Google+

商贸汉语--ภาษาจีนธุรกิจ--Chinese for Business

贸汉语--ภาษาจีนธุรกิจ--Chinese for Business

 

Credit by : http://xuexishanghan.blogspot.com/p/blog-page.html

 

คำศัพท์ตำแหน่งต่างๆ ในบริษัท

董事长 (dǒng shì zhǎng) เจ้าของกิจการ

总经理 (zǒng jīng lǐ) ผู้จัดการทั่วไป

总经理秘书 (zǒng jīng lǐ mì shū) เลขานุการผู้จัดการ

助理 (zhù lǐ)) ผู้ช่วยผู้จัดการ

市场部 (shì chǎng bù) ฝ่ายการตลาด

采购部 (cǎi gòu bù) ฝ่ายจัดซื้อ

生产部 (shēngchǎnbù) ฝ่ายผลิต

术部 (jìshùbù)/研发部 (yánfābù) ฝ่ายเทคโนโลยี

人事部 (rénshìbù)/人力资源 (rén lì zī yuán) ฝ่ายบุคคล

财务部 (cái wù bù) ฝ่ายการเงิน

销售部 (xiāo shòu bù) ฝ่ายขาย

售后服务部 (shòu hòu fú wù bù) ฝ่ายบริการหลังการขาย

后勤处 (hòu qín chù) แม่บ้าน

 

คำศัพท์บทที่ 1 -- 偶遇

 

 1. 偶遇 (ǒuyù) คิดไม่ถึงว่าจะเจอ
 2. 有幸(yǒuxìng) โชคดี

例如 :我能有幸认识一下你吗?

(lì rú):(wǒ néng yǒu xìng rèn shi yí xià nǐ ma)?

ตัวอย่าง : ฉันจะมีโชคดีได้รู้จักคุณสักหน่อยมั้ย

 1. 了解 (liǎojiě) เข้าใจ
 2. 打扰 (dǎrǎo) รบกวน
 3. 安排 (ānpái) เตรียมการ
 4. 经销 (jīngxiāo) ขาย = 卖 (mài) แต่เป็นภาษาในธุรกิจ จะใช้ 经销
 5. 计算机 (jìsuànjī) คอมพิวเตอร์ แต่ถ้าเป็น 计算器 (jìsuànqì) คือเครื่องคิดเลขนะจ๊ะ
 6. 经营 (jīngyíng) การค้า
 7. 竞争 (jìngzhēng) การแข่งขัน
 8. 对手 (duìshǒu) คู่ต่อสู้
 9. 市场 (shìchǎng) ตลาด แบ่งออกเป็น
 • 超市 (chāoshì) ซุปเปอร์มาเก็ต
 • 集市 (jíshì) ตลาดนัด
 • 展销会 (zhǎnxiāohuì) งานที่นานๆทีจะจัดสักครั้ง เช่น งาน Expo
 1. 舞台 (wǔtái) เวที
 2. 用武之地 (yòngwǔzhīdì) สถานที่ซึ่งสามารถแสดงศักยภาพ/ความสามารถของตนเอง
 3. 公平 (gōngpíng) ยุติธรรม
 4. 激烈 (jīliè) ดุเดือด
 5. 残酷 (cánkù) เหี้ยมโหด,ทารุณ
 6. 害怕 (hàipà) น่ากลัว
 7. 理想 (lǐxiǎng) อุดมคติ
 8. 环境 (huánjìng) สิ่งแวดล้อม
 9. 看好 (kànhǎo) คาดคะเนถูกต้อง
 10. 前景 (qiánjǐng) ฉากหน้า
 11. 广阔 (guǎngkuò) กว้างใหญ่ไพศาล
 12. 信心 (xìnxīn) มั่นใจ

 

第一集 :偶遇(ǒu yù) บังเอิญพบกัน -- Part 1

(在某国际会议大厦,国际贸易研讨会正在举行。)

(zài mǒu guó jì huì yì dà shà, guó jì mào yì yán tǎo huì zhèng zài jǔ xíng.)

ณ อาคารที่ประชุมนานาชาติ, กำลังจัดงานสัมมนาการค้าระหว่างประเทศ

 

主席: 女士们,先生们!第五届国际商贸研讨会开幕式,现在结束。请大家休息20分钟。

(zhǔ xí: nǚ shì men, xiān shēng men! dì wǔ jiè guó jì shāng mào yán tǎo huì kāi mù shì, xiàn zài jié shù. qǐng dà jiā xiū xī èr shí fēn zhōng)

ประธานในที่ประชุม : ท่านสุภาพสตรี ท่านสุภาพบุรุษทั้งหลาย พิธีเปิดการสัมมนาการค้านานาชาติครั้งที่ 5 บัดนี้เสร็จสิ้นแล้ว ขอเชิญทุกท่านพักผ่อน 20 นาที

 

(休息大厅,有酒吧。与会者三五成群谈论着。大都端着饮料。)

(xiū xī dà tīng, yǒu jiǔ bā. yù huì zhě sān wǔ chéng qún tán lùn zhe dà dōu duān zhe yǐn liào.)

บริเวณพักผ่อนมีโต๊ะกาแฟ ผู้เข้าประชุมจับกลุ่มคุยกันเป็นกลุ่มๆ ต่างก็ถือเครื่องดื่มไปด้วย

 

李一民:嗨,乔森纳先生。你也来了?

(Lǐ Yī Mín: hēi,Qiáo Sēn Nà xiān shēng. nǐ yě lái le?)

หลี่อีหมิน: คุณเฉียวเซินน่า คุณก็มาด้วยหรอ?

 

乔森纳:噢,我一年大半时间都在中国。这两位漂亮小姐。我能有幸认识一下吗?

(Qiáo Sēn Nà: ō, wǒ yī nián dà bàn shí jiān dōu zài zhōng guó. zhè liǎng wèi piào liang xiǎo jiě. wǒ néng yǒu xìng rèn shi yí xià ma?)

เฉียวเซินน่า: อ๋อ ผมอยู่ที่เมืองจีนมาปีกว่าแล้วล่ะ, สุภาพสตรีทั้ง 2 ท่านนี้ ผมจะโชคดีได้รู้จักสักหน่อยมั้ยครับ

 

李一民:这位是我的助手安娜。

(Lǐ Yī Mín: zhè wèi shì wǒ de zhù shǒu ān nà)

หลี่อีหมิน: ท่านนี้คือผู้ช่วยของผมเอง แอนนา

 

安娜:安娜·艾琳。

(ān nà:ān nà ài lín)

แอนนา:แอนนา อ้ายหลิน

 

李一民:安娜小姐在中国留学三年,比我还了解今天的中国。这位是苏珊。

(Lǐ Yī Mín:ān nà xiǎo jiě zài zhōng guó liú xué sān nián, bǐ wǒ hái liǎo jiě jīn tiān de zhōng guó。zhè wèi shì Sū Shān)

หลี่หมิน:คุณแอนนามาเรียนที่เมืองจีน 3 ปีแล้ว รู้จักประเทศจีนดีกว่าผมเสียอีก ส่วนท่านนี้คือคุณซูซาน

 

苏珊: 你好!我是李先生的秘书。

(Sū Shān:nǐ hǎo!wǒ shì Lǐ xiān shēng de mì shū)

ซูซาน: สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นเลขาของคุณหลี่

 

(钱玉婷和刘天柱走过来)

(Qián Yù Tíng hé Liú Tiān Zhù zǒu guò lái)

เฉียนยวี่ถิงและหลิวเทียนจู้เดินเข้ามา

 

钱玉婷:嗨,李先生,你们在这儿?哦,对不起,不打扰你们吧? (Qián Yù Tíng: hēi,Lǐ xiān shēng,nǐ men zài zhè er?ò,duì bu qǐ,bú dǎ rǎo nǐ men ba?)

เฉียนยวี่ถิง: คุณหลี่ พวกคุณอยู่ที่นี่เองหรอ, อ้อ! ขอโทษค่ะ คงไม่เป็นการรบกวนพวกคุณนะ

 

李一民:你来得正好,我来介绍一下,这位是微软公司的乔森纳先生。 (Lǐ Yī Mín:nǐ lái de zhèng hǎo,wǒ lái jiè shào yí xià,zhè wèi shì Wēi Ruǎn gōng sī de Qiáo Sēn Nà xiān shēng)

หลี่อีหมิน: คุณมาก็ดีแล้วล่ะ ผมจะแนะนำให้รู้จักกันสักหน่อย ท่านนี้คือคุณเฉียวเซินน่า ทำงานที่บริษัทไมโครซอฟต์

 

钱玉婷:我是钱玉婷,万通咨询公司的英文翻译,很高兴认识您,乔森纳先生!

(Qián Yù Tíng:wǒ shì Qián Yù Tíng,wàn tōng zī xún gōng sī de yīng wén fān yì, hěn gāo xìng rèn shi nín,Qiáo Sēn Nà xiān shēng!)

เฉียนยวี่ถิง: ดิฉันชื่อเฉียนยวี่ถิง เป็นล่ามของบริษัทไว่ทงจือสวินค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ คุณเฉียวเซินน่า

 

李一民:我们这次来中国,就是她们公司安排的。这位是···

(Lǐ Yī Mín: wǒ men zhè cì lái zhōng guó,jiù shì tā men gōng sī ān pái de。zhè wèi shì···)

หลี่อีหมิน: พวกเรามาประเทศจีนครั้งนี้ ก็ได้บริษัทของเธอจัดการให้ ท่านนี้คือ...

 

乔森纳:刘天柱先生,泰康商厦总经理

(Qiáo Sēn Nà:Liú Tiān Zhù xiān shēng,Tài Kāng Shāng Shà zǒng jīng lǐ)

เฉียวเซินน่า: คุณหลิวเทียนจู้ ผู้จัดการอาคารไท่คัง

 

李一民:很高兴认识您!你们认识?

(Lǐ Yī Mín:hěn gāo xìng rèn shi nín!nǐ men rèn shi?)

หลี่อีหมิน: ยินดีที่ได้รู้จักครับ พวกคุณรู้จักกันหรอ

 

刘天柱:我们商厦经销微软公司的计算机

(Liú Tiān Zhù:wǒ men shāng shà jīng xiāo Wēi Ruǎn gōng sī de jì suàn jī) หลิวเทียนจู้: อาคารของพวกเราค้าขายคอมพิวเตอร์กับบริษัทไมโครซอฟต์

 

乔森纳:我和刘先生已经是老朋友了,刘先生。是不是?

 (Qiáo Sēn Nà: wǒ hé Liú xiān shēng yǐ jīng shì lǎo péng you le, Liú xiān shēng. shì bu shì?)

เฉียวเซินน่า: ผมกับคุณหลิวเป็นเพื่อนเก่ากัน ใช่มั้ยครับ คุณหลิว?

 

第一集 :偶遇(ǒu yù) บังเอิญพบกัน -- Part 2

 

安娜:我们都是经营机电产品的,同在中国市场,自然是竞争对手了。 (ān nà:wǒ men dōu shì jīng yíng jī diàn chǎn pǐn de,tong zài zhōng guó shì chǎng,zì rán shì jìng zhēng duì shǒu le。)

แอนนา: พวกเราทำการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตลาดในประเทศจีนเหมือนกัน อย่างนั้นก็เป็นคู่แข่งกันแล้วสิคะ

 

刘天柱:中国市场,是个大舞台,有你们的用武之地!

(Liú Tiān Zhù: zhōng guó shì chǎng,shì gè dà wǔ tái, yǒu nǐ men de yòng wǔ zhī dì!

หลิวเทียนจู้: ตลาดในประเทศจีน เป็นเวทีใหญ่ พวกคุณต้องใช้ความสามารถของตัวเองแล้วล่ะ

 

 乔森纳:打仗?啊,不,不,我们要友好、公平的竞争!

(Qiáo Sēn Nà: dǎzhàng?ā,bú,bú,wǒ men yào yǒu hǎo、gōng ping de jìng zhēng!)

เฉียวเซินน่า: สงครามหรอ? ไม่ ไม่ พวกเราต้องการมิตรภาพ การแข่งขันที่ยุติธรรม

 

苏珊:俗话说,商场如战场,竞争往往很激烈,很残酷。乔森纳先生,你害怕这种竞争吗?

(Sū Shān: sú huà shuō, shāng chǎng rú zhàn chǎng,jìng zhēng wǎng wǎng hěn jī liè, hěn cán kù。Qiáo Sēn Nà xiān shēng,nǐ hài pà zhè zhǒng jìng zhēng ma? )

ซูซาน: มีคำกล่าวว่า ธุรกิจเปรียบเสมือนสงคราม การแข่งขันดุเดือดมาก โหดร้ายมาก คุณเฉียวเซินน่า คุณกลัวการแข่งขันแบบนี้มั้ยคะ

 

乔森纳:(两手一摊,作出否定姿态)

(Qiáo Sēn Nà:(liǎng shǒu yī tān,zuò chū fǒu ding zī tài) เ

ฉียวเซินน่า: (ผายมือทั้งสองข้างออก แสดงท่าทางไม่กลัว)

 

刘天柱 :中国市场不仅大有用武之地,而且有非常理想的投资环境和经营环境。

(Liú Tiān Zhù):zhōng guó shì chǎng bù jǐn dà yǒu yòng wǔ zhī dì,ér qiě yǒu fēi cháng lǐ xiǎng de tóu zī huán jìng hé jīng yíng huán jìng)。

หลิวเทียนจู้: ตลาดในประเทศจีนไม่เพียงมีการพัฒนาศักยภาพที่ดี แต่ยังเป็นสภาพแวดล้อมการลงทุนและการค้าในอุดมคติอย่างยิ่ง

 

李移民:是的。外国商人特别看好中国市场,我们公司已经来晚了。 (Lǐ Yí Mín:shì de。wài guó shāng rén tè bié kàn hǎo zhōng guó shì chǎng, wǒ men gōng sī yǐ jīng lái wǎn le。)

หลี่อีหมิน:ใช่แล้ว นักธุรกิจต่างชาติคาดการณ์ตลาดประเทศจีนได้เป็นอย่างดี บริษัทของพวกเรามาช้าไปแล้ว

 

乔森纳:不晚,今天大会的开幕式上,对外贸易经济合作部部长讲得很清楚,贸易前景十分广阔。

(Qiáo Sēn Nà: bú wǎn,jīn tiān dà huì de kāi mù shì shàng,duì wài mào yì jīng jì hé zuò bù bù zhǎng jiǎng de hěn qīng chǔ, mào yì qián jǐng shí fēn guǎng kuò。)

เฉียวเซินน่า: ไม่ช้าหรอกครับ วันนี้ในการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจกล่าวอย่างชัดเจนว่าแนวโน้มการค้าสดใสอย่างมาก

 

李移民:是的,我们充满了信心!

(Lǐ Yí Mín:shì de,wǒ men chōng mǎn le xìn xīn!)

หลี่อีหมิน: ใช่ครับ พวกเรามีความมั่นใจเต็มร้อย

 

钱玉庭:乔森纳先生,对不起,我们过去一下,李先生,跟我来!

(Qián Yù Tíng:Qiáo Sēn Nà xiān shēng,duì bu qǐ,wǒ men guò qù yí xià。Lǐ xiān shēng, gēn wǒ lái!)

เฉียนยวี่ถิง: คุณเฉียวเซินน่า ขอโทษนะคะ พวกเราขอตัวสักครู่ คุณหลี่ ไปกับดิฉันหน่อยค่ะ

 

(李一民和安娜苏珊跟钱玉婷走到大厅的另一头,钱玉娟被对玉婷站立与让保罗、山口武夫交谈。)

(Lǐ Yī Mín hé ān nà Sū Shān gēn Qián yù Tíng zǒu dào dà tīng de lìng yì tóu, Qián Yù Juān bèi duì Yù Tíng zhàn lì yǔ ràng bǎo luó、shān kǒu wǔ fū jiāo tán。)

(หลี่อีหมินและแอนนา ซูซาน ตามเฉียนยวี่ถิงไปถึงปลายอาคาร)

 

钱玉婷:妈,给你介绍个人!

(Qián Yù Tíng: mā, gěi nǐ jiè shào gè rén!)

เฉียนยวี่ถิง: แม่คะ หนูจะแนะนำคนให้รู้จักค่ะ

 

钱月娟:(转身)···

(Qián Yuè Juān: zhuǎn shēn···)

เฉียนยวี่เจวียน: ตกตะลึง

 

钱玉婷:这位是···

(Qián Yù Tíng: zhè wèi shì···)

เฉียนยวี่ถิง: ท่านนี้คือ....

 

李一民:啊,月娟!

(Lǐ Yī Mín: ā,Yuè Juān!)

หลี่อีหมิน: อา..เยว่เจวียน

 

钱月娟:是你?一民!

(Qián Yuè Juān: shì nǐ?Yī Mín!)

เฉียนเยว่เจวียน: เธอเองหรอ? อีหมิน

 

钱玉婷:你们认识?

(Qián Yù Tíng: nǐ men rèn shi?)

เฉียนยวี่ถิง: พวกคุณรู้จักกันหรอคะ?

 

เก็บตกจากบทที่ 1

สรุปเนื้อหาสั้นๆ จากบทที่ 1

บทที่ 1 นี้ เป็นการพบปะกันโดยบังเอิญของคนที่รู้จักกันอยู่แล้ว แต่ไม่ได้เจอกันมานานมาก จึงมีเนื้อหาในส่วนของการแนะนำบุคคลเป็นหลักสำหรับบทนี้

 

จากเนื้อเรื่องเราจะรู้ว่า หลี่อีหมิน เป็นชาวจีนที่ทำธุรกิจในต่างประเทศ และได้กลับมาประเทศจีน ในงานสัมนาการค้า เขาก็ได้พบเพื่อนเก่าด้วย หนึ่งในนั้นก็คือ เฉียนเยว่เจวียน...

สำนวนที่น่าสนใจมีดังนี้

 

 1. 这两位漂亮小姐。我能有幸认识一下吗?

zhè liǎng wèi piào liang xiǎo jiě. wǒ néng yǒu xìng rèn shi yí xià ma?

สุภาพสตรีทั้ง 2 ท่านนี้ ผมจะโชคดีได้รู้จักสักหน่อยมั้ยครับ

 

เป็นตอนที่เฉียวเซินน่า ได้พบกับหลี่อีหมิน พร้อมเลขาและผู้ช่วย แต่หลี่อีหมินไม่ได้แนะนำให้รู้จัก เฉียวเซินน่าจึงใช้ประโยคนี้ในการถามชื่อของเพื่อนใหม่เองค่ะ

 

เราอาจใช้ถามชื่อผู้ที่เราอยากรู้จักได้ ดังนี้

 

 我能有幸认识一下你吗?

ผม/ดิฉันจะโชคดีได้รู้จักคุณหน่อยมั้ยครับ/คะ?-- ประโยคนี้สังเกตดีๆ มีคำว่า 你 เพิ่มเข้ามาด้วย จะได้บอกว่าอยากรู้จักใคร คุณหรือเค้าคนไหน หรือจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น เช่น

 

我能有幸请你一杯茶吗?

ผม/ดิฉันจะโชคดีได้เลี้ยงน้ำชาคุณสักแก้วมั้ยครับ/คะ?

 

我能有幸送你回家吗?

ผมจะโชคดีได้ส่งคุณกลับบ้านมั้ยครับ? --เอาไว้เผื่อจีบสาวจีน อิอิ เป็นต้น

 

นี่ก็เป็นหนึ่งคำถามที่น่าสนใจ เผื่อว่าเราอยากจะเปลี่ยนมาใช้แทนคำถามเดิมๆ ว่า 你贵姓?ก็ได้ค่ะ

 

 1. 这位是苏珊。

zhè wèi shì Sū Shān。

ท่านนี้คือคุณซูซาน

 

เป็นตอนที่หลี่อีหมินแนะนำซูซานให้เฉียวเซินน่ารู้จัก เราจะใช้คำว่า 这位是···· เพื่อความสุภาพ จะไม่ใช้ 这是···· เฉยๆ นะคะ

 

ยกตัวอย่างจากบทเรียนเพิ่มเติม

 

这位是我的助手安娜。

zhè wèi shì wǒ de zhù shǒu ān nà.

ท่านนี้คือผู้ช่วยของผมเอง แอนนา

 

那位是张卫兰小姐。

nà wèi shì Zhāng Wèi Lán xiǎo jiě。 --ประโยคนี้แต่งเอง ยืมชื่อเพื่อนมา

ท่านนั้นคือคุณจางเว่ยหลาน

 

สำนวนการแนะนำข้อนี้ ง่ายๆ ใช่ไหมคะ ใช้ 这位是··· แทนการแนะนำบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเรา และใช้ 那位是··· แทนการแนะนำบุคคลที่อยู่ห่างจากเราออกไปค่ะ

 

 1. 你来得正好,我来介绍一下,这位是微软公司的乔森纳先生。

nǐ lái de zhèng hǎo,wǒ lái jiè shào yí xià,zhè wèi shì Wēi Ruǎn gōng sī de Qiáo Sēn Nà xiān shēng

คุณมาก็ดีแล้วล่ะ ผมจะแนะนำให้รู้จักกันสักหน่อย ท่านนี้คือคุณเฉียวเซินน่า ทำงานที่บริษัทไมโครซอฟต์

 

เป็นตอนที่หลี่อีหมิน แนะนำเฉียนยวี่ถิงให้รู้จักกับเฉียวเซินน่า ใช้ประโยคเริ่มต้นที่ว่า 我来介绍一下,这位是··· ผมขอแนะนำให้รู้จักสักหน่อย, ท่านนี้คือ...

ใช้เมื่อเราต้องการแนะนำคนให้รู้จักกันค่ะ

 

แต่ถ้าหากเราอยากแนะนำตัวเอง เราจะใช้ประโยคที่ว่า

 

我来自我介绍一下,我叫···

wǒ lái zì wǒ jiè shào yí xià,wǒ jiào··· (เพิ่มคำว่า 自我 เข้ามา)

ผม/ดิฉันขอแนะนำตัวเองสักหน่อยนะครับ/นะคะ, ผม/ดิฉันชื่อ...

 

แถมอีกนิดนึงค่ะ หากมีคนถามเราว่า

你贵姓?(nǐ guì xìng?)

 

นอกจากเราจะตอบด้วยประโยคที่ว่า 我姓··· (wǒ xìng···) แล้ว ก็ยังใช้ประโยคที่ว่า 免贵姓··· (Miǎn guì xìng ···)ก็ได้ค่ะ เช่น

 

你贵姓?

nǐ guì xìng?

คุณนามสกุล (แซ่) อะไรครับ/คะ?

