Google+

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจการค้ากับชาวจีน ขั้นพื้นฐาน

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจการค้ากับชาวจีน

 

     ปัจจุบันภาษาจีนเป็นภาษาที่สำคัญมาก เป็นภาษาที่สามที่ทุกคนทั่วโลกให้ความสนใจ และกำลังได้รับความนิยม นับวันมีคนต้องการเรียนภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ใช้ในการทำงาน ใช้ในการทำการค้า ทำธุรกิจ และหากคุณต้องการใบเบิกทางในการติดต่อสื่อสาร เพื่อทำการค้าขาย หรือทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ระหว่างประเทศกับคนจีนนั้น

 

“ถ้าอยากทำการค้าขายกับคนจีน คุณต้องพูดภาษาจีนให้เป็น”

     ถ้าเราพูดสื่อสารภาษาจีนได้จะยิ่งทำให้เราได้เปรียบกว่าผู้อื่น ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคนจีน เพื่อทำการค้า ทำธุรกิจได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของคนจีนที่สามารถนำมาปรับใช้ได้อีกด้วย

 

     ทั้งนี้ ภาษาจีนยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนจีน เพื่อให้การติดต่อธุรกิจดำเนินไปด้วยความราบรื่น  ดังนั้น การเรียนภาษาจีน สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่มีเวลาจำกัด เพราะสามารถเลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ จึงเป็นคอร์สที่พลาดไม่ได้เลยหากคุณ ต้องการพูดสื่อสารภาษาจีน เพื่อทำการค้า ทำธุรกิจกับคนจีน

 

   หลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนเพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่หลากหลาย ทั้งในชีวิตประจำวัน สังคม และธุรกิจ เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับกับผู้ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นทฤษฎีการสอนแบบประสบการณ์จริง ที่ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้ให้น่าสนใจ ง่ายต่อการใช้งาน  ฝึกปฎิบัติจริง และเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ เมื่อจบไปแล้ว บัณฑิตจากสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ สามารถเลือกงานที่ทำได้ในหลายวิชาชีพ ไม่ถูกจำกัดไว้ในกรอบวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง

รายละเอียด

เริ่มเรียนกันตั้งแต่พื้นฐานภาษาจีน และพื้นฐานด้านการทำธุรกิจก่อนในปีแรก แล้วค่อยขยับเป็นวิชาเกี่ยวกับความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การแปลเอกสาร การสื่อสารภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ไปจนถึงกฎหมายเกี่ยวกับการค้า ด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน

จุดเด่น

ภาษาจีน เป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ จึงจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเนื้อหาวิชาที่น่าสนใจ

- การฟังและการพูดภาษาจีน

- ทักษะการอ่านภาษาจีน

- การฟังและการพูดภาษาจีนทางธุรกิจ

- ภาษาจีนเพื่อการเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ

- การสื่อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม

- ภาษาจีนเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ

- การโต้ตอบผ่านทาง Chat Application  อย่างง่าย

- ช่องทางการซื้อสินค้าจากจีนผ่านอินเทอร์เน็ต

 

 

เนื้อหาหลักของคอร์ส

 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าขายกับคนจีน

 

- ฝึกอ่านออกเสียงภาษาจีนไปพร้อมๆกับเจ้าของภาษา

 

- เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในการค้าขายกับคนจีน

 

- ฝึกสนทนา (โดยสถานการณ์จำลองประโยค)

 

- ฝึกแปลภาษาจีนเป็นประโยค

 

- มีการฝึกทำแบบฝึกหัดในทุกเรื่องที่เรียน

 

 

 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 

สามารถพูดคุยกับคนจีนเพื่อเจรจาทางการค้าได้

 

ใครควรเรียนคอร์สนี้

 

- ผู้ที่ต้องการฝึกพูดภาษาจีนเพื่อค้าขายกับคนจีน

 

- ผู้ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการขายกับคนจีน (นำเข้า – ส่งออก)

 

- ผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน

 

 

 

***************************************

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียน/ ตารางเรียน/ และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่

LineID: hai_harvard,  HaiHarvard

**แอดไลน์ง่ายสุดครับ** 

http://line.me/ti/p/~hai_harvard

เบอร์โทรศัพท์ :083-549-4445 / 089-126-5695

***************************************

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาษาจีนได้ใน Fanpage Facebook :

-           ภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Chinese For Cabin Crew) https://www.easythaichinese.com/  

-           ภาษาจีนธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ   https://www.facebook.com/ChineseForServiceIndustries/   

-           เรียนภาษาจีนกับติวเตอร์ไฮ้ สายไหม บางเขน สุขาภิบาล 5 วัชรพล รามอินทรา  https://www.facebook.com/TutorHaiChinese/

หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ และบล๊อก

Website : www.easythaichinese.com

และ https://chinese-for-cabin-crew.blogspot.com/  

***************************************

#ภาษาจีนสำหรับงานบริการ #ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม #ภาษาจีน #ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #ภาษาจีนธุรกิจ #ภาษาจีนเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ #ภาษาจีนเพื่อธุรกิจความงามและสปา

#TutorHai  #ติวเตอร์ไฮ้  #LearnChinese #ภาษาจีนสำหรับแอร์และสจ๊วต #ภาษาจีนธุรกิจ #ติวภาษาจีนตัวต่อตัว #ติวภาษาจีนแบบเร่งรัด #พูดจีน #คุยจีน  #HSK #YCT #PATจีน #ติวเพิ่มเกรดภาษาจีน #汉语  #中文

#สอบวัดระดับภาษาจีน  #ภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน #ติวเตอร์ไฮ้ #โค้ชพี่ไฮ้

#คำจีน #ศัพท์จีน #ChineseForCabinCrew #TutorHai #CoachHai #SkyProject #ChineseForServiceIndustry  #ChineseBusiness

 

***************************************

 

Visitors: 119,155