dào le
在 天 安 门 站 下 车 就 到 了。
นั่งรถไฟใต้ดินสาย 1 ตรงปากทางด้านหน้านั้น แล้วลงที่สถานี "เทียนอันเหมิน" ก็ถึงแล้วค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
qǐng wèn zuò gōng gòng qì chē qù dòng wù yuán zěn me zǒu
请 问 坐 公 共 汽 车 去 动 物 园 怎 么 走?
ขอถามหน่อยครับ ไปสวนสัตว์จะต้องนั่งเมล์สายอะไรคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
chéng liù sān èr lù gōng gòng qì chē
乘 632(六 三 二) 路 公 共 汽 车
dào dòng wù yuán zhàn xià chē jiù ké yǐ le
到 动 物 园  站 下 车 就 可 以 了。
นั่งสาย 632 ไปลงที่ป้าย "ต้งอู้หยวน" (สวนสัตว์) ก็ถึงแล้วค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
qǐng wèn zài nǎr zuò chē
请 问 在 哪儿 坐 车?
แล้วต้องไปขึ้นรถที่ไหนคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
jiù zài zhèr
就 在 这儿。
ขึ้นตรงนี้แหละค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
qǐng wèn fù jìn yǒu cè suǒ ma
请 问 附 近 有 厕 所 吗?
ขอถามหน่อยค่ะ/ครับ แถวนี้มีห้องน้ำไหมคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
jiù zài qián mian yòu zhuǎn
就 在 前 面 右 转。
เลี้ยวขวาข้างหน้านั้นมีห้องน้ำค่ะ/ครับ

 


บทที่ 8:ขอร้อง

正常播放 慢速播放
qǐng màn yì dián ér shuō
请 慢 一 点 儿 说。
ช่วยพูดช้าหน่อยได้ไหมคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
qǐng bú yào dǎ kāi kōng tiáo
请 不 要 打 开 空 调!
อย่าเปิดแอร์ได้ไหมครับ
正常播放 慢速播放
bù hǎo yì si
不 好 意 思。
ขอโทษค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
méi guān xi
没 关 系。
ไม่เป็นไรค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
qǐng nǐ bāng wǒ gè máng hǎo ma
请 你 帮 我 个 忙, 好 吗?
ช่วยฉัน/ผมเรื่องหนึ่งได้ไหมคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
hǎo de yǒu shén me shì
好 的 , 有 什 么 事?
ได้ค่ะ/ครับ มีเรื่องอะไรให้ช่วยคะ/ครับ

 


บทที่ 9:งานอดิเรก

正常播放 慢速播放
nǐ yǒu shén me ài hào
你 有 什 么 爱 好?
คุณมีงานอดิเรกอะไรคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nǐ píng shí xǐ huan zuò shén me
你 平 时 喜 欢 做 什 么?
ปกติคุณชอบทำอะไรคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nǐ de ài hào shì shén me
你 的 爱 好 是 什 么?
งานอดิเรกของคุณคืออะไรคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ xǐ huan yóu yǒng
我 喜 欢 游 泳。
ฉัน/ผมชอบว่ายน้ำค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nǐ duì liàn tài jí quán gǎn xìng qù ma
你 对 练 太 极 拳 感 兴 趣 吗?
คุณสนใจการฝึกรำไท้เก๊กไหมคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
shì de wǒ duì liàn tài jí quán hěn gǎn xìng qù.
是 的, 我 对 练 太 极 拳 很 感 兴 趣。
สนใจค่ะ/ครับ ฉัน/ผมสนใจการฝึกรำไท้เก๊กมาก

 