 

我姓张。/免贵姓张

wǒ xìng Zhāng./Miǎn guì xìng Zhāng

ผม/ดิฉันนามสกุล (แซ่) จาง ครับ/ค่ะ

 

คำศัพท์บทที่ 2:一次聚会

1. 聚会 (jùhuì) ชุมนุม,รวมตัวกัน,พบกัน

 1. 尖刻 (jiānkè) เจ็บแสบ เจ็บปวด
 2. 下海 (xiàhǎi) เปลี่ยนจากงานประจำมาทำธุรกิจส่วนตัว

*ถ้า 上岸 (shàngàn) คือเปลี่ยนจากทำธุรกิจส่วนตัวมาทำงานประจำ

4. 拼命 (pīnmìng) พยายามอย่างสุดชีวิต

ตัวอย่างเช่น 他拼命的学习汉语。

 1. 嫉妒 (jídù) อิจฉา ริษยา (ใช้ในทางความหมายที่ไม่ดี ออกแนวอิจฉาตาร้อน เห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้)

ความหมายเดียวกันกับ 得了红眼病 (dé le hóng yǎn bìng) / 害红眼病 (hài hóng yǎn bìng)

*ถ้า 羡慕(xiànmù) แปลว่าอิจฉาเหมือนกัน แต่ใช้ในทางความหมายที่ดี เช่น ปิดเทอมนี้เธอได้ไปเที่ยวต่างประเทศ น่าอิจฉาจัง

6. 庆幸 (qìngxìng) โชคดี (ที่เหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นกับตัวเอง)

เช่น เครื่องบินตกวันก่อนมีคนตายหลายคน โชคดีจังที่ฉันเลื่อนเที่ยวบินไปซะก่อน

7. 相思病 (xiāngsībìng) ไข้ใจ

8. 轻松 (qīngsōng) สบาย ผ่อนคลาย

9. 恋爱 (liàn'ài) ความรักของหนุ่มสาว

10. 浪漫 (làngmàn) โรแมนติก

11. 想念 (xiǎngniàn) คิดถึง

12. 理解 (lǐjiě) เข้าใจ

13. 生意 (shēngyì) ธุรกิจ

 1. 事业 (shìyè) กิจการ

15. 一举两得 (yìjǔliǎngdé) ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว หรือจะใช้ประโยคนี้ก็ได้ค่ะ 一石二鸟 (yīshíèrniǎo) ความหมายเหมือนกันค่ะ

16. 经济 (jīngjì) เศรษฐกิจ

 1. 发展 (fāzhǎn) พัฒนา

18. 稳定 (wěndìng) คงที่และแน่นอน

 1. 繁荣 (fánróng) เจริญรุ่งเรือง
 2. 资金 (zījīn) เงินทุน
 3. 投资 (tóuzī) ลงทุน
 4. 企业 (qǐyè) =公司 กิจการ บริษัท
 5. 优惠 (yōuhuì) สิทธิพิเศษ โปรโมชั่น
 6. 鼓舞 (gǔwǔ) ปลุกเร้าใจ ตื่นเต้นเร้าใจ
 7. 感受 (gǎnshòu) กระทบ ได้รับผลกระทบ รู้สึก

 

第二集:一次聚会 (Part 1)

王丽红:一民,这一去就是二十多年,你现在总算回来了!

..............Yīmín,zhè yī qù jiù shì èr shí duō nián,nǐ xiàn zài zǒng suàn huí lái le!

..............อีหมิน นี่ก็ยี่สิบกว่าปีแล้ว ในที่สุดเธอก็กลับมา!

 

何其烈:一民现在是阔老板了,已不是当年那个穷学生喽!

..............Yīmín xiàn zài shì kuò lǎo bǎn le,yǐ bú shì dāng nián nà ge qióng xué sheng lou!

..............ตอนนี้อีหมินเป็นคนรวยแล้ว ไม่ใช่นักเรียนจนๆ เหมือนเมื่อก่อนหรอก

 

李一民:得了,你这个何其列,说话还是这么尖刻!

..............dé le,nǐ zhè ge Hé Qí Liè,shuōhuà hái shì zhè me jiān kè!

..............พอเถอะ เหอฉีเลี่ย เธอนี่ยังพูดจาได้เจ็บแสบเหมือนเดิมเลยนะ

 

何其烈:是不一样嘛!我现在也想成为阔佬。

..............shì bù yī yang ma!wǒ xiàn zài yě xiǎng chéng wéi kuò lǎo。

..............ไม่ใช่หรอ ตอนนี้ฉันเองก็อยากเป็นคนรวยเหมือนกันนะ

 

钱月娟:你也下海吧!

..............nǐ yě xià hǎi ba!

..............เธอก็เปลี่ยนไปทำธุรกิจซะสิ

 

何其烈:我可没有你那个本事,只有教我的书。

..............wǒ kě méi yǒu nǐ nà ge běn shì,zhǐ yǒu jiào wǒ de shū。

..............ฉันไม่มีความสามารถเหมือนเธอหรอก อย่างดีก็แค่สอนหนังสือไปตามเรื่องของฉัน

 

钱月娟:一民,你这二十多年过得怎么样?大家都挺关心你的。

..............Yīmín,nǐ zhè èr shí duō nián guò dé zěn me yàng?dà jiā dōu tǐng guān xīn nǐ de。

..............อีหมิน ยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา เธอเป็นยังไงบ้าง ทุกคนต่างก็เป็นห่วงเธอมากนะ

 

王丽红:得,是你关心他吧?

..............dé, shì nǐ guān xīn tā ba?

..............หืม, เธอสิเป็นห่วงเขา

 

何其烈:王丽红,当年你们俩多拼命追一民,你没追到手,现在还嫉妒钱月娟?

..............Wánglìhóng,dāng nián nǐ men liǎng duō pīn mìng zhuī Yīmín, nǐ méi zhuī dào shǒu,xiàn zài hái jí dù Qiányuèjuān?

..............หวังลี่หง เมื่อก่อนพวกเธอสองคนพยายามตามหาอีหมินสุดชีวิต เธอตามหาเขาไม่เจอ มาตอนนี้ยังอิจฉาเฉียนเยว่เจวียนอีกหรอ

 

王丽红:哪里呀,我还庆幸呢!要不,我还不得像月娟一样,害相思病?

..............nǎ li ya,wǒ hái qìng xìng ne!yào bù,wǒ hái bù dé xiàng yuè juān yí yàng,hài xiāng sī bìng?

..............ที่ไหนกัน ฉันโชคดีต่างหาก ไม่อย่างนั้น ฉันก็เป็นไข้ใจเหมือนเยว่เจวียนน่ะสิ

 

何其烈:你别说那么轻松,刚才还在说:“你现在总算回来了?”多么情深意长啊!

..............nǐ bié shuō nà me qīng sōng,gāng cái hái zài shuō:nǐ xiàn zài zǒng suàn huí lái le?”duō me qíng shēn yì cháng ā!

..............เธออย่าพูดง่ายๆอย่างนั้นสิ เมื่อกี๊ยังพูดอยู่เลยว่า “ในที่สุดเธอก็กลับมาแล้ว”

 

(众笑)

(zhòngxiào)

เสียงหัวเราะ

 

第二集:一次聚会 (Part 2)

安娜:(对李一民)李先生,给我讲讲你的这段恋爱史,好吗?一定很浪漫吧?

 ………….(duì Lǐyīmín) Lǐ xiān shēng, gěi wǒ jiǎng jiǎng nǐ de zhè duàn liàn ài shǐ,hǎo ma? yí ding hěn làng màn ba?

………….(พูดกับหลี่อีหมิน) คุณหลี่คะ,เล่าเรื่องราวความรักของคุณให้ฉันฟังหน่อยดีไหมคะ ต้องโรแมนติกแน่ๆ เลย

 

(李苦涩地一笑)

(Lǐ kǔ sè dì yī xiào)

 (หลี่อีหมินยิ้มแบบขื่นขม)

 

钱玉婷:妈,你和李先生在大学是一对恋人?

………….mā, nǐ hé lǐ xiān shēng zài dà xué shì yí duì liàn rén?

………….แม่คะ แม่กับคุณหลี่เป็นคู่รักกันสมัยเรียนมหาวิทยาลัยหรอคะ

 

钱月娟:你别听他们瞎说!

…………. nǐ bié tīng tā men xiā shuō!

………….เธออย่าไปฟังคำพูดที่เชื่อไม่ได้เลย

 

李一民:我在美国这二十多年,时时刻刻都在想念你们这些大学时代的同学。

…………. wǒ zài měi guó zhè èr shí duō nián, shí shí kè kè dōu zài xiǎng niàn nǐ men zhè xiē dà xué shí dài de tong xué。

………….ฉันอยู่ที่อเมริกา 20 กว่าปีมานี้ ตลอดเวลาล้วนแต่คิดถึงพวกเธอ

 

钱月娟:那你为什么不回来?

…………. nà nǐ wèi shén me bú huí lái?

………….แล้วทำไมเธอไม่กลับมาล่ะ

 

李一民:一言难尽啊!

………….yì yán nán jìn ā!

………….เรื่องมันยาวน่ะ

 

何其烈:可以理解。

…………. kě yǐ lǐ jiě。

………….เข้าใจได้น่า

 

第二集:一次聚会 (Part 3)

李一民:我在美国做生意,也算有了点事业,一时也不知该怎么办。

…………. wǒ zài měi guó zuò shēng yì, yě suàn yǒu le diǎn shì yè,yì shí yě bú zhī gāi zěn me bàn。

………….ฉันทำการค้าที่อเมริกา ก็นับว่ามีธุรกิจแล้ว จึงไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงต่อไป

 

安娜:现在好了,回中国做生意,既有了回乡梦,又可发展事业,一举两得!

…………. xiàn zài hǎo le,huí zhōng guó zuò shēng yì,jì yǒu le huí xiāng mèng,yòu kě fā zhǎn shì yè,yì jǔ liǎng dé!

…………. ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว จึงกลับมาทำธุรกิจที่เมืองจีน นอกจากได้กลับบ้านตามความต้องการแล้ว ยังทำพัฒนาธุรกิจต่อได้ด้วย ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว!

 

刘天柱:现在,中国经济发展很快,每年都以百分之十几的速度增长。 …………. xiàn zài, zhōng guó jīng jì fā zhǎn hěn kuài, měi nián dōu yǐ bǎi fēn zhī shí jǐ de sù dù zēng zhǎng。

…………. ปัจจุบัน เศรษฐกิจของประเทศจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ในแต่ละปีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่าร้อยละ 10

 

王丽红:全国政治稳定,物资丰富,市场繁荣,人民生活水平有了很大提高。

…………. quán guó zhèng zhì wěn dìng,wù zī fēng fù, shì chǎng fán róng,rén mín shēng huó shuǐ ping yǒu le hěn dà tí gāo。

…………. ทั่วประเทศการเมืองมีเสถียรภาพ ทรัพยากรมากมาย การค้าเฟื่องฟู คุณภาพชีวิตของประชาชนก็ดีขึ้นมาก

 

钱月娟:我们的现代化建设,需要大量资金和先进技术,所以我们欢迎外国商人来华经营投资。

…………. wǒ men de xiàn dài huà jiàn shè, xū yào dà liàng zī jīn hé xiān jìn jì shù, suǒ yǐ wǒ men huān yíng wài guó shāng rén lái huá jīng yíng tóu zī。 …………. ความทันสมัยของพวกเรา ต้องการเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและต้องใช้เงินลงทุนสูง ดังนั้นพวกเราจึงยินดีต้อนรับนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุน

 

刘天柱:我们对外商和外国投资区也有许多优惠政策。

…………. wǒ men duì wài shāng hé wài guó tóu zī qū yě yǒu xǔ duō yōu huì zhèng cè。

…………. สำหรับนักธุรกิจต่างชาติพวกเราก็มีสิทธิพิเศษให้มากมาย

 

李一民:这些,我都听说了,真令人鼓舞!

…………. zhè xiē,wǒ dōu tīng shuō le,zhēn ling rén gǔ wǔ!

…………. ข้อนี้ผมเคยได้ยินมาแล้ว ปลุกใจคนได้มากทีเดียว

 

钱月娟:过一些日子,你还会有更多亲身感受的。

…………. guò yì xiē rì zǐ, nǐ hái huì yǒu gèng duō qīn shēn gǎn shòu de。 …………. วันหนึ่ง คุณก็จะรู้สึกได้ด้วยตัวเอง

 

李一民:是的,是的。我们公司是经营家用电器的,我希望老同学能成为我的合作伙伴。

…………. shì de, shì de。wǒ men gōng sī shì jīng yíng jiā yòng diàn qì de, wǒ xī wàng lǎo tong xué néng chéng wéi wǒ de hé zuò huǒ bàn。

…………. ใช่แล้ว ใช่แล้ว บริษัทของพวกเราทำการค้าเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผมหวังว่าเพื่อนเก่าจะกลายเป็นหุ้นส่วนของผมนะ

 

王丽红: 最理想的人选,当然是月娟喽!

…………. zhuì lǐ xiǎng de rén xuǎn, dāng rán shì yuè juān lou!

…………. คนที่อยากให้เป็นมากที่สุด ก็คือเยว่เจวียนน่ะสิ

 

(众又会心地一笑)

zhòng yòu huì xīn dì yī xiào

ยิ้มให้แบบรู้กัน

 

เก็บตกจากบทที่ 2

สรุปเนื้อหาจากบทที่ 2

บทนี้ เราได้รู้เพิ่มเติมว่า หลี่อีหมิน เดิมทีไม่ได้ร่ำรวย แต่ได้ไปทำธุรกิจอยู่ที่อเมริกา 20 กว่าปี จนฐานะดีขึ้น จึงกลับมายังประเทศจีนเพื่อทำการค้า เมื่อเจอเพื่อนเก่า จึงอยากร่วมทำการค้าด้วยกัน แล้วบทนี้ก็ได้รู้ว่า เดิมทีเฉียนเยว่เจวียนและหลี่อีหมิน เป็นคู่รักเก่าสมัยเรียนมหาวิทยาลัยด้วยล่ะ...

 

จากบทที่ 2 มีคำศัพท์น่าสนใจดังนี้

 

1. 资金(zī jīn) จำง่ายๆ ก็คือ 钱(qián) นั่นเอง

แต่ถ้าในธนาคาร เงินจะใช้คำว่า 款(kuǎn)

取款 (qǔkuǎn) = ถอนเงิน

取款机 (qǔkuǎnjī) = เครื่องถอนเงิน --〉ตู้ ATM นั่นเอง

存款 (cúnkuǎn) = ฝากเงิน

贷款 (dàikuǎn) = เงินกู้

利率 (lìlǜ) = อัตราดอกเบี้ย

汇率 (huìlǜ) = อัตราแลกเปลี่ยน

 

**แต่ถ้าแลกเงิน 换钱 (huànqián) เท่านั้นค่ะ ไม่มีคำว่า 换款 (huànkuǎn) นะคะ**

税( shuì) = ภาษี 交税/花税(jiāoshuì /huāshuì) = จ่ายภาษี

 1. 阔老板 (kuòlǎobǎn) = 阔佬 (kuòlǎo)=有钱的男人 (yǒu qián de nán rén) คนรวย (ผู้ชายที่รวย)

富婆 (fùpó) = 有钱的女人(yǒu qián de nǚ rén) คนรวย (ผู้หญิงที่รวย)

 1. 总算 (zǒngsuàn) = ในที่สุด เช่น

你总算吃完了!

(nǐ zǒng suàn chī wán le)!

ในที่สุดเธอก็กินหมดซะที (คนอื่นๆกินกันหมดแล้ว รอแต่เธอนี่แหละ)

你总算来了!

(nǐ zǒng suàn lái le)!

ในที่สุดเธอก็มาจนได้ (รอตั้งนานแล้วกว่าจะมา)

 1. 企业 (qǐyè) = 公司 (gōngsī) บริษัท

国有企业 (guóyǒuqǐyè) = รัฐวิสาหกิจ

私有企业 (sīyǒuqǐyè) = เอกชน

跨国企业 (kuàguóqǐyè) = บริษัทที่มีสาขาหลายแห่งทั่วโลก

合资企业 (hézīqǐyè) = บริษัทที่ร่วมกันลงทุน

 

คำศัพท์บทที่ 3 : 初次接触

1. 接触 (jiēchù) =见面ติดต่อ

2. 会晤 (huìwù) =见面说话 การประชุม,พบปะพูดคุย

3. 业务 (yèwù) ธุรกิจ

4. 商谈 (shāngtán) สนทนา

5. 表示 (biǎoshì) แสดงออก

6. 热烈 (rèliè) อบอุ่น

7. 电器 (diànqì) เครื่องใช้ไฟฟ้า

8. 品种 (pǐnzhǒng) ชนิด

9. 随着 (suízhe) ด้วย...

10. 产品 (chǎnpǐn) ผลิตภัณฑ์

11. 开发 (kāifā) พัฒนา

12. 地道 (dìdao) =本地 ในท้องที่นั้นๆ แต่ถ้าอ่านว่า dìdào จะแปลว่าอุโมงค์

13. 嫁人 (jiàrén) ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว แต่ถ้าผู้ชายที่แต่งงานแล้ว ใช้คำว่า 娶人(qǔ rén)

14. 品牌 (pǐnpái) ยี่ห้อ

15. 直接 (zhíjiē) ทางตรง

16. 确实 (quèshí) จริงๆ แล้ว

17. 小看 (xiǎokàn) ดูถูก

18. 骄傲 (jiāo’ào) ภูมิใจ

19. 名牌 (míngpái) =有名的品牌 ยี่ห้อดัง

21. 精神 (jīngshén) จิตใจ

22. 赞赏 (zànshǎng) ชมเชย, ยกย่อง

23. 婉言 (wǎnyán) คำพูดที่สุภาพ

24. 谢绝 (xièjué) ปฏิเสธ

25. 选择 (xuǎnzé) เลือก

 

第三集:初次接触 (chū cì jiē chù) พบกันครั้งแรก (Part 1)

(永辉机电公司会客室,李一民与钱月娟等环沙发而坐,进行第一次业务会晤)

(yǒng huī jī diàn gōng sī huì kè shì, Lǐ yī mín yǔ Qián yuè juān děng huán shā fā ér zuò, jìn xíng dì yī cì yè wù huì wù)

ห้องรับแขกของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าหย่งฮุย,หลี่อีหมินและเฉียนเยว่เจวียนนั่งอยู่ที่โซฟา,เพื่อพูดคุยธุรกิจเป็นครั้งแรก

 

 (公司大楼前)

(gōng sī dà lóu qián)

หน้าบริษัท

 

钱月娟:欢迎!欢迎!

………......huānyíng! huānyíng!

…………...ยินดีต้อนรับค่ะ!

 

李一民:谢谢!

…………...xiè xiè!

…………...ขอบคุณครับ

 

钱月娟:我介绍一下,这位是美国环球公司的经理李一民先生,这位是李先生的秘书苏珊小姐。这位是我们公司的业务部主任余大勇先生。 …………...wǒ jiè shào yí xià,zhè wèi shì měi guó huán qiú gōng sī de jīng lǐ Lǐ yī mín xiān shēng,zhè wèi shì Lǐ xiān shēng de mì shū sū shān xiǎo jiě。zhè wèi shì wǒ men gōng sī de yè wù bù zhǔ rèn Yú dà yǒng xiān shēng。 …………...ฉันขอแนะนำสักหน่อยนะคะ, ท่านนี้คือคุณหลี่อีหมิน ผู้จัดการบริษัทหวนฉิว ประเทศอเมริกา , ท่านนี้คือคุณซูซาน เลขาฯของคุณหลี่อิหมิน, ส่วนท่านนี้คือคุณยวี่ต้าหย่ง กรรมการดำเนินงานบริษัทของเราค่ะ

 

余大勇: (对李一民)很高兴认识你,李先生!

…………...(duì Lǐyīmín) hěn gāo xìng rèn shi nǐ,Lǐ xiān shēng!

…………...(พูดกับหลี่อีหมิน) ยินดีที่ได้รู้จักครับ! คุณหลี่อีหมิน!

 

李一民:我也很高兴!

…………...wǒ yě hěn gāo xìng!

…………...ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ

 

余大勇:(对苏珊) 苏珊小姐,欢迎您来我们公司!

…………...(duìsūshān) Sūshān xiǎo jiě,huān yíng nín lái wǒ men gōng sī! …………...(พูดกับซูซาน) คุณซูซาน, ยินดีต้อนรับสู่บริษัทของพวกเราครับ

 

苏珊:谢谢!

…………...xiè xiè!

…………...ขอบคุณค่ะ

 

余大勇:啊,玉婷小姐,你也来了!

…………...ā,Yùtíng xiǎo jiě,nǐ yě lái le!

…………...อ้าว คุณยวี่ถิง คุณก็มาด้วย

 

钱玉婷:我是他们的翻译嘛!不过,他们都是中国通,可能没我什么事儿。

…………...wǒ shì tā men de fān yì ma!bú guò,tā men dōu shì zhōng guó tōng,kě néng méi wǒ shén me shì er。

…………...ก็ฉันเป็นล่ามของพวกเขานี่คะ แต่ว่าพวกเขาล้วนรู้จักประเทศจีนเป็นอย่างดี ไม่มีฉันก็คงไม่เป็นไร

 

钱月娟:大家请跟我来!

…………...dà jiā qǐng gēn wǒ lái!

…………...ทุกท่านกรุณาตามฉันมาค่ะ

 

第三集:初次接触 (chū cì jiē chù) พบกันครั้งแรก (Part 2)

(会客室)

(huì kè shì)

ห้องรับแขก

钱月娟:请进!大家请坐吧!李先生和苏珊小姐今天来我们公司,想同我们商谈进出口业务,我们表示热烈欢迎!

...............qǐng jìn! dà jiā qǐng zuò ba! Lǐ xiān shēng hé Sū shān xiǎo jiě jīn tiān lái wǒ men gōng sī, xiǎng tong wǒ men shāng tán jìn chū kǒu yè wù,wǒ men biǎo shì rè liè huān yíng!

...............เชิญเข้ามาค่ะ ทุกท่านเชิญนั่งลง! วันนี้คุณหลี่และคุณซูซานมาที่บริษัทของพวกเรา เพื่อจะพูดคุยธุรกิจนำเข้าส่งออกกับบริษัทของเรา พวกเรายินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ!

 

李一民:我们环球公司经营家用电器,中美两国都是人口大国,家用电器,有广阔的市场。

...............wǒ men huán qiú gōng sī jīng yíng jiā yòng diàn qì, zhōng měi liǎng guó dōu shì rén kǒu dà guó, jiā yòng diàn qì, yǒu guǎng kuò de shì chǎng。

...............บริษัทหวนฉิวของพวกเราทำการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน, จีน และอเมริกาทั้งสองประเทศล้วนเป็นประเทศที่ใหญ่, เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน, ก็เป็นตลาดที่กว้างขวาง

 

钱月娟:在我们两国之外,还有一个更大的世界市场!