บทที่ 10:กิจกรรมและกีฬา

正常播放 慢速播放
nǐ huì dǎ pīng pāng qiú ma
你 会 打 乒 乓 球 吗?
คุณตีปิงปองเป็นไหมคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ huì dàn shì dǎ de bú tài hǎo
我 会, 但 是 打 得 不 太 好。
ฉัน/ผมตีเป็นค่ะ/ครับ แต่ว่าตีไม่ค่อยเก่ง
正常播放 慢速播放
nǐ xǐ huan shén me yùn dòng
你 喜 欢 什 么 运 动?
คุณชอบกีฬาอะไรคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ xǐ huan yóu yǒng
我 喜 欢 游 泳。
ฉัน/ผมชอบว่ายน้ำค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ jīng cháng pǎo bù
我 经 常 跑 步。
ฉัน/ผมชอบวิ่งค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
jiā yóu
加 油!
สู้ๆ นะคะ

 


บทที่ 11:การเรียนและงาน

正常播放 慢速播放
nǐ zài nǎr dú shū
你 在 哪儿 读 书?
คุณเรียนหนังสือที่ไหนคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ zài yǔ yán dà xué duì wài hàn yǔ xué yuàn xué xí
我 在 语 言 大 学 对 外 汉 语 学 院 学 习。
ฉัน/ผมเรียนที่คณะการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยภาษาค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nǐ zài nǎ ér gōng zuò
你 在 哪 儿 工 作?
คุณทำงานที่ไหนคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nǐ zài shén me dì fang gōng zuò
你 在 什 么 地 方 工 作?
คุณทำงานที่ไหนคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ zài yǔ yán dà xué gōng zuò
我 在 语 言 大 学 工 作。
ฉัน/ผมทำงานที่มหาวิทยาลัยภาษาค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nǐ shì zuò shén me gōng zuò de
你 是 做 什 么 工 作 的?
คุณทำงานอะไรคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ shì yí wèi hàn yǔ lǎo shī
我 是 一 位 汉 语 老 师。
ฉัน/ผมเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนค่ะ/ครับ

 


บทที่ 12:แลกเงิน

正常播放 慢速播放
zhè ér néng bu néng huàn qián
这 儿 能 不 能 换 钱?
ที่นี่รับแลกเงินไหมคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
ké yǐ nǐ xiǎng huàn duō shǎo qián
可 以。你 想 换 多 少 钱?
รับค่ะ/ครับ คุณต้องการแลกเงินเท่าไหร่คะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ xiǎng huàn yì bǎi měi yuán
我 想 换 一 百 美 元。
ฉัน/ผมต้องการแลกเงิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ
正常播放 慢速播放
qǐng wèn ké yǐ huàn duō shǎo rén mín bì
请 问  可 以 换 多 少 人 民 币?
ขอถามหน่อยค่ะ/ครับ (เงิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ)จะแลกเป็นเงินหยวนได้เท่าไหร่
正常播放 慢速播放
ké yǐ huàn bā bǎi yuán rén mín bì
可 以 换 八 百 元 人 民 币。
แลกได้ 800 หยวนค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ xiǎng qǔ bā bǎi kuài qián
我 想  取 八 百 块 钱。
ฉัน/ผมต้องการเบิกเงิน 800 หยวนค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
hǎo de qǐng shāo děng
好 的, 请 稍 等。
ได้ค่ะ/ครับ รอสักครู่นะคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
qǐng shù yi shù
请  数 一 数。
ช่วยตรวจนับด้วยค่ะ/ครับ

 