...............zài wǒ men liǎng guó zhī wài, hái yǒu yí gè gèng dà de shì jiè shì chǎng!

...............นอกจากประเทศทั้งสองของพวกเราแล้ว,ก็ยังมีตลาดโลกที่ใหญ่กว่า

 

李一名:是的,家用电器不仅市场大,而且品种丰富。

...............shì de, jiā yòng diàn qì bù jǐn shì chǎng dà,ér qiě pǐn zhǒng fēng fù。

...............ใช่แล้ว, เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ไม่เพียงแต่มีตลาดที่ใหญ่,แต่ยังมีหลากหลายชนิดอีกด้วย

 

余大勇:随着科技的发展,每天都有新产品类开发出来。

...............suí zhe kē jì de fā zhǎn,měi tiān dōu yǒu xīn chǎn pǐn lèi kāi fā chū lái。

...............เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยี ทุกวันล้วนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมา

 

 

苏珊:我知道,中国的家电业,这几年发展很快,有很强的竞争力。

...............wǒ zhī dào, zhōng guó de jiā diàn yè,zhè jǐ nián fā zhǎn hěn kuài,yǒu hěn qiáng de jìng zhēng lì。

...............ฉันทราบค่ะว่าการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในประเทศจีนหลายปีมานี้ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันที่รุนแรง

 

钱玉婷:中国有一大批产品已经达到世界先进水平。

...............zhōng guó yǒu yí dà pī chǎn pǐn yǐ jīng dá dào shìjiè xiān jìn shuǐ píng。

...............ประเทศจีนมีสินค้าจำนวนมากที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก

 

苏珊:中国的海尔电冰箱,在美国市场上就很受欢迎。

...............zhōng guó de Hǎi ěr diàn bīng xiāng, zài měi guó shì chǎng shàng jiù hěn shòu huān yíng。

...............ตู้เย็นไฮเออร์ของประเทศจีน ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีในตลาดของอเมริกา

 

李一民:过去,美国经销商为了好卖,给海尔冰箱去了一个地道的美国名字,让人相信那是美国产品。

...............guò qù, měi guó jīng xiāo shāng wèi le hǎo mài,gěi hǎi ěr bīng xiāng qù le yí gè dì dao de měi guó míng zì,ràng rén xiāng xìn nà shì měi guó chǎn pǐn。

...............ในอดีต,ประเทศอเมริกาทำการค้าเพื่อให้ขายดี จึงเปลี่ยนชื่อตู้เย็นไฮเออร์เป็นชื่อในอเมริกา ทำให้คนเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากอเมริกา

 

苏珊:就像女人嫁人一样,一嫁人就改名换姓。

...............jiù xiàng nǚ rén jià rén yí yàng, yì jià rén jiù gǎi míng huàn xìng。

...............ก็คล้ายกับผู้หญิงที่แต่งงานไปแล้วนั่นแหละค่ะ แต่งงานแล้วก็เปลี่ยนชื่อแซ่

 

(众笑)

(zhòngxiào)

เสียงหัวเราะ

 

第三集:初次接触 (chū cì jiē chù) พบกันครั้งแรก (Part 3)

余大勇:现在,海尔用中文品牌直接进入美国市场,再也不用改名换姓了!

…………xiàn zài, hǎi ěr yòng zhōng wén pǐn pái zhí jiē jìn rù měi guó shì chǎng, zài yě bú yòng gǎi míng huàn xìng le!

…………ตอนนี้ ไฮเออร์ใช้ชื่อยี่ห้อเป็นภาษาจีนเข้าไปในตลาดอเมริกา ก็ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อแล้ว

 

苏珊:中国产品用中文品牌进入世界市场,确实说明,中国经济发展了,谁也不能小看中国了。

…………zhōng guó chǎn pǐn yòng zhōng wén pǐn pái jìn rù shì jiè shì chǎng,què shí shuō míng, zhōng guó jīng jì fā zhǎn le,shuí yě bù néng xiǎo kàn zhōng guó le。

…………สินค้าของประเทศจีนใช้ชื่อยี่ห้อภาษาจีนเข้าสู่ตลาดโลก,ก็แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจของประเทศจีนพัฒนาแล้ว ใครๆก็ไม่สามารถดูถูกประเทศจีนได้แล้วล่ะ

 

李一民:这是我们中国人的骄傲!所以,我希望经销这些名牌产品,还想把更多的中国产品推向世界!

…………zhè shì wǒ men zhōng guó rén de jiāo ào!suǒ yǐ,wǒ xī wàng jīng xiāo zhè xiē míng pái chǎn pǐn, hái xiǎng bǎ gèng duō de zhōng guó chǎn pǐn tuī xiàng shì jiè !

…………นี่คือความภาคภูมิใจของคนจีนอย่างเรา ดังนั้น ผมหวังว่านอกจากสินค้ายี่ห้อดังเหล่านี้ ยังมีสินค้าอีกมากที่จะออกสู่ตลาดโลก

 

钱月娟:李先生的精神令人赞赏!

…………Lǐ xiān shēng de jīng shén ling rén zàn shǎng!

…………จิตใจของคุณหลี่ทำให้ฉันรู้สึกยกย่องมากทีเดียว

 

李一民:我希望能与贵公司合作,为中国产品走向世界而共同努力。 …………wǒ xī wàng néng yǔ guì gōng sī hé zuò, wéi zhōng guó chǎn pǐn zǒu xiàng shì jiè ér gòng tong nǔ lì)。

…………ผมหวังว่าจะได้ร่วมงานกับบริษัทของคุณ เพื่อสินค้าของประเทศจีนจะได้กระจายไปทั่วโลก

 

钱月娟:很高兴听你这样说!不过,你们刚来中国,还是多看看吧! …………hěn gāo xìng tīng nǐ zhè yang shuō! bú guò, nǐ men gāng lái zhōng guó,hái shì duō kàn kan ba!

…………ดีใจจังที่ได้ยินคุณพูดอย่างนี้ แต่ว่า พวกคุณเพิ่งจะมาประเทศจีน จะลองดูที่อื่นก่อนก็ได้นะคะ

 

李一民:你这不是在婉言谢绝吧?

…………nǐ zhè bú shì zài wǎn yán xiè jué ba?

…………นี่คุณไม่ได้กำลังปฏิเสธใช่ไหมครับ

 

钱月娟:我想,你可能会有更好的选择!

…………wǒ xiǎng,nǐ kě néng huì yǒu gèng hǎo de xuǎn zé!

…………ฉันคิดว่า คุณอาจจะมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ก็ได้ค่ะ

 

เก็บตกจากบทที่ 3

สรุปเนื้อหาจากบทที่ 3

หลี่อีหมินและซูซาน ได้มาเยี่ยมชมบริษัทของเฉียนเยว่เจวียน โดยหลี่อีหมินสนใจที่จะร่วมธุรกิจกับบริษัทของเฉียนเยว่เจวียนด้วย แต่เฉียนเยว่เจวียนยังไม่ได้ตอบตกลงที่จะร่วมธุรกิจกัน โดยให้เหตุผลว่าให้หลี่อีหมินลองดูบริษัทอื่นๆ ก่อนด้วย เผื่อว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

เนื้อหาที่น่าสนใจ

1. การแนะนำบุคคล

 

我介绍一下,这位是美国环球公司的经理李一民先生,这位是李先生的秘书苏珊小姐。这位是我们公司的业务部主任余大勇先生。

 

wǒ jiè shào yí xià,zhè wèi shì měi guó huán qiú gōng sī de jīng lǐ Lǐ yī mín

xiān shēng,zhè wèi shì Lǐ xiān shēng de mì shū sū shān xiǎo jiě。zhè wèi shì wǒ men gōng sī de yè wù bù zhǔ rèn Yú dà yǒng xiān shēng。

 

ฉันขอแนะนำสักหน่อยนะคะ, ท่านนี้คือคุณหลี่อีหมิน ผู้จัดการบริษัทหวนฉิว ประเทศอเมริกา , ท่านนี้คือคุณซูซาน เลขาฯของคุณหลี่อิหมิน, ส่วนท่านนี้คือคุณยวี่ต้าหย่ง กรรมการดำเนินงานบริษัทของเราค่ะ

 

จากประโยคที่เฉียนเยว่เจวียนเป็นผู้แนะนำบุคคล 2 ฝ่ายให้รู้จักกัน จะสังเกตได้ว่า เฉียนเยว่เจวียนแนะนำหลี่อีหมิน และซูซาน ซึ่งเป็นแขกที่มาเยี่ยมชมบริษัทให้พนักงานรู้จักก่อน แล้วจึงแนะนำพนักงานในบริษัทของตัวเองให้แขกรู้จักทีหลัง เพื่อเป็นการให้เกียรติแขกนั่นเองค่ะ

 

 1. 贵公司

 

我希望能与贵公司合作,为中国产品走向世界而共同努力。

 

wǒ xī wàng néng yǔ guì gōng sī hé zuò, wéi zhōng guó chǎn pǐn zǒu xiàng shì jiè ér gòng tong nǔ lì。

 

ผมหวังว่าจะได้ร่วมงานกับบริษัทของคุณ เพื่อสินค้าของประเทศจีนจะได้กระจายไปทั่วโลก

 

ใช้คำว่า 贵公司 แทนคำว่า 你的公司 เพื่อเป็นการให้เกียรตินั่นเองค่ะ เหมือนกับการที่เราถามว่า 你贵姓? นั่นเอง ก็เป็นการให้เกียรติว่า นามสกุล (แซ่) อันสูงส่งของคุณคืออะไร

 

 1. 婉言谢绝

 

你这不是在婉言谢绝吧?

 

nǐ zhè bú shì zài wǎn yán xiè jué ba?

 

นี่คุณไม่ได้กำลังปฏิเสธใช่ไหมครับ

 

คำว่า 婉言谢绝 หมายถึง การปฎิเสธอย่างสุภาพ ที่หลี่อีหมิน ถามประโยคนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่า ตัวเองต้องการที่จะร่วมธุรกิจกับบริษัทของเฉียนเยว่เจวียน แต่เฉียนเยว่เจวียนตอบว่าให้ลองดูที่อื่นๆ ก่อนด้วยจะดีกว่า หลี่อีหมินจึงถามด้วยประโยคนี้ว่า กำลังปฎิเสธที่จะร่วมธุรกิจกันหรือเปล่า เพราะเฉียนเยว่เจวียนไม่ได้ปฏิเสธตรงๆ และไม่ได้ตอบรับทันที แต่ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ จึงไม่แน่ใจว่า นี่คือการปฏิเสธกลายๆ หรือเปล่า อย่างเช่น เวลาที่เพื่อนชวนเราไปเที่ยว แต่เราไม่ค่อยอยากไป (มีเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยหรือนี่!!) ก็จะอ้างไปเรื่อย เช่น การบ้านยังไม่เสร็จเลย, ต้องไปทำธุระน่ะ ฯลฯ อย่างนี้ก็คือ 婉言谢绝

 

คำศัพท์บทที่ 4 -- 订货洽谈

1. 订货 (dìnghuò) สั่งจอง

2. 洽谈 (qiàtán) เจรจา (ใช้กรณีคุยกัน 2 คน หรือ 2 คนขึ้นไป)

3. 会谈 (huìtán) พูด (ใช้กรณีคุยกัน 3 คน หรือ 3 คนขึ้นไป)

4. 拒绝 (jùjué) ปฏิเสธ

5. 坚持 (jiānchí) ยังคง

6. 特殊 (tèshū) พิเศษ

7. 感情 (gǎnqíng) ความรู้สึก

8. 订购 (dìnggòu) = 订สั่ง

9. 价格 (jiàgé) ราคา

10. 合理 (hélǐ) เหมาะสม

11. 数量 (shùliàng) ปริมาณ,จำนวน

12. 报盘 (bàopán) ข้อเสนอ

13. 销售 (xiāoshòu) = 卖 ขาย

14. 采用 (cǎiyòng) = 用 ใช้

15. 建议 (jiànyì) การเสนอ,คำแนะนำ

16. 成本 (chéngběn) ต้นทุน

17. 保险 (bǎoxiǎn) ประกันภัย

18. 运费 (yùnfèi) ค่าระวาง,ค่าขนส่ง

19. 目的港 (mùdìgǎng) ท่าเรือปลายทาง

20. 运输 (yùnshū) การขนส่ง

21. 办理 (bànlǐ) ทำ,ดำเนินการ

22. 实盘 (shípán) ราคาที่ต่อรองไม่ได้แล้ว

23. 确认 (quèrèn) ยืนยัน

24. 讨价还价 (tǎojià-huánjià) ต่อรอง

25. 还盘 (huánpán) เสนอ (หมายถึงฝ่ายซื้อเสนอราคาซื้อให้แก่ฝ่ายขาย)

26. 继续 (jìxù) ต่อเนื่อง

27. 谈判 (tánpàn) เจรจา

28. 厉害 (lìhài) ยอดเยี่ยม, รุนแรง

29. 情面 (qíngmiàn) ความรู้สึก

 

第四集:订货洽谈 – เจรจาเรื่องการสั่งสินค้า (Part 1)

สถานการณ์: (永辉机电公司会议室,李一民与钱月娟等举行业务会谈。)

(Yǒng huī jī diàn gōng sī huì yì shì, Lǐyīmín yǔ Qiányuèjuān děng jǔ xíng yè wù huì tán)

ห้องประชุมของบริษัทหย่งฮุย หลี่อีหมินและเฉียนเยว่เจวียน รวมถึงคนอื่นๆ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ

(公司大门外)

 (gōng sī dà mén wài)

ด้านหน้าบริษัท

 

钱玉婷:妈,李先生来了!

…………mā,Lǐ xiān shēng lái le!

…………แม่คะ, คุณหลี่มาแล้วค่ะ!

 

李一民:我知道你不会拒绝我。

…………wǒ zhī dào nǐ bú huì jù jué wǒ。

…………ผมรู้ว่าคุณไม่ปฏิเสธผมหรอก

 

钱月娟:玉婷,这些天,你陪李先生到什么地方看了看?

…………Yùtíng,zhè xiē tiān,nǐ péi Lǐ xiān shēng dào shén me dì fāng kàn lē kàn?

…………ยวี่ถิง, หลายวันมานี้ พาคุณหลี่ไปดูที่ไหนมาแล้วบ้างล่ะ?

 

钱玉婷:我陪李先生看了四五家公司,这几家公司都有进出口经营权。

…………wǒ pèi Lǐ xiān shēng kàn le sì wǔ jiā gōng sī, zhè jǐ jiā gōng sī dōu yǒu jìn chū kǒu jīng yíng quán。

…………หนูพาคุณหลี่ไปดูบริษัทมา 4-5 แห่งแล้วค่ะ แต่ว่าบริษัทเหล่านี้ก็ล้วนแต่มีอำนาจเรื่องการนำเข้าส่งออกอยู่แล้ว

 

李一民:这些公司都给我留下了深刻印象

…………zhè xiē gōng sī dōu gěi wǒ liú xià le shēn kè yìn xiàng。

…………บริษัทเหล่านี้ ล้วนแต่ทำให้ผมประทับใจอย่างยิ่ง

 

钱玉婷:可李先生还是坚持要来这儿。他对这儿好像有一种特殊感情。李先生,你说是吧?妈你说呢?

…………kě Lǐ xiān shēng hái shì jiān chí yào lái zhè er。 Tā duì zhè er hǎo xiàng yǒu yì zhǒng tè shū gǎn qíng。Lǐ xiān shēng, nǐ shuō shì ba? mā nǐ shuō ne?

…………แต่ว่าคุณหลี่ยังอยากมาที่นี่อยู่ เขามีความรู้สึกพิเศษอย่างหนึ่งกับที่นี่น่ะค่ะ, คุณหลี่, คุณพูดใช่ไหมคะ? แม่คะ ว่ายังไงบ้างล่ะ?

 

钱月娟:(避而不答。转移话题)李先生,请到会议室谈吧!

…………(bì ér bú dá. zhuǎn yí huà tí) Lǐ xiān shēng, qǐng dào huì yì shì tán ba!

…………(เลี่ยงการตอบคำถามโดยพูดเปลี่ยนเรื่อง) คุณหลี่ เชิญคุยที่ห้องประชุมค่ะ

 

第四集:订货洽谈 --- เจรจาเรื่องการสั่งสินค้า (Part 2)

(会议室) (huì yì shì) หัองประชุม

钱月娟:李先生,请先说说你们的打算吧!

……….....…Lǐ xiān shēng,qǐng xiān shuō shuō nǐ men de dǎ suàn bā!

……….....…คุณหลี่ เชิญพูดก่อนค่ะ

 

李一民:我们这次来,想订一批货;同时,我们希望同贵公司建立长期业务关系。

…….....……wǒ men zhè cì lái, xiǎng ding yì pī huò; tóng shí, wǒ men xī wàng tong guì gōng sī jiàn lì cháng qī yè wù guān xì。

……….....…พวกเรามาในครั้งนี้ อยากจะสั่งของสักหน่อย ในขณะเดียวกัน พวกเราก็หวังว่าจะได้ติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทของคุณต่อไปในระยะยาว

 

 

苏珊:具体地说,我们这次向订购一批雪梅牌冰箱和冷柜

…………jù tǐ de shuō, wǒ men zhè cì xiàng ding gòu yì pī xuě méi pái bīng xiāng hé lěng guì。

…………พูดให้ชัดๆ ก็คือ พวกเรามาครั้งนี้อยากจะสั่งตู้เย็นและตู้แช่ยี่ห้อเสวียเหม่ยค่ะ

 

钱月娟:你们想订购多少?

....…………nǐ men xiǎng ding gòu duō shǎo?

……....……พวกคุณจะสั่งเท่าไหร่ล่ะคะ

 

李一民:这要看价格了。如果价格合理,我们想多订购一些。 ………….....zhè yào kàn jià gé le. rú guǒ jià gé hé lǐ, wǒ men xiǎng duō dìng gòu yì xiē.

.....…………เรื่องนี้ก็ต้องดูราคาแล้วล่ะ ถ้าหากว่าราคาเหมาะสม,พวกเราก็จะสั่งเยอะหน่อย

 

余大勇:不过,我们要根据你们的订货数量,才能报盘。

.....…………bú guò, wǒ men yào gēn jù nǐ men de ding huò shù liàng, cái néng bào pán。

………....… แต่ว่า พวกเราก็ต้องดูปริมาณที่พวกคุณจะสั่งก่อนด้วยนะครับ ถึงจะเสนอราคาให้ได้

 

 

李一民:那好吧。雪梅冰箱和冷柜各500台。

.....…………Nà hǎo ba。Xuě méi bīng xiāng hé lěng guì gè 500 tái。

.....…………อย่างนั้น เอาตู้เย็นและตู้แช่ยี่ห้อเสวียเหม่ย อย่างละ 500 เครื่อง

 

钱月娟:你们第一次经销雪梅产品,销售得了这么多吗?

....…………nǐ men dì yī cì jīng xiāo xuě méi chǎn pǐn, xiāo shòu děi le zhè me duō ma?

....…………พวกคุณค้าขายสินค้ายี่ห้อเสวียเหม่ยเป็นครั้งแรก จำเป็นต้องขายมากขนาดนี้เลยหรอคะ

 

李一民:我看准了市场,不会把货压在手里的。

....…………wǒ kàn zhǔn le shìchǎng, bú huìbǎ huò yā zài shǒu lǐ de。 …………....ผมดูตลาดดีแล้วล่ะ ไม่ทำให้สินค้าจมอยู่ในมือหรอก

 

钱月娟:根据你们的订购数量,我们可以报一个优惠价格。余先生,请你把报价单给李先生。

....…………gēn jù nǐ men de ding gòu shù liàng, wǒ men kě yǐ bào yí gè yōu huì jià gé。Yú xiān shēng, qǐng nǐ bǎ bào jià dān gěi Lǐ xiān shēng。

..……..……ตามจำนวนสินค้าที่คุณสั่ง เราสามารถให้ราคาพิเศษได้ค่ะ คุณยวี่,ช่วยเอาใบเสนอราคาให้คุณหลี่ด้วยค่ะ

 

余大勇:李先生看看,是采用FOB价格还是采用CIF价格?

....…………Lǐ xiān shēng kàn kan, shì cǎi yòng FOB jià gé hái shì cǎi yòng CIF jià gé?

....…………คุณหลี่ลองดูก่อนครับว่าจะใช้ราคา FOB หรือ CIF

 

李一民:我们愿意采用 FOB 价格。

……….....…wǒ men yuàn yì cǎi yòng FOB jià gé。

……….....…ผมขอใช้ราคา FOB

 

钱月娟:我建议你们采用 CIF 价格,也就是曾本加保险、运费目的港价。

………….....wǒ jiàn yì nǐ men cǎi yòng CIF jià gé, yě jiù shì céng běn jiā bǎo xiǎn、yùn fèi mù dì gǎng jià。

.....…………ดิฉันแนะนำให้คุณใช้ราคา CIF ดีกว่าค่ะ เพราะเป็นราคาที่รวมต้นทุนและประกันภัย รวมทั้งค่าขนส่งถึงท่าเรือปลายทางแล้ว

 

余大勇:这样,运输和保险都由我们办理。

....…………zhè yàng, yùn shū hé bǎo xiǎn dōu yóu wǒ men bàn lǐ。

....…………แบบนี้ เรื่องการขนส่งและการประกันภัย พวกเราจะเป็นผู้ดำเนินการเอง

 

苏珊:你们的报价是实盘吗?

.…………nǐ men de bào jià shì shí pán ma?

.…………ราคาที่พวกคุณเสนอมานี้เป็นราคาที่ตายตัวใช่ไหมคะ

 

钱月娟:不。价格要以我们最后确认的为准。

.....…………bú。jià gé yào yǐ wǒ men zuì hòu què rèn de wéi zhǔn。

…….....……ไม่ใช่ค่ะ ราคาต้องยืนยันเป็นครั้งสุดท้าย

 

苏珊:那就是说,我们还可以讨价还价。

…………nà jiù shì shuō, wǒ men hái kě yǐ tǎo jià huán jià。

…………ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่า เรายังสามารถต่อรองราคาได้อีก

 

钱月娟:你们可以还盘。

….....………nǐ men kě yǐ huán pán

….....………พวกคุณสามารถแจ้งราคากลับมาได้ค่ะ

 

李一民:好吧,我们回去考虑一下。

…….....……hǎo ba, wǒ men huí qù kǎo lǜ yí xià。

.....…………ตกลงครับ พวกเราขอกลับไปพิจารณาดูสักหน่อย

 

第四集:订货洽谈 --- เจรจาเรื่องการสั่งสินค้า (Part 3)

(公司大门外) (gōng sī dà mén wài) หน้าบริษัท

钱玉婷:李先生,你们自己回宾馆好吗?

…………Lǐ xiān shēng, nǐ men zì jǐ huí bīn guǎn hǎo ma?

…………คุณหลี่คะ พวกคุณกลับที่พักเองได้ไหมคะ

 

李一民:好的,月娟,再见!我们明天继续谈判。

…………hǎo de, yuè juān, zài jiàn! wǒ men míng tiān jì xù tán pàn。 …………ได้สิ, เยว่เจวียน พรุ่งนี้เราค่อยคุยกันต่อนะ

 

钱月娟:好的,明天见!

…………hǎo de, míng tiān jiàn!

…………ค่ะ, พรุ่งนี้เจอกันค่ะ

 

钱玉婷:妈,今天我是第一次看见你跟外国人谈判。

…………mā, jīn tiān wǒ shì dì yī cì kàn jiàn nǐ gēn wài guó rén tán pàn 。 …………แม่คะ วันนี้เป็นครั้งแรกที่หนูเห็นแม่คุยกับคนต่างชาติ

 

钱月娟:怎么,觉得挺新鲜,是不是?

…………zěn me, jué de tǐng xīn xiān, shì bu shì?

…………เป็นยังไง รู้สึกแปลกใจใช่ไหมล่ะ

 

钱玉婷:你好厉害!一点也不讲情面。

…………nǐ hǎo lì hài! yì diǎn yě bú jiǎng qíng miàn。

…………แม่เก่งมากเลยค่ะ เก็บความรู้สึกได้ดีมาก

 

钱月娟:为什么要讲情面。

…………wèi shén me yào jiǎng qíng miàn。

…………ทำไมต้องเก็บความรู้สึกด้วย

 

 钱玉婷:你和李先生以前不是•••

…………nǐ hé Lǐ xiān shēng yǐ qián bú shì•••

…………เมื่อก่อนแม่กับคุณหลี่ไม่ใช่....

 

钱月娟:胡说什么,这是公事!

…………hú shuō shén me, zhè shì gōng shì!

…………พูดไร้สาระอะไรกัน นี่เป็นเรื่องธุรกิจนะ!

 

钱玉婷: 对了,公事公办!

…………duì le, gōng shì gōng bàn!

…………ใช่แล้ว ธุรกิจคือธุรกิจ!

 

เก็บตกจากบทที่ 4

สรุปเนื้อหาบทที่ 4

บริษัทของเฉียนเยว่เจวียนอีกครั้ง และได้ทำการพูดคุยถึงเรื่องสินค้าที่ต้องการสั่ง เสนอราคาขาย แต่ยังไม่ได้ตกลงสั่งซื้อสินค้ากัน หลี่อีหมินจึงขอกลับไปพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่ง

จากเนื้อเรื่อง จะเห็นได้ว่า มีการพูดถึง ราคาสินค้าแบบ CIF และ FOB กัน บางท่านก็อาจจะยังงงนิดหน่อยว่ามันคืออะไร ลองมาทำความเข้าใจกันดูอย่างง่ายๆ นะคะ

CIF= Cost, Insurance and Freight / ภาษาจีนเรียกว่า 到岸价 (dào àn jià) หมายถึง ราคาสินค้าที่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยสินค้าจนถึงท่าเรือปลายทางไว้แล้ว

FOB=Free on board / ภาษาจีนเรียกว่า 离岸价 (lí àn jià) หมายถึง ราคาสินค้าอย่างเดียว ผู้ซื้อต้องจ่ายค่าขนส่งและค่าประกันสินค้าเอง

ซึ่งราคาสินค้าแบบ CIF ก็จะแพงกว่าแบบ FOB เนื่องจากผู้ขายได้รวมค่าขนส่งสินค้า และค่าประกันภัยสินค้าไว้แล้วนั่นเอง

 

คำศัพท์ที่น่าสนใจจากบทที่ 4

 1. 一批 หมายถึง ปริมาณจำนวนหนึ่ง ไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าเท่าไหร่
 2. 我看准了。= 我看好了。 ฉันดูดีแล้ว/ดูเรียบร้อยแล้ว ละเอียดถี่ถ้วนแล้ว
 3. 新鲜 หมายถึง

3.1 สดใหม่ เช่น

新鲜的鱼。ปลาสดๆ

农村的空气很新鲜。อากาศในชนบทสดชื่นมาก

 3.2 ใช้ในกรณีที่ไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อน เช่น

บทสนทนาระหว่างยวี่ถิง และเยว่เจวียน ในบทที่ 4

钱玉婷:妈,今天我是第一次看见你跟外国人谈判。

…………mā, jīn tiān wǒ shì dì yī cì kàn jiàn nǐ gēn wài guó rén tán pàn 。

…………แม่คะ วันนี้เป็นครั้งแรกที่หนูเห็นแม่คุยกับคนต่างชาติ

钱月娟:怎么,觉得挺新鲜,是不是?

…………zěn me, jué de tǐng xīn xiān, shì bu shì?

…………เป็นยังไง รู้สึกแปลกใจใช่ไหมล่ะ

 

 

เฉียนยวี่ถิง รู้สึกว่าไม่เคยเห็นแม่สนทนากับคนต่างชาติมาก่อนจึงรู้สึกแปลกใจ เฉียนเยว่เจวียน จึงถามว่า 觉得挺新鲜,是不是?นั่นเอง

 1. คำศัพท์เพิ่มเติม นอกเหนือจากบทเรียน วันนี้ขอเสนอคำว่า

拍卖 (pāimài)  ประมูล

หมายถึงการประมูลขายของเพื่อให้ได้ราคาที่สูงที่สุดนั่นเอง

 

คำศัพท์บทที่ 5 -- ชมตัวอย่างสินค้า

 1. 样品 (yàngpǐn) = ตัวอย่างสินค้า
 2. 陈列 (chénliè) = แสดง
 3. 凭 (píng) = 靠着 (kàozhe) พึ่งพิง,พึ่ง,อาศัย,ใช้

   เช่น 他凭爸爸的关系找到了工作。

   เขาได้งานทำเพราะอาศัยเส้นสายของพ่อ

 1. 成交 (chéngjiāo) = ทำการค้าสำเร็จแล้ว
 2. 放心 (fàngxīn) = วางใจ
 3. 好意 (hǎoyì) = น้ำใจ

มักพูดว่า 谢谢你的好意。

ขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจของคุณ ความหมายประมาณว่า ขอบคุณที่ดีกับฉัน

ใช้พูดในกรณีที่มีคนช่วยเหลือเรา, ดีกับเรา, มอบของให้ เป็นต้น

 1. 挑剔  (tiāotī) = เรื่องมาก, พิถีพิถัน

เช่น 他是一个很挑剔的人。เขาเป็นคนที่เรื่องมากคนหนึ่ง

ใช้ในกรณีเช่น เวลาซื้อของที่เลือกแล้วเลือกอีกก็ยังไม่ถูกใจ เป็นต้น

 1. 苛刻 (kēkè) ใช้ในความหมายที่ว่า ต้องทำให้ดีที่สุด ไม่ให้มีข้อผิดพลาด, ละเอียดลออ
 2. 行家 (hángjia) = 外行(wàiháng) ผู้เชี่ยวชาญ
 3. 毛病(máobìng) = ผิดปกติ
 4. 胳膊肘(gēbozhǒu) = ข้อศอก

มีสำนวนจีนว่า

胳膊肘向外拐 (gēbozhǒuxiàngwàiguǎi) หมายถึง การเข้าข้างคนอื่น

胳膊肘向内拐 (gēbozhǒuxiàngnèiguǎi) หมายถึง การเข้าข้างพวกเดียวกัน

 1. 外观 (wàiguān) = ลักษณะ, รูปร่างที่ปรากฏให้เห็น (ใช้เฉพาะกับสิ่งของเท่านั้น)

ถ้าพูดถึงรูปร่างของคน จะใช้คำว่า 外形 (wàixíng)

 1. 造型 (zàoxíng) = รูปทรง
 2. 光洁度 (guāngjiédù) = ความแวววาว
 3. 性能 (xìngnéng) = ประสิทธิภาพ

ถ้าประสิทธิภาพดี ใช้คำว่า 性能好 / ประสิทธิภาพไม่ดีใช้คำว่า 性能不好

 1. 噪音 (zàoyīn) = เสียง (ใช้กับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า)

ถ้าเสียงดังพูดว่า 噪音大 / เสียงเบาพูดว่า 噪音小

 1. 救苦救难 (jiùkǔjiùnàn) = ช่วยเหลือยามทุกข์ร้อน
 2. 菩萨 (púsà) = หมายถึง เจ้าแม่กวนอิม (观世音菩萨)
 3. 效果 (xiàoguǒ) = ผล
 4. 安全 (ānquán) = ปลอดภัย
 5. 认证 (rènzhèng) = รับประกัน
 6. 标志 (biāozhì) = สัญลักษณ์
 7. 多余 (duōyú) = ส่วนเกิน
 8. 精细 (jīngxì) = ระมัดระวัง
 9. 缺陷 (quēxiàn) = ข้อผิดพลาด, ข้อบกพร่อง
 10. 退货 (tuìhuò) = คืนสินค้า
 11. 返修 (fǎnxiū) = ซ่อมสินค้า
 12. 生产线 (shēngchǎnxiàn) = สายการผลิต
 13. 担忧 (dānyōu) = กังวล

 

第五集:看样 – ชมตัวอย่างสินค้า (Part 1)

สถานการณ์

公司样品陈列室,陈列着各种品牌的冰箱、电视机、空调、微波炉等家用电器。

 

(gōng sī yàng pǐn chén liè shì, chénliè zhe gè zhǒng pǐn pái de bīng xiāng、diàn shì jī、kōng tiáo、wēi bō lú děng jiā yòng diàn qì。)

 

ห้องแสดงสินค้าตัวอย่างของบริษัท แสดงสินค้าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านต่างๆ ของแต่ละยี่ห้อ เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ และไมโครเวฟ เป็นต้น

---------------------------------------------------------------

 

余大勇:李先生,这里就是我们公司的样品陈列室,请进!

…………....Lǐ xiān shēng,zhè lǐ jiù shì wǒ men gōng sī de yang pǐn chén liè shì, qǐng jìn!

..............คุณหลี่ครับ, นี่คือห้องแสดงตัวอย่างสินค้าของบริษัทเรา, เชิญด้านในครับ

 

钱月娟:我们的生意是凭品牌成交的,为了让你们放心,我还是请你们来看看样品。

…………....wǒ men de shēng yì shì ping pǐn pái chéng jiāo de,wèi le rang nǐ men fàng xīn,wǒ hái shì qǐng nǐ men lái kàn kàn yàng pǐn。

…………....ธุรกิจของพวกเราต้องอาศัยยี่ห้อสินค้าในการดำเนินงาน, เพื่อให้พวกคุณสบายใจ ดิฉันจึงเชิญคุณมาดูตัวอย่างสินค้าค่ะ

 

李一民:谢谢你的好意。不过,美国顾客很挑剔,呆会儿,你不要嫌我太苛刻喽!

………....…xiè xiè nǐ de hǎo yì。Bú guò,měi guó gù kè hěn tiāo tī,dāi huì er,nǐ bú yào xián wǒ tài kē kè lou!

……....……ขอบคุณสำหรับความกรุณาครับ แต่ลูกค้าในอเมริกาเข้มงวดมาก คุณอย่าไม่พอใจที่ผมจุกจิกเกินไปนะครับ

 

钱月娟:你这一关都过不了,我还敢把产品交给成千上万的顾客?

……...…… nǐ zhè yī guān dōu guò bù liǎo,wǒ hái gǎn bǎ chǎn pǐn jiāo gěi chéng qiān shàng wàn de gù kè?

………...… คุณน่ะยังไม่ผ่านเกณฑ์สักข้อเลย ฉันเองยังกล้าส่งสินค้าไปให้ลูกค้าเป็นหมื่นๆราย

 

苏珊:顾客只是用户,我们可是行家。

……...…gù kè zhǐ shì yòng hù,wǒ men kě shì hang jia。

…...……ลูกค้าก็เป็นแค่ผู้ใช้ แต่พวกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ

 

钱月娟:那你们这两位行家就请吧!

……...…… nà nǐ men zhè liǎng wèi hang jia jiù qǐng ba!

……...…… ถ้าอย่างนั้นก็ขอเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านค่ะ!

 

李一民:玉婷小姐,你是不是也帮我们挑挑毛病?

………...… Yù ting xiǎo jiě,nǐ shì bu shì yě bāng wǒ men tiāo tiāo ma?

……...…… คุณยวี่ถิง คุณจะช่วยพวกเราตรวจดูข้อบกพร่องหน่อยไหมครับ

 

苏珊:胳膊肘向外拐,不怕你妈骂?

……......gē bo zhǒu xiàng wài guǎi,bú pà nǐ mā mà?

…....……เข้าข้างคนอื่น ไม่กลัวแม่ว่าหรอ

 

钱玉婷:要是你,你怕吗?

……....……yào shi nǐ, nǐ pà ma?

……....……ถ้าเป็นคุณล่ะ คุณกลัวไหมคะ

 

苏珊:我们美国女孩,不知道什么是怕。

……...… wǒ men měi guó nǚ hái, bú zhī dào shén me shì pà。

…...……ผู้หญิงอเมริกา ไม่รู้จักความกลัวว่าคืออะไร

 

钱玉婷:我们中国女孩,知道什么是该做,什么是不该做!

………....…wǒ men zhōng guó nǚ hái, zhī dào shén me shì gāi zuò,shén me shì bù gāi zuò!

………....…ผู้หญิงจีนก็รู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ!

 

余大勇:李先生,我们这里陈列的都是中国名牌产品,你看,这里就是雪梅冰箱和冷柜。

………....…Lǐ xiān shēng,wǒ men zhè lǐ chén liè de dōu shì zhōng guó míng pái chǎn pǐn, nǐ kàn, zhè lǐ jiù shì xuě méi bīng xiāng hé lěng gùi。

..............คุณหลี่ครับ สินค้าที่แสดงอยู่นี้ล้วนเป็นยี่ห้อดังของประเทศจีน คุณดูนี่สิครับ นี่คือตู้เย็นและตู้แช่ยี่ห้อเสวียเหม่ย

 

李一民:嗯,外观很好看!造型很美,光洁度也很高。

………....…èn, wài guān hěn hǎo kàn!zào xíng hěn měi,guāng jié dù yě hěn gāo。

………....…อืม ลักษณะภายนอกดูดีมาก รูปทรงสวยงาม และยังมีความแวววาวมาก

 

苏珊:性能怎么样?噪音大不大?

………...xìng néng zěn me yàng? zào yīn dà bú dà?

…...……ประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้าง เสียงดังไหมคะ

 

钱月娟:苏珊小姐,这个冰箱里有饮料,你不妨打开冰箱,拿几听饮料给大家解解渴。

………....…Sū shān xiǎo jiě, zhè ge bīng xiāng lǐ yǒu yǐn liào,nǐ bù fáng dǎ kāi bīng xiāng,ná jǐ tīng yǐn liào gěi dà jiā jiě jiě kě。

……....……คุณซูซานคะ ในตู้เย็นนี้มีเครื่องดื่มอยู่ เปิดดูจะเป็นไรไป หยิบเครื่องดื่มให้ทุกคนดับกระหายหน่อยสิคะ

 

苏珊:好,(拿一听饮料做献贡状)救苦救难的女菩萨,请!

………...hǎo,(ná yī tīng yǐn liào zuò xiàn gong zhuàng)jiù kǔ jiù nàn de nǚ pú sà,qǐng !

……...…ได้ค่ะ (หยิบเครื่องดื่มมากระป๋องหนึ่งทำท่าทางนอบน้อม) เจ้าแม่กวนอิมผู้ช่วยบรรเทาทุกข์, เชิญดื่ม!

 

钱玉婷: (闭目合十)献上来!啊,好凉,好凉!(搓手)

…...............bì mù hé shí)xiàn shàng lái! ā, hǎo liáng, hǎo liáng!(cuōshǒu)

…………....…(หลับตาอธิษฐาน) สวรรค์โปรด!อา... เย็นจัง เย็นจัง (ถูฝ่ามือ)

 

(众笑)

zhòng xiào

ทุกคนต่างก็หัวเราะ

 

第五集:看样--ชมตัวอย่างสินค้า (Part 2)

钱月娟:怎么样,苏珊小姐?

..........zěn me yàng, sū shān xiǎo jiě?

..........เป็นยังไงบ้างคะ, คุณซูซาน

 

 

苏珊:嗯,性能不错,效果很好,现在起动了,噪音也很小。

.......èn, xìng néng bú cuò, xiào guǒ hěn hǎo,xiàn zài qǐ dòng le, zào yīn yě hěn xiǎo。

.......อืม, ประสิทธิภาพไม่เลวเลยทีเดียว เครื่องทำงานแล้วเสียงก็ยังเบาอีกด้วย

 

钱玉婷:李先生,你看,这儿有美国的安全认证标志UL。

...........Lǐ xiān shēng, nǐ kàn, zhè er yǒu měi guó de ān quán rèn zhèng biāo zhì UL。

...........คุณหลี่คะ ดูนี่สิ มีเครื่องหมาย UL รับประกันความปลอดภัยของอเมริกาด้วย

 

李一民:啊,这很重要。如果没有UL标志,就不能在美国市场销售。看来,我们今天来看样是多余的了!

...........ā, zhè hěn zhòng yào。rú guǒ méi yǒu UL biāozhì, jiù bù néng zài měi guó shì chǎng xiāo。Kàn lái, wǒ men jīn tiān lái kàn yang  shì duō yú de le!

...........อ้อ, เรื่องนี้สำคัญมาก ถ้าไม่มีสัญลักษณ์ UL ก็ไม่สามารถขายในตลาดอเมริกาได้. ดูเหมือนว่าวันนี้เราไม่จำเป็นต้องมาดูตัวอย่างสินค้าแล้วล่ะ

 

苏珊:李先生,中国人不是说,耳听为虚,眼见为实吗?今天没有白来!

........Lǐ xiān shēng, zhōng guó rén bú shì shuō, ěr tīng wéi xū, yǎn jiàn wéi shí ma? jīn tiān méi yǒu bái lái!

........คุณหลี่คะ คนจีนไม่ได้มีคำพูดว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นหรอคะ? วันนี้มาก็ไม่ได้เสียเที่ยวแล้ว

 

李一民:你说得对,眼见为实。事实确实令人吃惊!

...........nǐ shuō de duì, yǎn jiàn wéi shí。shì shí què shí ling rén chī jīng!

...........พูดได้ถูกต้อง, สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น. ความเป็นจริงมักทำให้คนประหลาดใจ

 

钱月娟:李先生,你是不是再看看别的? 这儿还有电视机、空调机、微波炉、计算机•••••

...........Lǐ xiān shēng, nǐ shì bu shì zài kàn kan bié de? zhè er hái yǒu diàn shì jī、kōng tiáo jī、wēi bō lú、jì suàn jī•••

...........คุณหลี่คะ คุณต้องการดูอย่างอื่นอีกไหมคะ? ที่นี่ยังมีโทรทัศน์, เครื่องปรับอากาศ, ไมโครเวฟ, คอมพิวเตอร์.....

 

李一民:不用了,不用了。我已经完全放心了!

...........bú yòng le, bú yòng le。wǒ yǐ jīng wán quán fang xīn le!

...........ไม่ต้องแล้ว, ไม่ต้องแล้ว ผมวางใจทั้งหมดแล้วล่ะ

 

钱月娟:我们对每一件产品的要求,都是高品质,精细化,零缺陷,退货率和返修率都很低。

...........wǒ men duì měi yí jiàn chǎn pǐn de yāo qiú, dōu shì gāo pǐn zhì, jīng xì huà, ling quē xiàn, tuì huò lǜ hé fǎn xiū lǜ dōu hěn dī。

...........สินค้าทุกชิ้นของเรามีคุณภาพสูง มีความระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด อัตราการคืนสินค้าและการส่งซ่อมก็น้อยมาก

 

余大勇:不合格的产品决不下生产线!

...........bù hé gé de chǎn pǐn jué bù xià shēng chǎn xiàn!

...........สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ จะไม่อยู่ในสายการผลิตอย่างเด็ดขาด

 

苏珊:将来发给我们的货,能跟样品的质量完全一样吗?

........jiāng lái fā gěi wǒ men de huò, néng gēn yang pǐn de zhì liàng wán quán yí yang ma?

........สินค้าที่จะจัดส่งให้พวกเรา จะมีคุณภาพเหมือนกับตัวอย่างรึเปล่าคะ

 

钱月娟:李先生,这也是你的问题吗?

...........Lǐ xiān shēng, zhè yě shì nǐ de wèn tí ma?

...........คุณหลี่คะ เรื่องนี้เป็นปัญหาสำหรับคุณรึเปล่า?

 

李一民:啊,不,不,我没有这个担忧!

..........ā, bú, bú, wǒ méi yǒu zhè ge dān yōu!

..........อ้อ, ไม่,ไม่ ผมไม่ได้กังวลในเรื่องนี้!

 

เก็บตกจากบทที่ 5

สรุปเนื้อหาจากบทที่ 5 ในบทที่ 5 นี้ หลี่อีหมินและซูซาน ได้ไปดูตัวอย่างสินค้าที่บริษัทของเฉียนเยว่เจวียน และได้สอบถามถึงประสิทธิภาพต่างๆของสินค้า สุดท้าย หลี่อีหมินรู้สึกพึงพอใจในสินค้าเป็นอย่างมาก คำศัพท์สำคัญที่ควรจำในบทที่ 5 คือ 1.外观 (wàiguān) = ลักษณะ, รูปร่างที่ปรากฏให้เห็น (ใช้เฉพาะกับสิ่งของเท่านั้น),รูปร่างภายนอก ภายนอกสวยงาม/ดูดี =外观好看 2.造型 (zàoxíng) = รูปทรง  รูปทรงสวยงาม =造型美 3.光洁度 (guāngjiédù) = ความแวววาว (ของสินค้า เช่น ตู้เย็น ก็จะมีความแวววาวที่สะท้อนให้เห็นเป็นเงาได้) แวววาวมาก =光洁度高 4.性能 (xìngnéng) = ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพดี = 性能好 / ประสิทธิภาพไม่ดี = 性能不好 5.噪音 (zàoyīn) = เสียง (ใช้กับเสียงทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เสียงแอร์ เสียงตู้เย็น) เสียงดัง = 噪音大 / เสียงเบา = 噪音小 แถมกันอีกนิด จากเนื้อเรื่อง จะมีการพูดถึงสัญลักษณ์การรับประกันความปลอดภัยของสินค้าด้วย ตรงประโยคที่ว่า 钱玉婷:李先生,你看,这儿有美国的安全认证标志UL。 ...........Lǐ xiān shēng, nǐ kàn, zhè er yǒu měi guó de ān quán rèn zhèng biāo zhì UL。 ...........คุณหลี่คะ ดูนี่สิ มีเครื่องหมาย UL รับประกันความปลอดภัยของอเมริกาด้วย เครื่องหมายรับประกันความปลอดภัยของสินค้า ในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันออกไปเช่น ประเทศไทยใช้เครื่องหมาย มอก.เป็นตัวแทนของเครื่องหมายมาตรฐาน ที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท คือ   

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และเพื่อป้องกันการเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศโดยผู้ผลิต จำหน่าย และนำเข้าแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น

เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้ผลิตสามารถยื่นขอใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานด้วยความสมัครใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นหลักประกันให้กับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพคุ้มค่า สมราคา 

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่ยอมรับ และสามารถประกันคุณภาพให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ประเทศอเมริกา  ใช้สัญลักษณ์ UL (Underwriter Laboratories Inc.)