บทที่ 13:รับประทานอาหาร

正常播放 慢速播放
wǒ men chī shén me
我 们 吃 什 么?
เราจะกินอะไรกันดี
正常播放 慢速播放
wǒ men chī zhá jiàng miàn ba
我 们 吃 炸 酱 面 吧。
(เรา)กินบะหมี่จ๋าเจี้ยงเมี่ยนกันเถอะ
正常播放 慢速播放
nǐ men zhèr yǒu shén me cài
你 们 这儿 有 什 么 菜?
ร้านคุณมีอาหารแนะนำอะไรบ้างคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ men zhèr yǒu běi jīng kǎo yā yú xiāng ròu sī
我 们 这儿 有 北 京 烤 鸭、鱼 香 肉 丝
hé shuǐ zhǔ ròu piàn
和 水 煮 肉 片。
ร้านเรามีเป็ดปักกิ่ง หมูเส้นผัดเปรี้ยวหวาน แล้วก็หมูต้มทรงเครื่องค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
qǐng wèn nín xiǎng yào dián ér shén me
请 问 您 想 要 点 儿 什 么?
รับอะไรดีคะ/ครับ (คุณต้องการสั่งอาหารอะไรคะ/ครับ)
正常播放 慢速播放
wǒ men yào yí fèn běi jīng kǎo yā
我 们 要 一 份 北 京 烤 鸭。
ขอเป็ดปักกิ่ง 1 ที่ค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
qǐng gěi wǒ lái yì píng pí jiǔ
请 给 我 来 一 瓶 啤 酒。
ฉัน/ผมขอเบียร์ 1 ขวดค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ kàn kan cài dān
我 看 看 菜 单。
ฉัน/ผมขอดูเมนูหน่อย

 


บทที่ 14:โทรศัพท์

正常播放 慢速播放
wèi nǐ hǎo
喂, 你 好。
ฮัลโหล สวัสดีค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nǐ hǎo qǐng wèn xiǎo qiáng zài ma
你 好。 请 问 小  强  在 吗?
เสี่ยวเฉียงอยู่ไหมคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
má fan nǐ zhǎo yí xià dà chuān hǎo ma
麻 烦 你 找 一 下 大 川, 好 吗?
รบกวนตามคุณต้า ชวนให้หน่อยได้ไหมค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ jiù shì
我 就 是。
ผมต้า ชวนครับ
正常播放 慢速播放
duì bù qǐ nǐ dǎ cuò le
对 不 起,你 打 错 了。
ขอโทษนะคะ/ครับ คุณโทรผิดแล้วล่ะ
正常播放 慢速播放
zhè ér méi yǒu zhè ge rén
这 儿 没 有 这 个 人。
ที่นี่ไม่มีคนชื่อนี้ค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
zhēn bù qiǎo tā qù chī fàn le
真 不 巧, 他 去 吃 饭 了。
จังหวะไม่ดีเลยค่ะ/ครับ เขาออกไปทานข้าวแล้ว
正常播放 慢速播放
tā bú zài
他 不 在。
เขาไม่อยู่ค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nà wǒ wǎn yì diǎnr zài dǎ gěi tā
那 我 晚 一 点儿 再 打 给 他。
ถ้าอย่างนั้นดิฉัน/ผมจะโทรมาใหม่ตอนสาย/ดึกกว่านี้หน่อย

 


บทที่ 15:คุยเรื่องดินฟ้าอากาศ

正常播放 慢速播放
jīn tiān tiān qì zěn me yàng
今 天 天 气 怎 么 样?
วันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
tiān qì yù bào shuō míng tiān yǒu yǔ
天 气 预 报 说, 明 天 有 雨。
พยากรณ์อากาศบอกว่า พรุ่งนี้จะมีฝน
正常播放 慢速播放
zuó tiān tiān qì yù bào shuō jīn tiān shì qíng tiān
昨 天 天 气 预 报 说, 今 天 是 晴 天。
เมื่อวานพยากรณ์อากาศบอกว่า วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
正常播放 慢速播放
jīn tiān tiān qì zhēn lěng
今 天 天 气 真 冷!
วันนี้อากาศหนาวจริงๆ

 


บทที่ 16:ซื้อของ

正常播放 慢速播放
zhè jiàn yī fu duō shǎo qián
这 件 衣 服 多 少 钱?
เสื้อชุดนี้ราคาเท่าไหร่คะ/ครับ
正常播放 慢速播放
èr bǎi bā shí yuán
二 百 八 十 元。
280 หยวนค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
hǎo de wǒ mǎi le
好 的, 我 买 了。
ตกลงค่ะ/ครับ ฉัน/ผมซื้อ
正常播放 慢速播放
wǒ ké yǐ shì yí xià ma
我 可 以 试 一 下 吗?
ฉัน/ผมขอลองหน่อยได้ไหมคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
hǎo de
好 的。
ได้ค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nǐ xiǎng yào shén me yán sè de
你 想 要 什 么 颜 色 的?
คุณอยากได้สีอะไรคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ xiǎng yào lán sè de
我 想 要 蓝 色 的 。
ฉัน/ผมอยากได้สีฟ้าค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
yǒu méi yǒu dà yì diǎnr de
有 没 有 大 一 点儿 的?
มีตัวใหญ่กว่านี้หน่อยไหมคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
méi yǒu le
没 有 了 。
ไม่มีค่ะ/ครับ