ประเทศจีนใช้สัญลักษณ์ QS (QUALITY SAFE/质量安全zhìliàng'ānquán)  ในผลิตภัณฑ์อาหาร

และใช้สัญลักษณ์ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  เช่น - CCC (China Compulsory Certification/中国强制认证 zhōng guó qiáng zhì rèn zhèng) - CCIB (China Commodity Inspection Bureau) - CCEE (长城标志 cháng chéng biāo zhì)

สัญลักษณ์ CCC

 

สัญลักษณ์ CCIB

 

สัญลักษณ์ CCEE (长城认证)

 

ขอขอบคุณ http://www.streesmutprakan.ac.th

 

คำศัพท์บทที่ 6 -- 合同磋商

 1. 磋商 (cuō shāng) = ถกเถียง
 2. 表达 (biǎo dá) = แสดงออก
 3. 诚意 (chéng yì) = จริงใจ
 4. 决定 (jué dìng) = ตัดสินใจ
 5. 增加 (zēng jiā) = เพิ่ม
 6. 让步 (ràng bù) = ยอม,อ่อนข้อให้
 7. 交货 (jiāo huò) = การจัดส่ง
 8. 付款 (fù kuǎn) = ชำระเงิน
 9. 方式 (fāng shì) = วิธีการ
 10. 批次 (pī cì) = งวดการส่งของ
 11. 撤销 (chè xiāo) = การเพิกถอน,ยกเลิก
 12. 信用证 (xìn yòng zhèng) = Letter of Credit
 13. 信任 (xìn rèn) = เชื่อใจ
 14. 过程 (guò chéng) = กระบวนการ
 15. 惯例 (guàn lì) = วิธีการที่คุ้นเคย
 16. 收汇 (shōu huì) = ได้รับเงิน
 17. 有效期 (yǒu xiào qī) = ระยะเวลาที่มีผล
 18. 仔细 (zǐ xì) = ระมัดระวัง
 19. 观察 (guān chá) = พินิจ,สังเกต,ตรวจตรา

 

第六集:合同磋商--เจรจาเรื่องสัญญา (Part1)

(永辉公司会议室,李一民与钱月娟等继续谈判。)

 

(yǒng huī gōng sī huì yì shì,Lǐ yī mín yǔ qián yuè juān děng jì xù tán pàn)

 (ที่ห้องประชุมบริษัทหย่งฮุย, หลี่อีหมินและเฉียนเยว่เจวียน ดำเนินการเจรจาเรื่องสัญญากันต่อ)

钱月娟:诸位,李先生昨晚跟我打了一个电话,再一次表达了他们的谈判诚意。

.......zhū wèi,Lǐ xiān shēng zuó wǎn gēn wǒ dǎ le yí gè diàn huà,zài yí cì biǎo dá le tā men de tán pàn chéng yì。

.......ทุกท่านคะ เมื่อวานนี้คุณหลี่ได้โทรศัพท์มาหาดิฉัน แสดงออกถึงความจริงใจที่จะเจรจากันอีกครั้ง

 

李一民:昨天看了样品,我们决定增加订货量,钱经里也同意在价格方面做些让步。

.......zuó tiān kàn le yang pǐn,wǒ men jué ding zēng jiā ding huò liàng,Qián jīng lǐ yě tong yì zài jià gé fāng miàn zuò xiē ràng bù。

.......ได้ชมตัวอย่างสินค้าเมื่อวานนี้แล้ว พวกเราก็ตัดสินใจเพิ่มปริมาณการสั่งจองสินค้า ผู้จัดการเฉียนก็ตกลงลดหย่อนเรื่องราคาให้อีกหน่อย

 

钱月娟:关于合同,还有一些问题,今天我们继续谈判。

.......guān yú hé tong, hái yǒu yì xiē wèn tí, jīn tiān wǒ men jì xù tán pàn。

.......ในเรื่องสัญญายังมีปัญหาอยู่นิดหน่อย วันนี้พวกเราเลยมาเจรจากันต่อ

 

安娜:请问,你们什么时候可以交货?

.....qǐng wèn, nǐ men shén me shí hòu kě yǐ jiāo huò?

.....ขอถามหน่อยค่ะ พวกคุณคิดว่าจะส่งสินค้าให้เราได้เมื่อไหร่คะ

 

余大勇:我想,我们首先应该就付款方式达成一致。

.......wǒ xiǎng, wǒ men shǒu xiān yīng gāi jiù fù kuǎn fāng shì dá chéng yí zhì.

.......ผมคิดว่า ก่อนอื่นพวกเราควรจะตกลงเรื่องวิธีการชำระเงินนะครับ

 

安娜:看来,我们彼此关心的问题很不一样。

.....kàn lái, wǒ men bǐ cǐ guān xīn de wèn tí hěn bù yī yàng。

.....ดูเหมือนว่า ความกังวลของเราทั้ง 2 ฝ่าย จะไม่เหมือนกันนะคะ

 

钱月娟:这关系到交货时间和批次!

.......zhè guān xì dào jiāo huò shí jiān hé pī cì!

.......เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเวลาการส่งสินค้าและงวดการส่งสินค้าค่ะ!

 

李一民:那么,你们希望采用什么付款方式呢?

.......nà me, nǐ men xī wàng cǎi yòng shén me fù kuǎn fāng shì ne?

.......ถ้าอย่างนั้น พวกคุณคิดว่าจะใช้วิธีการชำระเงินแบบไหนครับ

 

余大勇:我们希望采用不可撤销信用证。

.......wǒ men xī wàng cǎi yòng bù kě chè xiāo xìn yòng zhèng。

.......เราใช้ Letter of Credit ประเภทเพิกถอนไม่ได้ครับ

 

钱月娟:如果我们对开证行不了解,我们还要求是保兑信用证。

.......rú guǒ wǒ men duì kāi zhèng hang bù liǎo jǐe, wǒ men hái yāo qiú shì bǎo duì xìn yòng zhèng。

.......ถ้าหากเราไม่รู้จักธนาคารที่ออกให้ ก็ต้องการ Confirmed Letter of Credit ด้วยค่ะ

 

李一民:啊,钱总,你不信任我嘛!

.......ā,Qián zǒng, nǐ bú xìn rèn wǒ ma!

.......อา...ผู้จัดการเฉียน คุณไม่เชื่อใจผมหรอ!

 

钱月娟:我们第一次合作,需要有一个建立相互信任的过程。

.......wǒ men dì yī cì hé zuò,xū yào yǒu yí gè jiàn lì xiāng hù xìn rèn de guò chéng。

.......พวกเราร่วมงานกันครั้งแรก จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้เกิดความเชื่อใจกันก่อน

 

李一民:可我们曾经是••••

.......kě wǒ men céng jīng shì••••

.......แต่พวกเราเมื่อก่อนเป็น••••

 

钱月娟:请不要扯那些题外话,我们谈的是几十万美元的生意!

.......qǐng bú yào chě nà xiē tí wài huà, wǒ men tán de shì jǐ shí wàn měi yuán

de shēng yì!

.......กรุณาอย่าพูดนอกเรื่องค่ะ เรากำลังพูดถึงเรื่องธุรกิจหลายแสนเหรียญอยู่นะคะ

 

李一民:你?好,好••••

.......nǐ? hǎo, hǎo••••

.......คุณ? เอาล่ะ,เอาล่ะ ••••

 

余大勇:其实,这也只是国际支付惯例。

.......qí shí,zhè yě zhǐ shì guó jì zhī fù guan lì。

.......ที่จริงแล้ว เรื่องนี้ก็เป็นแค่ประเพณีการชำระเงินระหว่างประเทศเท่านั้นเอง

 

钱月娟:国际贸易环节很多,我们必须保证如期、安全收汇。

.......guó jì mào yì huán jié hěn duō, wǒ men bì xū bǎo zhèng rú qī、ān quán shōu huì。

.......ธุรกิจระหว่างประเทศมีกระบวนการมากมาย พวกเราจำเป็นต้องรับประกันเรื่องระยะเวลา และเรื่องการรับเงินอย่างปลอดภัย

 

李一民:这么说,我可以理解。

.......zhè me shuō, wǒ kě yǐ lǐ jiě。

.......พูดแบบนี้ ผมก็เข้าใจครับ

 

第六集:合同磋商--เจรจาเรื่องสัญญา (Part2)

钱月娟:还有一个重要问题,信用证的有效期应为三个月,并请在信用证上写明,有效地点中国。

.......hái yǒu yí gè zhòng yào wèn tí,xìn yòng zhèng de yǒu xiào qī yìng wéi sān gè yuè , bìng qǐng zài xìn yòng zhèng shàng xiě míng,yǒu xiào dì diǎn zhōng guó。

.......ยังมีปัญหาสำคัญอีกอย่างค่ะ L/C มีระยะเวลา 3 เดือน กรุณาเขียนบน L/C ให้ชัดเจนเรื่องสถานที่ด้วย

 

李一民:这没问题。

.......zhè méi wèn tí。

.......เรื่องนี้ไม่มีปัญหาครับ

 

安娜:那么,你们什么时候可以交货?

.....nà me,nǐ men shén me shí hòu kě yǐ jiāo huò?

.....ถ้าอย่างนั้น พวกคุณจะส่งสินค้าให้เราได้เมื่อไหร่คะ

 

余大勇:在收到你们的信用证30天内,我们可以交货装船。

.......zài shōu dào nǐ men de xìn yòng zhèng 30 tiān nèi,wǒ men kě yǐ jiāo huò zhuāng chuán。

.......ได้รับ L/C ของคุณภายใน 30 วันแล้วเราจะส่งสินค้าให้ทางเรือครับ

 

安娜:不能提前一些吗?

.....bù néng tí qián yì xiē ma?

.....เร็วกว่านี้ไม่ได้หรอคะ

 

余大勇:恐怕不能。备货、制单、办理出口手续,我们都需要时间。

.......kǒng pà bù néng。bèi huò、zhì dān、bàn lǐ chū kǒu shǒu xù, wǒ men dōu xū yào shí jiān。

.......เกรงว่าจะไม่ได้ครับ การจัดเตรียมสินค้า ใบเสร็จ เอกสารการส่งออกต่างๆ ล้วนต้องใช้เวลา

 

安娜:那好,请你们装船后,及时把船期、船名通知我们。

.....nà hǎo, qǐng nǐ men zhuāng chuan hòu, jí shí bǎ chuan qī、chuán míng tōng zhī wǒ men。

.....ตกลงค่ะ หลังจากที่พวกคุณเตรียมเรือเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งวันที่เรือออก และชื่อเรือให้เราทราบทันทีนะคะ

 

余大勇:这没问题。

.......zhè méi wèn tí。

.......ไม่มีปัญหาครับ

 

李一民:我们也希望能按时、按质、按量收到订货。

.......wǒ men yě xī wàng néng àn shí、àn zhì、àn liàng shōu dào ding huò。

.......พวกเราหวังว่าจะสามารถรักษาเวลา รักษาคุณภาพ และรักษาปริมาณตามที่สั่งไว้ได้นะครับ

 

钱月娟:你们可以放心,我们一向信守合同。

.......nǐ men kě yǐ fang xīn, wǒ men yí xiàng xìn shǒu hé tong。

.......พวกคุณวางใจเถอะค่ะ พวกเราพูดจริงทำจริง คำไหนคำนั้น

 

李一民:还有索赔和仲裁条款,也很重要。

.......hái yǒu suǒ péi hé zhòng cái tiáo kuǎn,yě hěn zhòng yào。

.......ยังมีเรื่องของรายละเอียดสัญญาการชดใช้ค่าเสียหายและการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ ก็สำคัญเหมือนกันนะครับ

 

钱月娟:是的,关于索赔与仲裁,合同书上已经写得很清楚,你们可以回宾馆仔细看看。

.......shì de, guān yú suǒ péi yǔ zhòng cái, hé tong shū shàng yǐ jīng xiě de hěn qī, nǐ men kě yǐ huí bīn guǎn zǐ xì kàn kan。

.......ใช่ค่ะ เรื่องการชดใช้ค่าเสียหายและการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ ในหนังสือสัญญาเขียนไว้ชัดเจนแล้ว พวกคุณกลับโรงแรมไปตรวจดูให้ละเอียดก็ได้ค่ะ

 

(公司大门外)

(gōng sī dà mén wài)

หน้าบริษัท

 

钱月娟:玉婷,你今天怎么一言不发?

.......Yù tíng, nǐ jīn tiān zěn me yì yán bù fā?

.......ยวี่ถิง ทำไมวันนี้ไม่พูดสักคำ

 

钱玉婷:他们不需要我翻译,我只好当观察员啰!

.......tā men bú xū yào wǒ fān yì, wǒ zhǐ hǎo dāng guān chá yuán luō!

.......พวกเค้าไม่ต้องการให้หนูแปลนี่คะ หนูก็เลยต้องเป็นผู้สังเกตการณ์อย่างไม่มีทางเลือก

 

钱月娟:那你观察到了什么?

.......nà nǐ guān chá dào le shén me?

.......ถ้าอย่างนั้น สังเกตการณ์เห็นอะไรบ้างล่ะ

 

钱玉婷:我发现你忘了一些很重要的东西。

.......wǒ fā xiàn nǐ wàng le yì xiē hěn zhòng yào de dōng xī。

.......หนูพบว่าแม่ลืมสิ่งสำคัญบางอย่างไป

 

钱月娟:什么东西?

.......shén me dōng xī?

.......อะไรล่ะ

 

钱玉婷:感情!友情!

.......gǎn qíng! yǒu qíng!

.......ความรู้สึก! มิตรภาพ!

 

钱月娟:(似有所悟,嗔怒地)你有机会参加这样的谈判,就没学点有用的东西?

.......(sì yǒu suǒ wù,chēn nù dì) nǐ yǒu jī huì cān jiā zhè yang de tán pàn, jiùméi xué diǎn yǒu yòng de dōng xī?

.......(เหมือนรู้ว่าลูกสาวพูดถึงเรื่องอะไร จึงแกล้งทำเป็นโกรธ) เธอมีโอกาสเข้าร่วมการเจรจาแบบนี้ ยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องที่มีประโยชน์เลยหรอ

 

钱玉婷:妈!难道你就不想对女儿说点什么?

.......mā! nán dào nǐ jiù bù xiǎng duì nǚ ér shuō diǎn shén me?

.......แม่คะ ยังไงก็ไม่ยอมพูดอะไรกับลูกสักนิดเลยหรอ?

 

เก็บตกจากบทที่ 6

 

บทที่ 6 นี้ มีการพูดถึง Letter of Credit หรือ L/C กัน แล้วมันคืออะไรกันล่ะเนี่ย มาทำความรู้จักกับ L/C กันดีกว่า...

 

เลตเตอร์ออฟเครดิต (信用证 หรือ Letter of Credit หรือ L/C)

 

คือเอกสารหรือคำสั่งที่ออกโดยธนาคารหนึ่งหรือบุคคลหนึ่ง ณ ที่หนึ่งให้ธนาคารหรือบุคคลอื่นที่จ่าหน้าถึง ณ ที่อีกแห่งหนึ่งจ่ายเงินจำนวนหนึ่งแก่บุคคลที่ระบุไว้ เงินที่จ่ายไปนั้นจะเรียกคืนได้จากผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต

 

การชำระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิตนี้เป็นวิธีการที่ผู้ซื้อสินค้าได้ตกลงกับธนาคารของตน ให้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตให้กับผู้ขายสินค้า โดยธนาคารตกลงจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายตามจำนวนที่ระบุภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ผู้ขายจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในเลตเตอร์ออฟเครดิตนั้น

 

ชนิดของเลตเตอร์ออฟเครดิต อาจแบ่งแยกได้เป็น 4 ชนิด คือ

 

1. เครดิตชนิดเพิกถอนได้ (Revocable Credit)

หมายถึงเครดิตที่ธนาคารผู้ออกเครดิตสามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้รับประโยชน์ทราบ ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าธนาคารผู้เปิดเครดิตจะต้อง

   1.1 ชดใช้ให้แก่ธนาคารอื่น หากธนาคารอื่นนั้นได้ทำการชำระเงินรับรองหรือเจรจาซื้อตั๋วแลกเงิน เมื่อได้รับเอกสารซึ่งมีข้อความที่ปรากฏถูกต้องตามที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขของเครดิต

และเครดิตชนิดเพิกถอนได้นั้นกำหนดเป็นเงื่อนไขให้ชำระเงินทันทีที่ได้เห็นรับรองหรือเจรจาซื้อตั๋วแลกเงินได้ ทั้งนี้ธนาคารอื่นนั้นได้ชำระรับรองหรือซื้อตั๋วแลกเงินก่อนที่จะได้รับแจ้งจากธนาคารผู้เปิดเครดิตถึงการยกเลิกเครดิต

   1.2 ชดใช้ให้ธนาคารอื่น หากธนาคารอื่นนั้นได้รับเอกสารซึ่งมีข้อความที่ปรากฏถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขของเครดิต

 

และเครดิตชนิดเพิกถอนได้นั้นกำหนดเป็นเงื่อนไขให้ชำระเงินในวันหนึ่งวันใดตามที่ระบุไว้ในอนาคตได้ ทั้งนี้โดยธนาคารอื่นนั้นได้รับเอกสารไว้ก่อนที่จะได้รับแจ้งจากธนาคารผู้เปิดเครดิตถึงการแก้ไขหรือการยกเลิกเครดิต

 

2. เครดิตชนิดเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable Credit)

เป็นเครดิตที่ธนาคารผู้เปิดเครดิตเข้ารับภาระที่แน่นอนในอันที่จะชำระหนี้ตามเครดิตทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า มีการเสนอเอกสารที่ระบุไว้ให้แก่ธนาคารผู้ได้รับมอบหมาย หรือธนาคารผู้เปิดเครดิตและได้มีการปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเครดิตแล้วธนาคารผู้เปิดเครดิตจะทำการชำระหนี้ตามเครดิตต่อไป

 

3. เครดิตชนิดยืนยัน (Confirmed Credit)

คือเครดิตที่ธนาคารอื่นยืนยันเครดิตชนิดเพิกถอนไม่ได้ เมื่อมีการให้อำนาจโดยหรือตามคำร้องขอของธนาคารผู้เปิดเครดิตซึ่งถือว่าเป็นการเข้ารับภาระที่แน่นอนของธนาคารผู้ยืนยันเครดิตเพิ่มขึ้นจากหนี้หรือหน้าที่รับผิดชอบของธนาคารผู้เปิดเครดิตนั้นที่จะชำระหนี้ ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่ามีการเสนอเอกสารที่ระบุไว้ให้แก่ธนาคารผู้เปิดเครดิตหรือธนาคารผู้ได้รับมอบหมายใดๆ และได้มีการปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเครดิตแล้ว

 

4. เครดิตชนิดไม่ยืนยัน (Unconfirmed Credit)

เครดิตชนิดนี้ธนาคารในประเทศผู้ขาย (ธนาคารผู้แจ้งเครดิต) เพียงแต่แจ้งเครดิตให้ผู้รับประโยชน์เท่านั้นจึงไม่เข้าไปยืนยันเครดิตฉบับนั้นด้วยเครดิตประเภทนี้ธนาคารผู้แจ้งเครดิตจึงไม่มีความรับผิดชอบใดๆ

 

การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)

 

การส่งสินค้า L/C จะช่วยให้เกิดความมั่นใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ที่นิยมใช้กันแพร่หลายมี 2 ชนิดคือ

 

 

 • เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนได้ ผู้เกี่ยวข้องสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ได้ทุกเวลา แต่ต้องก่อนที่จะมีการรับซื้อเอกสารนั้น
 • เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ ธนาคารผู้เปิด L/C มีพันธะผูกพันแน่นอน ตาม L/C ที่เปิดจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไม่ได้นอกจากจะได้รับการยินยอม

การขายแบบ Letter of Credit (L/C)

หรือเลตเตอร์ออฟเครดิตทางการค้า

 

หมายถึง ตราสารที่ธนาคารผู้เปิด L/C เป็นผู้ออกโดยคำสั่งของผู้ซื้อ เพื่อแจ้งไปยังผู้ขายผ่านทางธนาคาร ตัวแทนเป็นการยืนยันว่าเมื่อผู้ขายปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C ถูกต้องครบถ้วนแล้วธนาคารผู้เปิด L/C จะชำระเงินให้แก่ผู้ขาย

 

 

สาเหตุที่ผู้ส่งออกนิยมใช้วิธีนี้ก็เพราะ

 

ผู้ซื้อ มีความมั่นใจว่าถ้าสั่งซื้อสินค้าด้วยการเปิด L/C ไปให้ผู้ขายแล้วผู้ขายจะจัดส่งสินค้าไปให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C ทุกประการ หากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ใน L/C ธนาคารก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อประณีประนอม หรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ขายได้

 

ส่วนผู้ขายเองก็มีความมั่นใจในการส่งสินค้าออกเช่นเดียวกัน เพราะหลังจากที่ส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อแล้วและจัดทำเอกสารส่งออกให้ครบและถูกต้องก็จะสามารถไปรับเงินจากธนาคารในประเทศของผู้ขายได้ทันที

 

ขั้นตอนในการเปิด L/C

 

เริ่มจากภายหลังการตกลงซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อต้องมาติดต่อกับธนาคารของตนเพื่อขอเปิด L/C ธนาคารจะดำเนินการให้เฉพาะลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อ

หรือหากผู้ซื้อไม่มีวงเงิน ธนาคารอาจขอให้จ่ายค่ามัดจำค่าสินค้าล่วงหน้าก่อน แล้วจึงเปิด L/C ให้

ธนาคารในประเทศผู้ซื้อที่เปิด L/C เรียกว่า ธนาคารผู้เปิด L/C โดยผ่านธนาคารตัวแทนในประเทศผู้ขาย เรียกว่า ธนาคารผู้แจ้งการเปิด L/C

 

เมื่อผู้ขายได้รับ L/C แล้วต้องตรวจสอบว่า L/C เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่ หากถูกต้องผู้ขายสามารถดำเนินการส่งสินค้าออกได้ทันที โดยนำสินค้าของตนไปส่งให้กับบริษัทขนส่ง หรือบริษัทผู้รับขนส่งสินค้า หรือขึ้นเครื่องบินเพื่อจัดส่งไปให้ผู้ซื้อ ผู้ขายจะได้รับในตราส่งสินค้าจากบริษัทขนส่งเพื่อแสดงว่าได้รับสินค้าบรรทุกลงเรือหรือขึ้นเครื่องบินแล้ว

 

หลังจากนั้น ผู้ขายจะจัดทำใบกำกับสินค้า ตั๋วแลกเงินและเอกสารอื่น ๆ ซึ่งเรียกว่าเอกสารการส่งออกนำมาขอขึ้นเงินกับธนาคารตามเงื่อนไขใน L/C โดยผู้ขายจะต้องปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน L/C ทุกประการ ธนาคารผู้รับซื้อตั๋วจะชำระเงินทันทีในกรณีเป็นตั๋วจ่ายเงินเมื่อเห็น หรือจ่ายเงินเมื่อครบกำหนดตามที่ L/C ระบุ และขอรับเงินหรือหักบัญชีของธนาคารผู้เปิด L/C ด้วย หลังจากนั้นจึงส่งเอกสารทั้งหมดมายังธนาคารผู้เปิด L/C เพื่อเรียกเก็บจากผู้ซื้อพร้อมทั้งส่งมอบเอกสารการส่งออกให้กับผู้ซื้อเพื่อทำการออกสินค้าต่อไป

ที่มา:www.panyathai.or.th

 

คำศัพท์บทที่ 7

 1. 装运 (zhuāng yùn) = บรรทุกสินค้าและลำเลียง

 2.阳台 (yáng tái) = ระเบียง

 1. 交谈 (jiāo tán) = การสนทนาในเรื่องทั่วไป
 2. 繁忙 (fán máng) = 很忙 (hěnmáng)= ไม่ว่าง, ยุ่ง
 3. 正经 (zhèng jīng) = จริงจัง
 4. 咨询 (zī xún) = การให้คำปรึกษา
 5. 租船 (zū chuán) = การเช่าเหมาลำ
 6. 订舱 (dìng cāng) = การจองสำหรับการขนส่ง
 7. 承担 (chéng dān) = รับผิดชอบ
 8. 费用 (fèi yòng) = ค่าใช้จ่าย
 9. 启运港 (qǐ yùn gǎng) = ท่าเรือที่ออกเดินทาง

ถ้า 目的港 (mù dì gǎng) คือ ท่าเรือจุดหมายปลายทาง

 1. 装船 (zhuāng chuán) = การส่งสินค้า
 2. 货物 (huò wù) = สินค้า
 3. 越过 (yuè guò) = ข้ามไป
 4. 船舷 (chuán xián) = กาบเรือ
 5. 风险 (fēng xiǎn) = ความเสี่ยง
 6. 术语 (shù yǔ) = คำเฉพาะ, ศัพท์เฉพาะ
 7. 规定 (guī dìng) = กฎ
 8. 义务 (yì wù) = หน้าที่ที่ต้องทำอย่างเคร่งครัด
 9. 拒付 (jù fù) = ปฏิเสธการจ่ายเงิน
 10. 提供 (tí gōng) = 给(gěi) =ใ ห้
 11. 发票 (fā piào) = ใบเสร็จ
 12. 符合 (fú hé) = เป็นไปตามที่...
 13. 单证 (dān zhèng) = เอกสาร
 14. 审核 (shěn hé) = 检查(jiǎn chá) = ตรวจสอบ
 15. 集装箱 (jí zhuāng xiāng) = ตู้คอนเทนเนอร์
 16. 海运 (hǎi yùn) = การขนส่งทางทะเล
 17. 空运 (kōng yùn) = การขนส่งทางอากาศ
 18. 多式联运 (duō shì lián yùn) = การขนส่งหลายรูปแบบ
 19. 担心 (dān xīn) = กังวล
 20. 委托 (wěi tuō) = ขอร้อง, รบกวน
 21. 不可抗力 (bù kě kàng lì) = ไม่คาดคิด, เหนือความคาดหมาย, เหตุสุดวิสัย
 22. 事故 (shì gù) = อุบัติเหตุ
 23. 但愿 (dàn yuàn) = หวังว่า
 24. 赞美 (zàn měi) = ชมเชย

 

第七集:装运

 

(外运公司的阳台上,太阳伞下,李一民外运公司的职员正在交谈。远外是繁忙的港湾。)

 (wài yùn gōng sī de yáng tái shàng, tài yáng sǎn xià,Lǐ yī mín wài yùn gōng sī de zhí yuán zhèng zài jiāo tán。yuǎn wài shì fán máng de gǎng wān。)

 

 

บนระเบียงของบริษัทไว่ยวิ่น (บริษัทขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ), พระอาทิตย์กำลังสาดแสงลงมา, หลี่อีหมิน และพนักงานบริษัทไว่ยวิ่นกำลังสนทนากันอยู่ มองไปไกลๆ ก็จะเป็นท่าเรือที่ยุ่งวุ่นวาย

 

苏珊:啊,好美的港湾!蓝色的大海,往来的船只,高耸的吊塔••••

Sū shān:ā, hǎo měi de gǎng wān! lán sè de dà hǎi, wǎng lái de chuan zhī, gāo sǒng de diào tǎ••••

ซูซาน: อา,ท่าเรือสวยมากเลย ทะเลสีน้ำเงิน,เรือแล่นไปมา,รถเครนที่สูงตระหง่าน...

 

钱玉婷:啊,多情的小姐,醉人的诗句!哈,哈,哈••••••

Qián yù tíng:ā,duō qíng de xiǎo jiě, zuì rén de shī jù! hā, hā, hā••••••

เฉียน ยวี่ ถิง:อา,สาวน้อยผู้มีจิตเมตตา,บทกลอนที่ทำให้คนหลงใหล ฮ่าๆๆ

 

贺云帆:二位小姐好快活!

Hè yún fān: Èr wèi xiǎo jiě hǎo kuài huó!

เฮ่อ ยวิ๋น ฟาน :คุณผู้หญิงทั้งสองท่านมีความสุขจัง

 

苏珊:贺先生,你这外运公司真找了个好地方,我要是天天呆在这儿,该多好!

Sū shān:Hè xiān shēng, nǐ zhè wài yùn gōng sī zhēn zhǎo le gè hǎo dì fāng, wǒyào shi tiān tiān dāi zài zhè er, gāi duō hǎo!

ซูซาน: คุณเฮ่อ,บริษัทไว่ยวิ่นของคุณหาทำเลได้ดีมากเลย, ถ้าดิฉันได้อยู่ที่นี่ทุกวัน น่าจะดีนะ

 

贺云帆:你到我们外运公司来工作嘛!我们欢迎,只怕李先生不同意。

Hè yún fān: nǐ dào wǒ men wài yùn gōng sī lái gōng zuò ma! wǒ men huān yíng, zhǐ pà Lǐ xiān shēng bù tong yì。

เฮ่อ ยวิ๋น ฟาน :คุณมาทำงานที่บริษัทผมสิ พวกเรายินดีต้อนรับครับ,เกรงแต่ว่าคุณหลี่จะไม่เห็นด้วย

 

 

李一民:美国女孩想做什么事,是不需要别人同意的。

Lǐ yī mín:Měi guó nǚ hái xiǎng zuò shén me shì,shì bú xū yào bié rén tong yì de。

หลี่ อี หมิน:ผู้หญิงชาวอเมริกาคิดจะทำอะไร ไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นเห็นด้วยหรอกครับ

 

钱玉婷:就是。只是苏珊舍不得离开李先生!

Qián yù tíng:jiù shì。zhǐ shì Sū shān shě bu de lí kāi Lǐ xiān shēng!

เฉียน ยวี่ ถิง:ใช่ค่ะ เพียงแต่คุณซูซานไม่อยากจากคุณหลี่ไป

 

李一民:得,说正经的吧。贺先生,我们想咨询一些有关装运的问题。

Lǐ yī mín:dé, shuō zhèng jīng de ba。Hè xiān shēng, wǒ men xiǎng zī xún yì xiē yǒu guān zhuāng yùn de wèn tí。

หลี่ อี หมิน:เอาล่ะ,พูดเรื่องจริงจังกันเถอะ. คุณเฮ่อ,พวกเราอยากถามเรื่องปัญหาการจัดส่งสินค้าหน่อยครับ

 

贺云帆:情说吧。

Hè yún fān:qíng shuō ba。

เฮ่อ ยวิ๋น ฟาน :เชิญพูดได้เลยครับ

 

李一民:我们洽谈了一项进出口合同,是按CIF价格成交的。

Lǐ yī mín:wǒ men qià tán le yī xiàng jìn chū kǒu hé tong , shì àn CIF jià gé chéng jiāo de。

หลี่ อี หมิน:เราเจรจาเรื่องสัญญานำเข้า-ส่งออกกันแล้ว ก็คือใช้ราคา CIF ครับ

 

贺云帆:这就是说,由卖方负责租船订舱,承担保险、运输费用。

Hè yún fān: zhè jiù shì shuō, yóu mài fāng fù zé zū chuan ding cāng, chéng dān bǎo xiǎn、yùn shū fèi yòng。

เฮ่อ ยวิ๋น ฟาน :ก็คือ ฝ่ายผู้ขายรับผิดชอบเรื่องเช่าเหมาลำ ค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

 

 

李一民:是的。卖方在中国启运港装船,货物越过船舷后,就完成了交货。

Lǐ yī mín:shì de。mài fāng zài zhōng guó qǐ yùn gǎng zhuāng chuán, huò wù yuè guò chuan xián hòu, jiù wán chéng le jiāo huò。

หลี่ อี หมิน:ใช่ครับ ฝ่ายผู้ขายส่งของจากประเทศจีน, หลังจากสินค้าลงเรือแล้ว ก็เสร็จสิ้นเรื่องการส่งสินค้า

 

苏珊:以后的风险,就得有我们自己承担了。

yǐ hòu de fēng xiǎn, jiù děi yǒu wǒ men zì jǐ chéng dān le。

ซูซาน: ความเสี่ยงหลังจากนั้น พวกเราก็ต้องรับผิดชอบเองแล้วค่ะ

 

贺云帆:这是CIF价格术语为各方规定的责任与义务。

Hè yún fān: zhè shì CIF jià gé shù yǔ wéi gè fāng guī ding de zé rèn yǔ yì wù。

เฮ่อ ยวิ๋น ฟาน :นี่คือศัพท์ทางวิชาการที่เรียกว่าราคา CIF เพื่อกำหนดความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของแต่ฝ่าย

 

苏珊:我们在目的港收不到货,可以拒付吗?

wǒ men zài mù dì gǎng shōu bù dào huò, kě yǐ jù fù ma?

ซูซาน: ถ้าพวกเราไม่ได้รับสินค้า จะสามารถปฏิเสธการจ่ายเงินได้ไหมคะ?

 

 

贺云帆:卖方在完成交货以后,提供了符合合同规定的提单、保险单、发票及其他有关单证吗?

Hè yún fān: mài fāng zài wán chéng jiǎo huò yǐ hòu, tí gōng le fú hé hé tong guī ding de tí dān、bǎo xiǎn dān、fā piào jí qí tā yǒu guān dān zhèng ma?

เฮ่อ ยวิ๋น ฟาน :หลังจากที่ฝ่ายผู้ขายส่งสินค้าเสร็จสิ้น ก็เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดในใบเบิกสินค้า,ใบประกันภัย,ใบเสร็จรวมทั้งอื่นๆ เกี่ยวข้องกับบิลและเอกสารไหม

 

苏珊:如果单证齐全,审核无误呢?

Sū shān:rú guǒ dān zhèng qí quán, shěn hé wú wù ne?

ซูซาน: ถ้าหากบิลและเอกสารต่างๆครบถ้วน, ตรวจสอบแล้วไม่มีข้อผิดพลาดละคะ

 

贺云帆:那你们就无权拒付了。

Hè yún fān: nà nǐ men jiù wú quán jù fù le。

เฮ่อ ยวิ๋น ฟาน :ถ้าอย่างนั้นพวกคุณก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธแล้วล่ะ

 

苏珊:可我们确实没有收到货,或迟期收货呢?

Sū shān:kě wǒ men què shí méi yǒu shōu dào huò,huò chí qī shōu huò ne?

ซูซาน: แต่ถ้าพวกเราไม่ได้รับของจริงๆละ หรือว่าได้รับของล่าช้า?

 

贺云帆:请问,你们装运的是什么货物?

Hè yún fān: qǐng wèn, nǐ men zhuāng yùn de shì shén me huò wù?

เฮ่อ ยวิ๋น ฟาน :ขอถามหน่อยครับ, พวกคุณส่งสินค้าอะไรครับ

 

苏珊:家用电器。

Sū shān: jiā yòng diàn qì。

ซูซาน: เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านค่ะ

 

贺云帆:就是说,货物有销售包装,也有运输包装。

Hè yún fān: jiù shì shuō, huò wù yǒu xiāo shòu bāo zhuāng,yě yǒu yùn shū bāo zhuāng。

เฮ่อ ยวิ๋น ฟาน :ก็คือ สินค้ามีการจำหน่ายโดยบรรจุหีบห่อ, และมีการขนส่งโดยบรรจุหีบห่อ

 

苏珊:是的,而且是采用集装箱运输。

Sū shān:shì de, ér qiě shì cǎi yòng jí zhuāng xiāng yùn shū。

ซูซาน: ใช่ค่ะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการขนส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์

 

贺云帆:你们采用的是哪一种运输方式呢?是海运还是空运?

Hè yún fān: nǐ men cǎi yòng de shì nǎ yì zhǒng yùn shū fāng shì ne? shì hǎi yùn hái shì kōng yùn?

เฮ่อ ยวิ๋น ฟาน :พวกคุณใช้วิธีการขนส่งแบบไหนครับ? เป็นการขนส่งทางทะเล หรือการขนส่งทางอากาศ?

 

苏珊:是多式联运。

Sū shān:shì duō shì lián yùn。

ซูซาน: เป็นการขนส่งหลายรูปแบบค่ะ

 

贺云帆:一般来说,你们的包装不会有问题。如果你们没有收到货,或迟期收货,问题很可能就出在运输过程中了。

Hè yún fān: yì bān lái shuō,nǐ men de bāo zhuāng bú huì yǒu wèn tí。rú guǒ nǐ men méi yǒu shōu dào huò, huò chí qī shōu huò,wèn tí hěn kě néng jiù chū zài yùn shū guò chéng zhōng le。

เฮ่อ ยวิ๋น ฟาน :โดยปกติแล้ว,การบรรจุหีบห่อของพวกคุณไม่น่าจะมีปัญหา. ถ้าหากพวกคุณไม่ได้รับสินค้า, หรือว่าได้รับสินค้าล่าช้า, ปัญหาก็น่าจะอยู่ที่ขั้นตอนการขนส่งแล้วล่ะ

 

李一民:是的,我们所担心的,也正是这一点。

Lǐ yī mín:shì de,wǒ men suǒ dān xīn de,yě zhèng shì zhè yì diǎn。

หลี่ อี หมิน:ใช่แล้วครับ, ที่พวกเรากังวลใจก็คือเรื่องนี้แหละ

 

钱玉婷:李先生。你们的货委托中国外运公司装运,不会有问题的。

Qián yù tíng: Lǐ xiān shēng。nǐ men de huò wěi tuō zhōng guó wài yùn, bú huì yǒu wèn tí de。

เฉียน ยวี่ ถิง:คุณหลี่คะ สินค้าของพวกคุณมอบหมายให้บริษัทไว่ยวิ่น ประเทศจีนจัดส่ง ไม่มีปัญหาหรอกค่ะ

 

贺云帆:除非遇到不可抗力事故。

Hè yún fān: chú fēi yù dào bù kě kàng lì shì gù。

เฮ่อ ยวิ๋น ฟาน :นอกจากว่าจะพบอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด

 

李一民:我们洽谈的合同中,关于不可抗力,有很具体的说明。

Lǐ yī mín:wǒ men qià tán de hé tong zhōng, guān yú bù kě kàng lì,yǒu hěn jù tǐ de shuō míng。

หลี่ อี หมิน:สัญญาที่พวกเราเจรจากัน เกี่ยวกับเรื่องเหนือความคาดหมายก็ได้กำหนดคำอธิบายไว้แล้ว

 

贺云帆:如果是这样,一旦出了事故,不难分清责任。

Hè yún fān: rú guǒ shì zhè yàng, yí dàn chū le shì gù,bú nán fēn qīng zé rèn。

เฮ่อ ยวิ๋น ฟาน :ถ้าเป็นอย่างนี้ ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้น ก็ไม่ยากที่จะแยกความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน

 

苏珊:上帝,但愿不要遇到不可抗力事故!

Sū shān:shàng dì,dàn yuàn bú yào yù dào bù kě kàng lì shì gù !

ซูซาน: พระเจ้า,ขอให้อย่าพบอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเลยนะคะ!

 

钱玉婷:好人会有好运!

Qián yù tíng: hǎo rén huì yǒu hǎo yùn!

เฉียน ยวี่ ถิง:คนดีก็จะได้พบโชคดีค่ะ!

 

苏珊:谢谢。贺先生,我们告辞了!

Sū shān:xiè xiè。hè xiān shēng, wǒ men gào cí le!

ซูซาน: ขอบคุณค่ะ. คุณเฮ่อคะ, พวกเราขอลาก่อนนะคะ!

 

贺云帆:苏珊小姐,你刚才还在赞美这儿,说要留下来,怎么这就急着要走?

Hè yún fān: Sū shān xiǎo jiě, nǐ gāng cái hái zài zàn měi zhè er, shuō yào liú xià lái, zěn me zhe jiù jí zhe yào zǒu?

เฮ่อ ยวิ๋น ฟาน :คุณซูซาน, เมื่อกี๊ยังชมเชยที่นี่อยู่เลย, ไหนบอกว่าอยากอยู่ที่ที่,ทำไมจู่ๆ ก็จะกลับซะล่ะ?

 

苏珊:我会回来的!

Sū shān:wǒ huì huí lái de!

ซูซาน: ฉันต้องกลับมาแน่นอนค่ะ!

…………………………………………………………………….

 

ที่มา   http://xuexishanghan.blogspot.com/p/blog-page.html


 

#429 โดย: DIVINE MOON [IP: 129.56.149.xxx]
เมื่อ: 2020-04-25 14:48:05
เรียน
คุณกำลังมองหา บริษัท เงินกู้ทางการเงินที่แท้จริงเพื่อให้เงินกู้ระหว่าง 5,000 ยูโรและ 50,000,000 ยูโร (สำหรับธุรกิจหรือเงินกู้ บริษัท , สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อรวมหนี้, เงินร่วมลงทุน, สินเชื่อเพื่อสุขภาพ ฯลฯ )
หรือคุณถูกปฏิเสธเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินเพราะเหตุผลหนึ่งข้อหรือข้ออื่น ๆ ?
สมัครตอนนี้และรับสินเชื่อทางการเงินจริงที่ประมวลผลและอนุมัติภายใน 3 วัน
บริษัท เงินกู้ร่วมดวงจันทร์ที่ศักดิ์สิทธิ์เราเป็น "ผู้ให้กู้สินเชื่อที่ได้รับการรับรองในระดับสากล" ที่ให้สินเชื่อทางการเงินที่แท้จริงแก่บุคคลและ บริษัท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องหรือหนังสือเดินทางระหว่างประเทศของคุณ
การชำระคืนเงินกู้ของเราเริ่มต้น 1 (หนึ่ง) ปีหลังจากที่คุณได้รับเงินกู้ของคุณและระยะเวลาการชำระคืนอยู่ระหว่าง 3 ถึง 35 ปี

สำหรับการตอบสนองทันทีและการดำเนินการตามคำขอสินเชื่อของคุณภายใน 2 วันทำการ
ติดต่อเราโดยตรงผ่านอีเมลนี้: divinemooncooperativeloan@gmail.com


ติดต่อเราด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

ชื่อเต็ม:____________________________
จำนวนเงินที่ต้องการเป็นสินเชื่อ: ________________
ระยะเวลาการให้สินเชื่อ: _________________________
วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ: ______________________
วันเกิด:___________________________
เพศ:_______________________________
สถานภาพการสมรส:__________________________
ที่อยู่ติดต่อ:_______________________
เมือง / รหัสไปรษณีย์: __________________________
ประเทศ:_______________________________
อาชีพ:____________________________
โทรศัพท์มือถือ:__________________________

ส่งคำขอของคุณสำหรับการตอบสนองทันทีไปที่: divinemooncooperativeloan@gmail.com

ขอบคุณ.
ดวงจันทร์ศักดิ์สิทธิ์
ผู้อำนวยการ
บริษัท เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ดวงจันทร์
อีเมล์: divinemooncooperativeloan@gmail.com
#430 โดย: DR MOHAMMED [IP: 197.211.61.xxx]
เมื่อ: 2020-05-01 05:42:34
คุณต้องการซื้อไตหรือไม่หรือต้องการขายไตของคุณ
ไต? คุณคือ
แสวงหาโอกาสที่จะขายไตของคุณเพื่อเงิน
เนื่องจากการพังทลายทางการเงินและคุณไม่รู้จะทำอย่างไร
ทำแล้วติดต่อเราวันนี้และเราจะให้คุณดี
จำนวนเงิน $ 400,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณ ฉันชื่อหมอโมฮัมเหม็ด
เป็นนักไตวิทยาในโรงพยาบาลฟรานซิสโก โรงพยาบาลของเราคือ
เชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับ
การซื้อและการปลูกถ่ายไตด้วยชีวิตและ
ผู้บริจาคที่เกี่ยวข้อง
เราตั้งอยู่ในอินเดีย, ตุรกี, สหรัฐอเมริกา, มาเลเซีย, ดูไบ
หากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตโปรดอย่า
ลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมลและ WhatsApp
อีเมล: franciscohospital1988@gmail.com
หมายเลข WhatsApp: +60 11-2321 7817