 


บทที่ 17:ไปพบแพทย์

正常播放 慢速播放
nǐ zěn me le
你 怎 么 了?
คุณเป็นอะไรคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ gǎn mào le
我 感 冒 了。
ฉัน/ผมเป็นหวัดค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ shēng bìng le
我 生  病 了 。
ฉัน/ผมป่วยค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ bú tài shū fu
我 不 太 舒 服 。
ฉัน/ผมไม่ค่อยสบายค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nà nǐ hǎo hāo xiū xi ba
那 你 好 好 休 息 吧!
ถ้างั้นคุณพักผ่อนมากๆ ก็แล้วกัน
正常播放 慢速播放
nǐ nǎr bù shū fu
你 哪儿 不 舒 服?
คุณไม่สบายตรงไหนคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ dù zi téng dé lì haiè
我 肚 子 疼 得 厉 害。
ฉัน/ผมปวดท้องมากค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
chī liǎng tiān yào jiù huì hǎo de
吃 两 天 药 就 会 好 的。
ทานยาสองวันก็หาย

 


บทที่ 18:ถามความเห็น

正常播放 慢速播放
nǐ jué de zhè bù diàn yǐng zěn me yàng
你 觉 得 这 部 电 影 怎 么 样?
คุณว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง
正常播放 慢速播放
wǒ jué de hěn yǒu qù
我 觉 得 很 有 趣。
ฉัน/ผมว่าหนังเรื่องนี้สนุกมาก
正常播放 慢速播放
nǐ duì zhè ge wèn tí yǒu shén me kàn fǎ
你 对 这 个 问 题 有 什 么 看 法?
คุณมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ rèn wéi rén men yīng gāi zūn shǒu jiāo tōng guī zé
我 认 为 人 们 应 该 遵 守 交 通 规 则。
ฉัน/ผมคิดว่าทุกคนควรปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nǐ shuō de méi cuò
你 说 得 没 错。
คุณพูดไม่ผิด (คุณพูดถูก)
正常播放 慢速播放
wǒ yě zhè me rèn wéi
我 也 这 么 认 为。
ฉัน/ผมก็คิดแบบนี้เหมือนกัน

 


บทที่ 19:ส่งพัสดุ

正常播放 慢速播放
zhèr yóu dì bāo guǒ ma
这儿 邮 递 包 裹 吗?
ที่นี่รับส่งพัสดุไปรษณีย์ไหมคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
qǐng wèn nín yào yóu dào nǎr
请 问  您 要 邮 到 哪儿?
คุณจะส่งไปที่ไหนคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ yào yóu dào zhōng guó
我 要 邮 到 中 国。
ฉัน/ผมจะส่งไปประเทศจีนค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nín xiǎng kōng yùn hái shì hǎi yùn
您 想 空 运  还 是 海 运?
คุณจะส่งทางอากาศหรือทางเรือคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ xiǎng kōng yùn
我 想 空 运。
ฉัน/ผมจะส่งทางอากาศค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
yào duō cháng shí jiān
要 多  长 时 间?
ใช้เวลาส่งนานเท่าไหร่คะ/ครับ
正常播放 慢速播放
dà gài liǎng zhōu
大 概 两 周。
ประมาณสองสัปดาห์ค่ะ/ครับ

 