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

DR MOHAMMED
#431 โดย: Mayo Clinic [IP: 194.5.49.xxx]
เมื่อ: 2020-05-01 17:05:29
นี่คือประกาศสาธารณะทั่วไปจาก Mayo Clinic และเราสนใจที่จะซื้อไตถ้าคุณสนใจที่จะขายไตกรุณาติดต่อเราโดยตรงทางอีเมลของเราด้านล่างที่
mayocareclinic@gmail.com
หมายเหตุ: นี่เป็นธุรกรรมที่ปลอดภัยและรับประกันความปลอดภัยของคุณ
กรุณาส่งข้อความอีเมลถึงเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
#432 โดย: DR MARTEN [IP: 105.112.97.xxx]
เมื่อ: 2020-05-05 05:31:31
คุณต้องการซื้อไตหรือไม่หรือต้องการขายไตของคุณ
ไต? คุณคือ
แสวงหาโอกาสที่จะขายไตของคุณเพื่อเงิน
เนื่องจากการพังทลายทางการเงินและคุณไม่รู้จะทำอย่างไร
ทำแล้วติดต่อเราวันนี้และเราจะให้คุณดี
จำนวนเงิน $ 400,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณ ฉันชื่อหมอมาร์เทน
ฉันเป็นนักไตวิทยาในโรงพยาบาล MARTEN โรงพยาบาลของเราคือ
เชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับ
การซื้อและการปลูกถ่ายไตด้วยชีวิตและ
ผู้บริจาคที่เกี่ยวข้อง
เราตั้งอยู่ในอินเดีย, ตุรกี, สหรัฐอเมริกา, มาเลเซีย, ดูไบ
หากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตโปรดอย่า
ลังเลที่จะติดต่อเราผ่านทางอีเมล์
อีเมล: martenhospital@gmail.com

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

DR MARTEN
#433 โดย: DR MARTEN [IP: 105.112.97.xxx]
เมื่อ: 2020-05-05 05:32:05
คุณต้องการซื้อไตหรือไม่หรือต้องการขายไตของคุณ
ไต? คุณคือ
แสวงหาโอกาสที่จะขายไตของคุณเพื่อเงิน
เนื่องจากการพังทลายทางการเงินและคุณไม่รู้จะทำอย่างไร
ทำแล้วติดต่อเราวันนี้และเราจะให้คุณดี
จำนวนเงิน $ 400,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณ ฉันชื่อหมอมาร์เทน
ฉันเป็นนักไตวิทยาในโรงพยาบาล MARTEN โรงพยาบาลของเราคือ
เชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับ
การซื้อและการปลูกถ่ายไตด้วยชีวิตและ
ผู้บริจาคที่เกี่ยวข้อง
เราตั้งอยู่ในอินเดีย, ตุรกี, สหรัฐอเมริกา, มาเลเซีย, ดูไบ
หากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตโปรดอย่า
ลังเลที่จะติดต่อเราผ่านทางอีเมล์
อีเมล: martenhospital@gmail.com

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

DR MARTEN
#434 โดย: DR MARTEN [IP: 129.205.113.xxx]
เมื่อ: 2020-06-01 09:13:06
คุณต้องการที่จะซื้อไตหรือคุณต้องการที่จะขายของคุณ
ไต? คุณคือ
แสวงหาโอกาสที่จะขายไตของคุณเพื่อเงิน
เนื่องจากการพังทลายของการเงินและคุณไม่รู้จะทำอย่างไร
ทำแล้วติดต่อเราวันนี้และเราจะให้คุณดี
จำนวนเงิน $ 400,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณ ฉันชื่อหมอมาร์เทน
ฉันเป็นนักไตวิทยาในโรงพยาบาล Marten โรงพยาบาลของเราคือ
เชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับ
การซื้อและการปลูกถ่ายไตด้วยชีวิตและ
ผู้บริจาคที่เกี่ยวข้อง
เราตั้งอยู่ในอินเดีย, ตุรกี, สหรัฐอเมริกา, มาเลเซีย, ดูไบ
หากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตโปรดอย่า
ลังเลที่จะติดต่อเราผ่านทางอีเมล์
อีเมล: martenhospital@gmail.com

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

DR MARTEN
#435 โดย: DR MAXWELL [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2020-06-13 10:47:33
คุณต้องการซื้อไตอวัยวะหรือคุณต้องการขายไตหรืออวัยวะของร่างกาย? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตของคุณด้วยเงินเนื่องจากการพังทลายทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจากนั้นติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณ ฉันชื่อหมอแม็กซ์เวลล์เป็นนักประสาทวิทยาในโรงพยาบาล BILL ROTH โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการเกี่ยวกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตด้วยผู้บริจาคที่เกี่ยวข้อง เราอยู่ในอินเดียสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่น

กรุณาแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตหรือ
จัดระเบียบอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล

อีเมล: birothhospital@gmail.com
หมายเลขแอปอะไร: +33751490980

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าคณะแพทย์
DR MAXWELL
#436 โดย: DR MOHAMMED [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2020-06-14 20:21:03
คุณต้องการซื้อไตหรือไม่หรือต้องการขายไตของคุณ? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตของคุณด้วยเงินเนื่องจากการพังทลายทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจากนั้นติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 400,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณ ฉันชื่อหมอโมฮัมเหม็ดเป็นหมอโรคไตในโรงพยาบาลฟรานซิสโก โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการเกี่ยวกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตด้วยผู้บริจาคที่เกี่ยวข้อง

เราตั้งอยู่ในอินเดีย, ตุรกี, สหรัฐอเมริกา, มาเลเซีย, ดูไบหากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมลและ WhatsApp อีเมล: franciscohospital1988@gmail.com
หมายเลข WhatsApp: +60 11-2321 7817

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าคณะแพทย์
DR MOHAMMED
#437 โดย: DR MAXWELL [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2020-06-16 08:20:18
คุณต้องการซื้อไตอวัยวะหรือคุณต้องการขายไตหรืออวัยวะของร่างกาย? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตของคุณด้วยเงินเนื่องจากการพังทลายทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจากนั้นติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณ ฉันชื่อหมอแม็กซ์เวลล์เป็นนักประสาทวิทยาในโรงพยาบาล BILL ROTH โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการเกี่ยวกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตด้วยผู้บริจาคที่เกี่ยวข้อง เราอยู่ในอินเดียสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่น

กรุณาแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตหรือ
จัดระเบียบอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล

อีเมล: birothhospital@gmail.com
หมายเลขแอปอะไร: +33751490980

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าคณะแพทย์
DR MAXWELL
#438 โดย: Anna [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2020-06-18 22:03:54
May the peace of God be with you.
Are you a businessman or a woman? Where are you?
Financial stress or you need money to get started
Your own business?
A) expanding personal loan business
B) starting business and education
C) debt consolidation
Name: ............................ ..............
Country: .........................................
Location: ..........................................
Status: .......................................
Gender: ................................................ ...
age ........................... ... ....
Loan amount desired: .........................
Loan period: ...........
Personal mobile phone number: .......................
Monthly income: .....................
Thank you and God bless.
Email: mrsmarissmithloanhome@hotmail.com
#439 โดย: DR SAI [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2020-07-03 04:36:06
คุณต้องการซื้อไต, อวัยวะหรือคุณต้องการขายของคุณ
ไตหรืออวัยวะของร่างกาย? คุณกำลังมองหาโอกาสในการขาย
ไตของคุณเพื่อเงินเนื่องจากการพังทลายทางการเงินและคุณไม่รู้
จะทำอย่างไรแล้วติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอจำนวนเงินที่ดีให้คุณ
เงิน $ 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณ ฉันชื่อหมอสายฉัน
นักประสาทวิทยาในโรงพยาบาล APEX โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในไต
การผ่าตัดและเรายังจัดการกับการซื้อและการปลูกถ่ายไต
กับผู้บริจาคที่มีชีวิตและสอดคล้องกัน เราอยู่ในอินเดียสหรัฐอเมริกา
มาเลเซีย, ไนจีเรีย, ตุรกี, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น

กรุณาแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตหรือ
โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล

อีเมล: apexhospital10@gmail.com


ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าคณะแพทย์
ดร. ไทร
#440 โดย: DR MARTEN [IP: 105.112.57.xxx]
เมื่อ: 2020-07-06 06:52:06
คุณต้องการที่จะซื้อไตหรือคุณต้องการที่จะขายของคุณ
ไต? คุณคือ
แสวงหาโอกาสที่จะขายไตของคุณเพื่อเงิน
เนื่องจากการพังทลายของการเงินและคุณไม่รู้จะทำอย่างไร
ทำแล้วติดต่อเราวันนี้และเราจะให้คุณดี
จำนวนเงิน $ 400,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณ ฉันชื่อหมอมาร์เทน
ฉันเป็นนักไตวิทยาในโรงพยาบาล MARTEN โรงพยาบาลของเราคือ
เชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับ
การซื้อและการปลูกถ่ายไตด้วยชีวิตและ
ผู้บริจาคที่เกี่ยวข้อง
เราตั้งอยู่ในอินเดีย, ตุรกี, สหรัฐอเมริกา, มาเลเซีย, ดูไบ
หากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตโปรดอย่า
ลังเลที่จะติดต่อเราผ่านทางอีเมล์
อีเมล: martenhospital@gmail.com

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

DR MARTEN
#441 โดย: DR MARTEN [IP: 105.112.57.xxx]
เมื่อ: 2020-07-06 06:52:42
คุณต้องการที่จะซื้อไตหรือคุณต้องการที่จะขายของคุณ
ไต? คุณคือ
แสวงหาโอกาสที่จะขายไตของคุณเพื่อเงิน
เนื่องจากการพังทลายของการเงินและคุณไม่รู้จะทำอย่างไร
ทำแล้วติดต่อเราวันนี้และเราจะให้คุณดี
จำนวนเงิน $ 400,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณ ฉันชื่อหมอมาร์เทน
ฉันเป็นนักไตวิทยาในโรงพยาบาล MARTEN โรงพยาบาลของเราคือ
เชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับ
การซื้อและการปลูกถ่ายไตด้วยชีวิตและ
ผู้บริจาคที่เกี่ยวข้อง
เราตั้งอยู่ในอินเดีย, ตุรกี, สหรัฐอเมริกา, มาเลเซีย, ดูไบ
หากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตโปรดอย่า
ลังเลที่จะติดต่อเราผ่านทางอีเมล์
อีเมล: martenhospital@gmail.com

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

DR MARTEN
#442 โดย: new balance [IP: 105.112.101.xxx]
เมื่อ: 2020-08-03 05:46:23
ชื่อของฉันคือZoltánJánosซีอีโอของ บริษัท สินเชื่อเพื่อความสมดุลใหม่ที่อยู่ในฮังการีคุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระหนี้หรือต้องการเริ่มธุรกิจและต้องการค้นหาทุนไม่มากเพราะ BALANCE LOAN FIRM ใหม่พร้อมให้ความช่วยเหลือและช่วยเหลือ บุคคลและ บริษัท ที่ค้นหาเงินกู้ระยะยาวและระยะสั้นในอัตราดอกเบี้ย 1% ด้านล่างนี้คือรายละเอียดของเราหากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อขอสินเชื่อจำนวนเท่าใดก็ได้
E-mail: balancenew541@gmail.com
หมายเลข Whatsapp: +36308476013
#443 โดย: Dr Collins [IP: 197.210.84.xxx]
เมื่อ: 2020-08-03 16:20:21
This is to inform the general public Male or Female who are healthy and 100% serious
in donating their kidney should urgently contact Dr.
Collins,I'm a Nephrologist in General Hospital..
As we have a lot of patients who are here for kidney transplant, Are
you seeking for an opportunity to donate your kidney for money due to
financial break down,Our hospital is specialized in Kidney Surgery/transplant
and other organ treatment, we also deal with buying and transplantation of kidneys
with a living and healthy donor.we are offering $800,000.00 USD for your kidneys If
you are interested in donating your kidney please don’t hesitate to
contact us via Email;doctorccollins3@gmail.com whatsapp him on via_ +1 (519) 900 4925.
#444 โดย: DR MARTEN [IP: 197.210.52.xxx]
เมื่อ: 2020-08-04 17:04:40
คุณต้องการซื้อไตหรือไม่หรือต้องการขายไตของคุณ
ไต? คุณคือ
แสวงหาโอกาสที่จะขายไตของคุณเพื่อเงิน
เนื่องจากการพังทลายของการเงินและคุณไม่รู้จะทำอย่างไร
ทำแล้วติดต่อเราวันนี้และเราจะให้คุณดี
จำนวนเงิน $ 400,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณ ฉันชื่อหมอมาร์เทน
ฉันเป็นนักไตวิทยาในโรงพยาบาล MARTEN โรงพยาบาลของเราคือ
เชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับ
การซื้อและการปลูกถ่ายไตด้วยชีวิตและ
ผู้บริจาคที่เกี่ยวข้อง
เราตั้งอยู่ในอินเดีย, ตุรกี, สหรัฐอเมริกา, มาเลเซีย, ดูไบ
หากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตโปรดอย่า
ลังเลที่จะติดต่อเราผ่านทางอีเมล์
อีเมล: martenhospital@gmail.com

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

DR MARTEN
#445 โดย: DR MARTEN [IP: 197.210.53.xxx]
เมื่อ: 2020-08-04 17:05:11
คุณต้องการซื้อไตหรือไม่หรือต้องการขายไตของคุณ
ไต? คุณคือ
แสวงหาโอกาสที่จะขายไตของคุณเพื่อเงิน
เนื่องจากการพังทลายของการเงินและคุณไม่รู้จะทำอย่างไร
ทำแล้วติดต่อเราวันนี้และเราจะให้คุณดี
จำนวนเงิน $ 400,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณ ฉันชื่อหมอมาร์เทน
ฉันเป็นนักไตวิทยาในโรงพยาบาล MARTEN โรงพยาบาลของเราคือ
เชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับ
การซื้อและการปลูกถ่ายไตด้วยชีวิตและ
ผู้บริจาคที่เกี่ยวข้อง
เราตั้งอยู่ในอินเดีย, ตุรกี, สหรัฐอเมริกา, มาเลเซีย, ดูไบ
หากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตโปรดอย่า
ลังเลที่จะติดต่อเราผ่านทางอีเมล์
อีเมล: martenhospital@gmail.com

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

DR MARTEN
#446 โดย: Lydia Moon [IP: 105.112.101.xxx]
เมื่อ: 2020-10-03 15:59:50
ความสนใจ:
คุณกำลังมองหา บริษัท สินเชื่อทางการเงินที่แท้จริงเพื่อให้เงินกู้แก่คุณตั้งแต่ 5,000 ยูโรถึง 50,000,000 ยูโร (สำหรับธุรกิจหรือเงินกู้ของ บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อเพื่อการรวมหนี้เงินร่วมทุนเงินกู้เพื่อการดูแลสุขภาพ ฯลฯ )
หรือคุณเคยถูกปฏิเสธการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือไม่?
สมัครตอนนี้และรับเงินกู้ทางการเงินจริงที่ดำเนินการและอนุมัติภายใน 3 วัน
LYDIA MOON CO-OPERATIVE LOAN COMPANY เราคือ "ผู้ให้กู้สินเชื่อที่ได้รับการรับรองในระดับสากล" ที่ให้เงินกู้ทางการเงินจริงแก่บุคคลและ บริษัท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% พร้อมบัตรประจำตัวที่ถูกต้องหรือหนังสือเดินทางระหว่างประเทศของประเทศของคุณเพื่อการตรวจสอบ
การชำระคืนเงินกู้ของเราเริ่มต้น 1 (หนึ่ง) ปีหลังจากที่คุณได้รับเงินกู้และระยะเวลาการชำระคืนอยู่ระหว่าง 3 ถึง 50 ปี

สำหรับการตอบสนองทันทีและการดำเนินการตามคำขอเงินกู้ของคุณภายใน 2 วันทำการ
ติดต่อเราโดยตรงผ่านอีเมลนี้: lydiamooncooperativeloan@gmail.com


ติดต่อเราด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

ชื่อเต็ม:____________________________
จำนวนเงินที่ต้องการเป็นเงินกู้: ________________
ระยะเวลากู้: _________________________
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม: ______________________
วันเกิด:___________________________
เพศ:_______________________________
สถานภาพการสมรส:__________________________
ที่อยู่ติดต่อ:_______________________
เมือง / รหัสไปรษณีย์: __________________________
ประเทศ:_______________________________
อาชีพ:____________________________
โทรศัพท์มือถือ:__________________________

ส่งคำขอของคุณเพื่อตอบกลับทันทีที่: lydiamooncooperativeloan@gmail.com

ขอขอบคุณ.
ลิเดียมูน
ผู้อำนวยการ.
LYDIA MOON CO-OPERATIVE LOAN COMPANY
อีเมล: lydiamooncooperativeloan@gmail.com
#447 โดย: Lydia Moon [IP: 105.112.101.xxx]
เมื่อ: 2020-10-03 16:02:47
ข่าวเปลี่ยนชีวิต !!!!
นี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิต! ฉันชื่อนางสาวบุษราคัมฉันมาจากประเทศไทย เนื่องจากการวิเคราะห์ทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงสัญญาที่เขาจัดการเมื่อเดือนที่แล้วจึงไม่เป็นไปตามแผน ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะรับเงินกู้ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากอันดับเครดิตที่ไม่ดีของฉัน ไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้หญิงคนหนึ่งจากองค์กรของฉันมาบอกฉันเกี่ยวกับ LYDIA MOON COOPERATIVE LOAN COMPANY ทางออนไลน์ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% และกำหนดการชำระคืนที่ดีกว่า และเธอบอกฉันว่าเธอถูกโกงสองสามครั้งจนกระทั่งเธอถูกส่งต่อไปยัง LYDIA MOON CO-OPERATIVE LOAN COMPANY จากนั้นฉันก็ติดต่อพวกเขาที่ lydiamooncooperativeloan@gmail.com และพวกเขาก็ให้เงินกู้ฉันดีใจมาก
#448 โดย: debyfinancingloans@gmail.com [IP: 27.100.13.xxx]
เมื่อ: 2020-10-08 17:55:06
I am a private money lender and Investor, Do you need a legit, honest, reputable and quick loan? I can help you with 100% guarantee loan, I am offering business and individual loan, More also we finance all kind of projects. Waiting to hear from you to enable us send you the loan application form or for more details contact


CONTACT LENDER COMPANY:

C.E.O. Deby Johnson.
debyfinancingloans@gmail.com
Whatsapp Number: +447459797459
Whatsapp Number: +918375004762
DEBY FINANCING LOANS COMPANY
#449 โดย: Dr. louis [IP: 197.210.226.xxx]
เมื่อ: 2020-10-31 14:41:53
คุณต้องการขายไตของคุณหรือไม่?
คุณกำลังมองหาโอกาสขายไตเพื่อหาเงินเนื่องจากการเงินพังและไม่รู้จะทำอย่างไร?
จากนั้นติดต่อเราวันนี้ทาง dr.louisclinic@gmail.com และเราจะเสนอปริมาณที่ดีสำหรับไตของคุณเพราะเราต้องการไตอย่างเร่งด่วนในคลินิกของเราหรือโทร +9187042163074
อีเมล: dr.louisclinic@gmail.com
whatsapp: + 1- (725) 2017759
ราคา: $650,000usd
#450 โดย: DR MOHAMMED [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2020-12-07 21:24:32
คุณต้องการซื้อไตหรือคุณต้องการขายไตของคุณ? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตเพื่อหาเงินเนื่องจากปัญหาทางการเงินและคุณไม่รู้จะทำอย่างไรติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 400,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณให้คุณ ฉันชื่อ DOCTOR MOHAMMED เป็นแพทย์โรคไตในโรงพยาบาลฟรานซิสโก โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการซื้อและปลูกถ่ายไตกับผู้บริจาคที่มีชีวิต

เราอยู่ในอินเดียตุรกีสหรัฐอเมริกามาเลเซียดูไบ
หากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตโปรดอย่า
ลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมลและ WhatsApp

อีเมล: franciscohospital1988@gmail.com
หมายเลข WhatsApp: +60169131681

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าผู้อำนวยการด้านการแพทย์
DR MOHAMMED
#451 โดย: anthonyyulianalenders [IP: 197.210.70.xxx]
เมื่อ: 2020-12-09 21:25:04
คุณกำลังมองหาเงินกู้หรือไม่? หรือคุณปฏิเสธการกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินด้วยเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ? คุณมีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการกู้เงินของคุณที่นี่! Anthony Yuliana Lenders ให้เงินกู้แก่ บริษัท และบุคคลทั่วไปในอัตราดอกเบี้ยต่ำและราคาไม่แพง 1% โปรดติดต่อเราทางอีเมลวันนี้ผ่าน (anthony.yulianalenders@gmail.com) whatsapp หมายเลข +13234026088
#452 โดย: DR MAXWELL.. [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2020-12-12 05:26:15
คุณต้องการซื้อไตอวัยวะของร่างกายหรือคุณต้องการขายไตหรืออวัยวะของร่างกาย? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตเพื่อหาเงินเนื่องจากความล้มเหลวทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณให้คุณ ฉันชื่อหมอ MAXWELL เป็นนักประสาทวิทยาใน BILL ROTH HOSPITAL โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตกับผู้บริจาคที่มีชีวิต เราอยู่ในอินเดียสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่น

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจขายหรือซื้อไตหรือ
ออร์แกนโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล

อีเมล: birothhospital@gmail.com
หมายเลขแอป Whats: +33751490980

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าผู้อำนวยการด้านการแพทย์
DR MAXWELL
#453 โดย: DR MAXWELL.. [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2020-12-13 07:51:19
คุณต้องการซื้อไตอวัยวะของร่างกายหรือคุณต้องการขายไตหรืออวัยวะของร่างกาย? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตเพื่อหาเงินเนื่องจากปัญหาทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณให้คุณ ฉันชื่อหมอ MAXWELL เป็นนักประสาทวิทยาใน BILL ROTH HOSPITAL โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตกับผู้บริจาคที่มีชีวิต เราอยู่ในอินเดียสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่น

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจขายหรือซื้อไตหรือ
ออร์แกนโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล

อีเมล: birothhospital@gmail.com
หมายเลขแอป Whats: +33751490980

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าผู้อำนวยการด้านการแพทย์
DR MAXWELL
#454 โดย: DR MAXWELL.. [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2021-01-05 11:39:56
คุณต้องการซื้อไตอวัยวะของร่างกายหรือคุณต้องการขายไตหรืออวัยวะของร่างกาย? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตเพื่อหาเงินเนื่องจากความล้มเหลวทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณให้คุณ ฉันชื่อหมอ MAXWELL เป็นนักประสาทวิทยาใน BILL ROTH HOSPITAL โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตกับผู้บริจาคที่มีชีวิต เราอยู่ในอินเดียสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่น

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจขายหรือซื้อไตหรือ
ออร์แกนโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล

อีเมล: birothhospital@gmail.com
หมายเลขแอป Whats: +33751490980

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าผู้อำนวยการด้านการแพทย์
DR MAXWELL
#455 โดย: DR MOHAMMED [IP: 129.205.113.xxx]
เมื่อ: 2021-01-14 13:48:29
คุณต้องการซื้อไตหรือคุณต้องการขายไตของคุณ? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตเพื่อหาเงินเนื่องจากปัญหาทางการเงินและคุณไม่รู้จะทำอย่างไรติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 400,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณให้คุณ ฉันชื่อ DOCTOR MOHAMMED เป็นแพทย์โรคไตในโรงพยาบาลฟรานซิสโก โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการซื้อและปลูกถ่ายไตกับผู้บริจาคที่มีชีวิต

เราอยู่ในอินเดียตุรกีสหรัฐอเมริกามาเลเซียดูไบ
หากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตโปรดอย่า
ลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมลและ WhatsApp

อีเมล: franciscohospital1988@gmail.com
หมายเลข WhatsApp: +60169131681

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าผู้อำนวยการด้านการแพทย์
DR MOHAMMED
#456 โดย: THOMPSON GARY [IP: 162.222.198.xxx]
เมื่อ: 2021-01-30 21:49:53
สวัสดี !
คุณต้องการบริการเงินกู้ที่ถูกต้องและรวดเร็วหรือไม่?
สมัครตอนนี้รับเงินด่วน!
* ตำแหน่งระหว่าง 5,000 ถึง 50 ล้าน
* เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
* เงื่อนไขเงินกู้ที่ยืดหยุ่น
ติดต่อเราทางอีเมล: (gerred.breinloanlenderr@gmail.com)
ทั้งหมดนี้และอื่น ๆ โปรดติดต่อเรา
ชื่อเต็ม: ..........
หมายเลขโทรศัพท์:.......
รายได้ต่อเดือน: .............
ประเทศ ...............................
วัตถุประสงค์การกู้ ...........
จำนวนที่ต้องการ .................
สถานะเงินกู้ ............
ระยะเวลา: ...........................
ติดต่อเราทางอีเมล: (gerred.breinloanlenderr@gmail.com)
การจัดการ.
ติดต่อสินเชื่อ Speedy ด่วน !!!
#457 โดย: DR MAXWELL.. [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2021-02-15 19:45:15
คุณต้องการซื้อไตอวัยวะของร่างกายหรือคุณต้องการขายไตหรืออวัยวะของร่างกาย? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตเพื่อหาเงินเนื่องจากความล้มเหลวทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณให้คุณ ฉันชื่อหมอ MAXWELL เป็นนักประสาทวิทยาใน BILL ROTH HOSPITAL โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการซื้อและปลูกถ่ายไตกับผู้บริจาคที่มีชีวิต เราอยู่ในอินเดียสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่น

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจขายหรือซื้อไตหรือ
ออร์แกนโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล

อีเมล: birothhospital@gmail.com
หมายเลขแอป Whats: +33751490980

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าผู้อำนวยการด้านการแพทย์
DR MAXWELL
#458 โดย: DR MAXWELL [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2021-02-20 00:51:15
คุณต้องการซื้อไตอวัยวะของร่างกายหรือคุณต้องการขายไตหรืออวัยวะของร่างกาย? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตเพื่อหาเงินเนื่องจากความล้มเหลวทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณให้คุณ ฉันชื่อหมอ MAXWELL เป็นนักประสาทวิทยาใน BILL ROTH HOSPITAL โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตกับผู้บริจาคที่มีชีวิต เราอยู่ในอินเดียสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่น

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจขายหรือซื้อไตหรือ
ออร์แกนโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล

อีเมล: birothhospital@gmail.com
หมายเลขแอป Whats: +33751490980

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าผู้อำนวยการด้านการแพทย์
DR MAXWELL
#459 โดย: Dr Macpherson [IP: 197.211.58.xxx]
เมื่อ: 2021-03-09 11:03:42
คุณต้องการซื้อไตหรือคุณต้องการขาย
ไต? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตเพื่อหาเงินเนื่องจากปัญหาทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
ทำแล้วติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอสิ่งที่ดีให้กับคุณ
จำนวนเงิน 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณ ฉันชื่อหมอ MACPHERSON เป็นแพทย์โรคไตในคลินิก MACPHERSON คลินิกของเราเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดไตและเรายังดูแลด้วย
การซื้อและการปลูกถ่ายไตด้วยการเลี้ยงชีพ
ผู้บริจาคที่เกี่ยวข้อง เราอยู่ในอินเดียตุรกีสหรัฐอเมริกามาเลเซียอินเดียหากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตโปรดอย่า
ลังเลที่จะติดต่อเราได้ที่

whatsapp +33751283487
อีเมล: doctormacphersonclinic@gmail.com

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
DR MACPHERSON ...
#460 โดย: DR MAXWELL.. [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2021-03-16 02:39:27
คุณต้องการซื้อไตอวัยวะของร่างกายหรือคุณต้องการขายไตหรืออวัยวะของร่างกาย? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตเพื่อหาเงินเนื่องจากความล้มเหลวทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน $ 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณให้คุณ ฉันชื่อหมอ MAXWELL เป็นนักประสาทวิทยาในโรงพยาบาล BILL ROTH โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตกับผู้บริจาคที่มีชีวิต เราอยู่ในอินเดียสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่น

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตหรือ
ออร์แกนโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล

อีเมล: birothhospital@gmail.com
หมายเลขแอป Whats: +33751490980

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าผู้อำนวยการด้านการแพทย์
DR MAXWELL
#461 โดย: DR MAXWELL [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2021-03-18 03:32:59
คุณต้องการซื้อไตอวัยวะของร่างกายหรือคุณต้องการขายไตหรืออวัยวะของร่างกาย? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตเพื่อหาเงินเนื่องจากความล้มเหลวทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจากนั้นติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณให้คุณ ฉันชื่อหมอ MAXWELL เป็นนักประสาทวิทยาในโรงพยาบาล BILL ROTH โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตกับผู้บริจาคที่มีชีวิต เราอยู่ในอินเดียสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่น

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตหรือ
ออร์แกนโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล

อีเมล: birothhospital@gmail.com
หมายเลขแอป Whats: +33751490980

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าผู้อำนวยการด้านการแพทย์
DR MAXWELL
#462 โดย: DR MARTEN [IP: 197.210.227.xxx]
เมื่อ: 2021-03-18 04:53:44
คุณต้องการซื้อไตหรือคุณต้องการขาย
ไต? คุณ
หาโอกาสขายไตเพื่อหาเงิน
เนื่องจากการเงินพังและคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
ทำแล้วติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอสิ่งที่ดีให้กับคุณ
จำนวนเงิน $ 400,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณ ฉันชื่อ DOCTOR MARTEN
เป็นแพทย์โรคไตในโรงพยาบาล MARTEN โรงพยาบาลของเราคือ
เฉพาะทางด้านการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับ
การซื้อและการปลูกถ่ายไตด้วยการเลี้ยงชีพ
ผู้บริจาคที่เกี่ยวข้อง
เราอยู่ในอินเดียตุรกีสหรัฐอเมริกามาเลเซียดูไบ
หากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตโปรดอย่า
ลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล
อีเมล: martenhospital@gmail.com
Whatsapp: +1 (919) 238‑3992

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

DR MARTEN
#463 โดย: DR MARTEN [IP: 197.210.227.xxx]
เมื่อ: 2021-03-18 04:54:00
คุณต้องการซื้อไตหรือคุณต้องการขาย
ไต? คุณ
หาโอกาสขายไตเพื่อหาเงิน
เนื่องจากการเงินพังและคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
ทำแล้วติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอสิ่งที่ดีให้กับคุณ
จำนวนเงิน $ 400,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณ ฉันชื่อ DOCTOR MARTEN
เป็นแพทย์โรคไตในโรงพยาบาล MARTEN โรงพยาบาลของเราคือ
เฉพาะทางด้านการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับ
การซื้อและการปลูกถ่ายไตด้วยการเลี้ยงชีพ
ผู้บริจาคที่เกี่ยวข้อง
เราอยู่ในอินเดียตุรกีสหรัฐอเมริกามาเลเซียดูไบ
หากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตโปรดอย่า
ลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล
อีเมล: martenhospital@gmail.com
Whatsapp: +1 (919) 238‑3992

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

DR MARTEN
#464 โดย: DR MAXWELL.. [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2021-03-18 23:06:41
คุณต้องการซื้อไตอวัยวะของร่างกายหรือคุณต้องการขายไตหรืออวัยวะของร่างกาย? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตเพื่อหาเงินเนื่องจากความล้มเหลวทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจากนั้นติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณให้คุณ ฉันชื่อหมอ MAXWELL เป็นนักประสาทวิทยาในโรงพยาบาล BILL ROTH โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตกับผู้บริจาคที่มีชีวิต เราอยู่ในอินเดียสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่น

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตหรือ
ออร์แกนโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล

อีเมล: birothhospital@gmail.com
หมายเลขแอป Whats: +33751490980

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าผู้อำนวยการด้านการแพทย์
DR MAXWELL
#465 โดย: DR MAXWELL [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2021-03-23 19:39:27
คุณต้องการซื้อไตอวัยวะของร่างกายหรือคุณต้องการขายไตหรืออวัยวะของร่างกาย? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตของคุณเพื่อหาเงินเนื่องจากความล้มเหลวทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณให้คุณ ฉันชื่อหมอ MAXWELL เป็นนักประสาทวิทยาในโรงพยาบาล BILL ROTH โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตกับผู้บริจาคที่มีชีวิต เราอยู่ในอินเดียสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่น

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตหรือ
ออร์แกนโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล

อีเมล: birothhospital@gmail.com
หมายเลขแอป Whats: +33751490980

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าผู้อำนวยการด้านการแพทย์
DR MAXWELL
#466 โดย: DR MAXWELL [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2021-03-24 12:59:57
คุณต้องการซื้อไตอวัยวะของร่างกายหรือคุณต้องการขายไตหรืออวัยวะของร่างกาย? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตของคุณเพื่อหาเงินเนื่องจากความล้มเหลวทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณให้คุณ ฉันชื่อหมอ MAXWELL เป็นนักประสาทวิทยาในโรงพยาบาล BILL ROTH โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตกับผู้บริจาคที่มีชีวิต เราอยู่ในอินเดียสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่น

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตหรือ
ออร์แกนโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล

อีเมล: birothhospital@gmail.com
หมายเลขแอป Whats: +33751490980

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าผู้อำนวยการด้านการแพทย์
DR MAXWELL
#467 โดย: DR MAXWELL [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2021-03-30 20:11:30
คุณต้องการซื้อไตอวัยวะของร่างกายหรือคุณต้องการขายไตหรืออวัยวะของร่างกาย? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตของคุณเพื่อหาเงินเนื่องจากความล้มเหลวทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณให้คุณ ฉันชื่อหมอ MAXWELL เป็นนักประสาทวิทยาในโรงพยาบาล BILL ROTH โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตกับผู้บริจาคที่มีชีวิต เราอยู่ในอินเดียสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่น

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตหรือ
ออร์แกนโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล

อีเมล: birothhospital@gmail.com
หมายเลขแอป Whats: +33751490980

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าผู้อำนวยการด้านการแพทย์
DR MAXWELL
#468 โดย: DR MAXWELL [IP: 129.205.113.xxx]
เมื่อ: 2021-04-08 11:14:00
คุณต้องการซื้อไตอวัยวะของร่างกายหรือคุณต้องการขายไตหรืออวัยวะของร่างกาย? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตของคุณเพื่อหาเงินเนื่องจากความล้มเหลวทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณให้คุณ ฉันชื่อหมอ MAXWELL เป็นนักประสาทวิทยาในโรงพยาบาล BILL ROTH โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตกับผู้บริจาคที่มีชีวิต เราอยู่ในอินเดียสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่น

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตหรือ
ออร์แกนโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล

อีเมล: birothhospital@gmail.com
หมายเลขแอป Whats: +33751490980

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าผู้อำนวยการด้านการแพทย์
DR MAXWELL
#469 โดย: DR MAXWELL../ C [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2021-04-08 20:10:14
คุณต้องการซื้อไตอวัยวะของร่างกายหรือคุณต้องการขายไตหรืออวัยวะของร่างกาย? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตของคุณเพื่อหาเงินเนื่องจากความล้มเหลวทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณให้คุณ ฉันชื่อหมอ MAXWELL เป็นนักประสาทวิทยาในโรงพยาบาล BILL ROTH โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตกับผู้บริจาคที่มีชีวิต เราอยู่ในอินเดียสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่น

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตหรือ
ออร์แกนโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล

อีเมล: birothhospital@gmail.com
หมายเลขแอป Whats: +33751490980

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าผู้อำนวยการด้านการแพทย์
DR MAXWELL
#470 โดย: DR MAXWELL.. [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2021-04-10 10:59:43
คุณต้องการซื้อไตอวัยวะของร่างกายหรือคุณต้องการขายไตหรืออวัยวะของร่างกาย? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตของคุณเพื่อหาเงินเนื่องจากความล้มเหลวทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณให้คุณ ฉันชื่อหมอ MAXWELL เป็นนักประสาทวิทยาในโรงพยาบาล BILL ROTH โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตกับผู้บริจาคที่มีชีวิต เราอยู่ในอินเดียสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่น

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตหรือ
ออร์แกนโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล

อีเมล: birothhospital@gmail.com
หมายเลขแอป Whats: +33751490980

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าผู้อำนวยการด้านการแพทย์
DR MAXWELL
#471 โดย: DR MAXWELL.. [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2021-04-21 02:34:55
คุณต้องการซื้อไตอวัยวะของร่างกายหรือคุณต้องการขายไตหรืออวัยวะของร่างกาย? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตของคุณเพื่อหาเงินเนื่องจากความล้มเหลวทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณให้คุณ ฉันชื่อหมอ MAXWELL เป็นนักประสาทวิทยาในโรงพยาบาล BILL ROTH โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตกับผู้บริจาคที่มีชีวิต เราอยู่ในอินเดียสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่น

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตหรือ
ออร์แกนโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล

อีเมล: birothhospital@gmail.com
หมายเลขแอป Whats: +33751490980

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าผู้อำนวยการด้านการแพทย์
DR MAXWELL
#472 โดย: BILL ROTH [IP: 129.205.124.xxx]
เมื่อ: 2021-04-29 15:07:25
คุณต้องการซื้อไตอวัยวะของร่างกายหรือคุณต้องการขายไตหรืออวัยวะของร่างกาย? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตของคุณเพื่อหาเงินเนื่องจากความล้มเหลวทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณให้คุณ ฉันชื่อหมอ MAXWELL เป็นนักประสาทวิทยาในโรงพยาบาล BILL ROTH โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตกับผู้บริจาคที่มีชีวิต เราอยู่ในอินเดียสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่น

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตหรือ
ออร์แกนโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมล

อีเมล: birothhospital@gmail.com
หมายเลขแอป Whats: +33751490980

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าผู้อำนวยการด้านการแพทย์
DR MAXWELL
#473 โดย: roland3523@gmail.com [IP: 118.127.60.xxx]
เมื่อ: 2021-05-19 08:44:48
คุณเป็นนักธุรกิจชายหรือหญิง? คุณมีปัญหาทางการเงินหรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือไม่? ต้องการจ่ายเงินกู้หนี้ของพวกเขาหรือชำระค่าใช้จ่ายของคุณหรือเริ่มต้นธุรกิจที่ดี? คุณมีคะแนนเครดิตต่ำและคุณจะพบว่าการกู้เงินทุนจากธนาคารในประเทศ / สถาบันการเงินอื่น ๆ ทำได้ยากหรือไม่? คุณต้องการเงินกู้หรือเงินทุนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเช่นอีเมล: philipvoorhees007@gmail.com
Whatsapp: +447862073672

* สินเชื่อส่วนบุคคล
* สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์
* เงินให้กู้ยืมเพื่อการลงทุน
* สินเชื่อเพื่อการพัฒนา
* สินเชื่อรวม
* เงินกู้นักเรียน
* สินเชื่อรถยนต์
* สินเชื่อที่อยู่อาศัย
* สินเชื่อเพื่อการซื้อ
* สินเชื่อเพื่อการก่อสร้าง

เราเสนอเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% และมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันเราขอเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเพื่อการรวมหนี้เงินร่วมลงทุนเงินกู้ธุรกิจเงินกู้เพื่อการศึกษาการจำนองหรือเงินกู้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม "อย่างไรก็ตามวิธีการของเรานำเสนอ ความเป็นไปได้ในการระบุจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและระยะเวลาที่คุณสามารถจ่ายได้ทำให้คุณมีโอกาสได้รับเงินที่คุณต้องการอย่างแท้จริง!
ติดต่อเราทาง E-mail: philipvoorhees007@gmail.com
Whatsapp: +447862073672
#474 โดย: DR MOHAMMED [IP: 105.112.176.xxx]
เมื่อ: 2021-06-25 14:20:27
คุณต้องการซื้อไตหรือต้องการขายไตของคุณ? คุณกำลังหาโอกาสในการขายไตเพื่อเงินเนื่องจากปัญหาทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร ติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 400,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณ ฉันชื่อ DOCTOR MOHAMMED เป็นแพทย์ด้านไตในโรงพยาบาล FRANCISCO โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไต และเรายังรับซื้อและปลูกถ่ายไตด้วยผู้บริจาคที่มีชีวิต

เราตั้งอยู่ในอินเดีย, ตุรกี, สหรัฐอเมริกา, มาเลเซีย, ดูไบ
หากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตโปรดอย่า
ลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมลและ WhatsApp

อีเมล์: franciscohospital1988@gmail.com
หมายเลข WhatsApp: +60176343646

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าแพทย์
DR MOHAMMED
#475 โดย: DR GEORGE [IP: 105.112.18.xxx]
เมื่อ: 2021-07-03 07:46:49
คุณต้องการซื้อไตหรือต้องการขายไตของคุณ? คุณกำลังหาโอกาสในการขายไตเพื่อเงินเนื่องจากปัญหาทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร ติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 400,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณ ฉันชื่อ DOCTOR GEORGE และฉันเป็นนักไตวิทยาในโรงพยาบาล CITY โรงพยาบาลของเราเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมไต และเรายังจัดการกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตด้วยผู้บริจาคที่มีชีวิตและผู้บริจาคที่เกี่ยวข้อง

เราตั้งอยู่ในอินเดีย ตุรกี สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ดูไบ
หากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไต โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมลและ WhatsApp

อีเมล์: cityhospital7557@gmail.com
หมายเลข WhatsApp: +16236665343

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าแพทย์
DR GEORGE
#476 โดย: DR GEORGE [IP: 105.112.18.xxx]
เมื่อ: 2021-07-03 07:47:10
คุณต้องการซื้อไตหรือต้องการขายไตของคุณ? คุณกำลังหาโอกาสในการขายไตเพื่อเงินเนื่องจากปัญหาทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร ติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 400,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณ ฉันชื่อ DOCTOR GEORGE และฉันเป็นนักไตวิทยาในโรงพยาบาล CITY โรงพยาบาลของเราเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมไต และเรายังจัดการกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตด้วยผู้บริจาคที่มีชีวิตและผู้บริจาคที่เกี่ยวข้อง

เราตั้งอยู่ในอินเดีย ตุรกี สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ดูไบ
หากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไต โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมลและ WhatsApp

อีเมล์: cityhospital7557@gmail.com
หมายเลข WhatsApp: +16236665343

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หัวหน้าแพทย์
DR GEORGE.
#477 โดย: BENJAMIN OWEN [IP: 23.19.74.xxx]
เมื่อ: 2021-07-04 07:08:31
สวัสดี
คุณพบว่าตัวเองมีปัญหาเล็กน้อยกับตั๋วเงินที่ยังไม่ได้ชำระและไม่รู้ว่าจะไปทางไหนหรือจะไปทางไหน แล้วการหาบริษัทรวบรวมหนี้ที่มีชื่อเสียงซึ่งสามารถช่วยคุณในการลดการผ่อนชำระรายเดือนได้ เพื่อให้คุณมีตัวเลือกการชำระคืนที่ไม่แพงรวมถึงพื้นที่สำหรับหายใจเมื่อถึงสิ้นเดือนและต้องจ่ายบิล? ®Capital Managements Inc™ คือทางออกของความโชคร้ายทางการเงินของคุณ เราเสนอสินเชื่อทุกประเภทตั้งแต่ $5,000.00 ถึง $533,000,000.00USD ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% และระยะเวลาเงินกู้ 1 ถึง 35 ปีเพื่อชำระคืนเงินกู้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน สินเชื่อของเราได้รับการประกันอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เป้าหมายหลักของเราคือการช่วยให้คุณได้รับบริการที่คุณสมควรได้รับ โปรแกรมของเราเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการรับสิ่งที่คุณต้องการในพริบตา กรุณาลดการชำระเงินของคุณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณโดยติดต่อเราทาง WhatsApp ต่อไปนี้: +19292227023 อีเมล drbenjaminfinance@gmail.com

การแจ้งเตือนข้อเสนอสินเชื่อสำหรับทุกคน! คุณมีปัญหาด้านการเงินและต้องการความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ/การเงินอย่างเร่งด่วนหรือไม่? หรือคุณต้องการเงินกู้เพื่อเริ่มต้น/เพิ่มธุรกิจของคุณ หรือซื้อบ้านในฝันของคุณ รับการอนุมัติสินเชื่อทันทีของคุณ รับประกัน 100% วันนี้ ไม่ว่าคะแนนเครดิตของคุณจะเป็นอย่างไร drbenjaminfinance@gmail.com
เว็บไซต์ Capital Management Inc: https://capitalmanage-inc.com/
#478 โดย: scott [IP: 38.132.101.xxx]
เมื่อ: 2021-11-13 09:38:36
I have learned alot from your article, Thanks for this peace of mind that worth millions of dollars.
Only people with clean heart can share these types of hidden information to the public freely, same as Hi-Tech programmers have been helping people around the world for obtaining from banks and lenders,
* Personal Loans  
* Credit Card Loans
* Home Loans
* Car Loans
* Two-Wheeler Loans
* Small Business Loans
* Payday Loans
* Cash Advances

With their <a href="http://globexdocs.com/fake-bank-statement/">UNDETECTED FAKE BANK STATEMENTS </a> still unknown to many individuals you can also join their 209.3k members <a href="http://t.me/joinchat/4bKnCn-OSSo3MTU5/">TELEGRAM GROUP</a>
to share your own opinion with the rest of the groups members.
Thanks once more for this powerful article.

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 120,920