บทที่ 20:ท่องเที่ยว

正常播放 慢速播放
nǐ qù guò xià wēi yí ma
你 去 过 夏 威 夷 吗?
คุณเคยไปฮาวายไหมคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ qù guò
我 去 过。
ฉัน/ผมเคยไป
正常播放 慢速播放
wǒ méi qù guò
我 没 去 过。
ฉัน/ผมไม่เคยไป
正常播放 慢速播放
jiǔ zhài gōu de fēng jǐng měi jí le
九 寨 沟 的 风 景 美 极 了。
ทิวทัศน์ที่จิ่วไจ้โกวสวยงามมาก
正常播放 慢速播放
nǐ tīng shuō guò jiǔ zhài gōu ma
你 听 说 过 九 寨 沟 吗 ?
คุณเคยได้ยินชื่อจิ่วไจ้โกวไหม
正常播放 慢速播放
tīng shuō guò dàn shì bú tài liǎo jiě
听 说 过, 但 是 不 太 了 解。
เคยค่ะ/ครับ แต่ไม่ค่อยรู้ว่าที่นั่นเป็นยังไง
正常播放 慢速播放
wǒ men yì qǐ qù ba
我 们 一 起 去 吧 !
เราไปด้วยกันเถอะค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
hǎo a
好 啊!
ดีสิคะ/ครับ

 


บทที่ 21:จองห้องพัก

正常播放 慢速播放
qǐng wèn yǒu kōng fáng jiān ma
请 问, 有 空 房 间 吗?
ขอถามหน่อยค่ะ/ครับ มีห้องว่างไหมคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
duì bù qǐ méi yǒu le
对 不 起, 没 有 了。
ขอโทษค่ะ/ครับ ไม่มีห้องว่างเลย
正常播放 慢速播放
má fan nín wǒ men yào liǎng gè biāo zhǔn jiān
麻 烦 您, 我 们 要 两 个 标 准 间。
รบกวนหน่อยครับ/ค่ะ เราต้องการห้องพักมาตรฐานสองห้องครับ/ค่ะ
正常播放 慢速播放
qǐng jiāo èr bǎi yuán yā jīn
请 交 二 百 元 押 金。
กรุณาชำระค่ามัดจำ 200 หยวนค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
kě yǐ yòng xìn yòng kǎ ma
可 以 用 信 用  卡 吗?
ใช้บัตรเครดิตได้ไหมครับ/คะ
正常播放 慢速播放
néng kàn yí xià fáng jiān ma
能  看 一 下 房 间 吗?
ขอดูห้องหน่อยได้ไหมคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
ké yǐ
可 以。
ได้ค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
yí gè wǎn shang duō shǎo qián
一 个 晚 上  多 少 钱?
(ค่าห้องพัก)คืนละเท่าไหร่คะ/ครับ
正常播放 慢速播放
yí gè wǎn shang liǎng bǎi yuán
一 个 晚 上  两 百 元。
คืนละ 200 หยวนค่ะ/ครับ

 


บทที่ 22:คุยเรื่องประเพณี

正常播放 慢速播放
nǐ zhī dào jīn tiān shì zhōng qiū jié ma
你 知 道 今 天 是 中  秋 节 吗?
คุณรู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์
正常播放 慢速播放
zhōng qiū jié shì zhōng guó de chuán tǒng jié rì
中  秋 节 是 中 国 的 传 统 节 日。
วันไหว้พระจันทร์เป็นเทศกาลโบราณของจีน
正常播放 慢速播放
zhè shì shén me
这 是 什 么?
นี่คืออะไรคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
zhè shì yuè bǐng
这 是 月 饼。
นี่คือขนมไหว้พระจันทร์ค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
zhōng qiū jié wǒ men dōu shǎng yuè chī yuè bǐng
中  秋 节 我 们 都 赏  月, 吃 月 饼。
ในวันไหว้พระจันทร์เราจะชมพระจันทร์และทานขนมไหว้พระจันทร์กัน

 


บทที่ 23:การเชื้อเชิญและการปฏิเสธ

正常播放 慢速播放
zhōu sì nǐ néng lái cān jiā wǒ de shēng rì jù huì ma
周 四 你 能 来 参 加 我 的 生 日 聚 会 吗 ?
วันพฤหัสบดีคุณมาร่วมงานวันเกิดของฉันได้ไหมคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
xī wàng nǐ néng lái cān jiā wǒ de shēng rì jù huì
希 望 你 能 来 参 加 我 的 生 日 聚 会 。
หวังว่าคุณจะมาร่วมงานวันเกิดของฉัน/ผมได้นะคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
xíng wǒ yí dìng lái
行, 我 一 定 来。
ได้ค่ะ/ครับ ฉัน/ผมมาแน่นอน
正常播放 慢速播放
wǒ zhōu sì wǎn shang yǒu kè ,bù néng qù le
我 周 四 晚 上  有 课,不 能 去 了 。
ค่ำวันพฤหัสบดีฉัน/ผมมีเรียน ไปไม่ได้ค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
hái shì yào zhù nǐ shēng rì kuài lè
还 是 要 祝 你 生 日 快 乐 !
ยังไงก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าก็แล้วกันค่ะ/ครับ

 


บทที่ 24:การชมเชย

正常播放 慢速播放
shēng rì kuài lè
生 日 快 乐!
สุขสันต์วันเกิดค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nǐ jīn tiān chuān dé zhēn piào liang
你 今 天 穿 得 真 漂 亮!
วันนี้คุณแต่งตัวสวยจริงๆ
正常播放 慢速播放
dà chuān zhēn yǒu pǐn wèi
大 川  真 有 品 位。
ต้า ชวนนี่รสนิยมดีจริงๆ
正常播放 慢速播放
nǐ xiǎng de zhēn zhōu dào
你 想 得 真  周 到!
คุณนี่ช่างรู้ใจ(รอบคอบ)จริงๆ
 
正常播放 慢速播放
nǐ de shēng rì dàn gāo kàn qǐ lái hěn tè bié
你 的 生 日 蛋 糕 看 起 来 很 特 别。
เค้กวันเกิดของเธอเก๋จริงๆ

 


บทที่ 25:การขอโทษ

正常播放 慢速播放
duì bù qǐ wǒ lái wǎn le
对 不 起,我 来 晚 了。
ขอโทษค่ะ/ครับ ฉัน/ผมมาสาย
正常播放 慢速播放
hěn bào qiàn
很 抱 歉。
ขอโทษจริงๆ ค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ bú shì gù yì de
我 不 是 故 意 的。
ฉัน/ผมไม่ได้ตั้งใจ
正常播放 慢速播放
qǐng yuán liàng
请  原  谅。
ขออภัยด้วยค่ะ/ครับ

 


บทที่ 26:นัดหมาย

正常播放 慢速播放
míng tiān zán men qù kàn jīng jù ba
明  天 咱 们 去 看 京 剧 吧!
พรุ่งนี้เราไปดูงิ้วกันเถอะ
正常播放 慢速播放
jiào dà jiā yì qǐ qù ba
叫 大 家 一 起 去 吧!
เรียกทุกคนไปด้วยกันเถอะ
正常播放 慢速播放
wǒ men ké yǐ qù yí hé yuán zěn me yàng
我 们 可 以 去 颐 和 园 怎 么 样 ?
เราไปอี๋เหอหยวน(พระราชวังฤดูร้อน)กันดีไหม
正常播放 慢速播放
hǎo ā
好 啊 !
ดีค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ jué dé qù gù gōng gèng yǒu yì si
我 觉 得 去 故 宫 更  有 意 思。
ฉัน/ผมว่าไปกู้กง(พระราชวังต้องห้าม)น่าจะสนุกกว่า

 


บทที่ 27:แสดงความยินดีและปลอบใจ

正常播放 慢速播放
zhè cì kǎo shì chéng jì zěn me yàng
这 次 考 试 成 绩 怎 么 样?
ผลสอบคราวนี้เป็นยังไงบ้าง
正常播放 慢速播放
hái kě yǐ
还 可 以。
ก็พอใช้ค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
dé liǎo yōu xiù
得 了 优 秀 。
ได้คะแนนยอดเยี่ยม
正常播放 慢速播放
kǎo de zhēn bú cuò
考 得 真 不 错!
สอบได้ไม่เลวเลยจริงๆ /สอบได้ดีจริงๆ
正常播放 慢速播放
zhù hè nǐ
祝 贺 你 !
ยินดีกับคุณด้วยค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
kǎo dé bù hǎo
考 得 不 好 。
สอบได้ไม่ดีเลย
正常播放 慢速播放
xià cì hǎo hǎo kǎo
下 次 好 好 考!
คราวหน้าตั้งใจสอบใหม่

 


บทที่ 28:ตักเตือน

正常播放 慢速播放
qí chē bié qí tài kuài le
骑 车 别 骑 太 快 了!
อย่าขี่รถเร็วเกินไปนะคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
shí zài hěn bào qiàn
实 在 很 抱 歉!
ขอโทษจริงๆ ค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
nín bié chōu yān le duì shēn tǐ bù hǎo
您 别 抽 烟 了,对 身 体 不 好。
คุณอย่าสูบบุหรี่เลยค่ะ/ครับ ไม่ดีต่อสุขภาพ
正常播放 慢速播放
wǒ jǐn liàng shǎo chōu diǎnr
我 尽 量 少 抽 点儿。
ฉัน/ผมจะพยายามสูบให้น้อยลง

 


บทที่ 29:แผนการและการวางแผน

正常播放 慢速播放
zhè ge jià qī nǐ men yǒu shén me jì huà
这 个 假 期 你 们 有 什 么 计 划 ?
ปิดเทอมนี้พวกคุณมีแผนจะทำอะไรกันบ้าง
正常播放 慢速播放
wǒ dǎ suan huí jiā guò nián
我 打 算  回 家 过 年。
ผม/ฉันจะกลับไปฉลองตรุษจีนที่บ้าน
正常播放 慢速播放
wǒ dǎ suan liú zài xué xiào xué xí
我 打 算 留 在 学 校 学 习。
ผม/ฉันจะทบทวนบทเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย
正常播放 慢速播放
zhè ge jià qī nǐ yǒu shén me dǎ suan
这 个 假 期 你 有 什 么 打 算?
ปิดเทอมนี้คุณวางแผนว่าจะทำอะไรคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wǒ hěn xiǎng niàn wǒ de jiā rén
我 很 想  念 我 的 家 人。
ผม/ฉันคิดถึงที่บ้านมาก
正常播放 慢速播放
wǒ hái méi yǒu jué dìng
我 还 没 有 决 定。
ผม/ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจ

 


บทที่ 30:การบอกลาและการส่ง(คนที่จะเดินทาง)

正常播放 慢速播放
wǒ yào huí guó le
我 要 回 国 了。
ผม/ฉันจะกลับประเทศแล้ว
正常播放 慢速播放
nǎ tiān zǒu wǒ qù sòng nǐ
哪 天 走? 我 去 送 你。
กลับวันไหนคะ/ครับ ฉัน/ผมจะได้ไปส่ง
正常播放 慢速播放
nǐ nà me máng bú yòng sòng wǒ le
你 那 么 忙, 不 用 送 我 了。
คุณยุ่งขนาดนั้น ไม่ต้องไปส่งหรอกค่ะ/ครับ
正常播放 慢速播放
duō gēn wǒ men lián xì
多 跟 我 们  联 系!
ติดต่อกับพวกเราบ่อยๆ นะคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
wèn hòu nǐ de jiā rén
问 候 你 的 家 人!
ฝากทักทายคนที่บ้านคุณด้วยนะคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
zhù nǐ yí lù shùn fēng
祝 你 一 路 顺 风!
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ/ครับ
正常播放 慢速播放
yí lù shang duō bǎo zhòng
一 路 上 多 保 重!
ระวังสุขภาพระหว่างการเดินทางด้วยนะคะ/ครับ

 

 

Credit by : CRI

Visitors: 119,155