Google+

ภาษาจีนกลาง 100 ประโยค(กว่าๆ) 汉语100句

ภาษาจีนกลาง 100 ประโยค(กว่าๆ) 汉语100句

 

1. 你好(nǐhǎo)สวัสดีค่ะ

2. 老师好(lǎoshīhǎo)สวัสดีคุณครู

3.上午好(shàngwǔhǎo) สวัสดีตอนเช้า

4. 下午好(xiàwǔhǎo) สวัสดีตอนบ่าย

5. 晚上好(wǎnshànghǎo) สวัสดีตอนเย็น

6. 你好吗(nǐhǎoma)?我很好(wǒhěnhǎo)สบายดีมาก

7. 谢谢(xièxiè) ขอบคุณค่ะ 不客气(bùkèqì)) ไม่ต้องเกรงใจ

8. 对不起(duìbuqǐ) ขอโทษ 没关系(méiguānxi )ไม่เป็นไร

9. 再见(zàijiàn) ลาก่อน 明天见(míngtiānjiàn) พรุ่งนี้ค่อยพบกันใหม่

10. 很高兴认识你(hěngāoxìngrènshinǐ) 。

11. 认识你很高兴(rènshinǐhěngāoxìng) ดีใจมากที่รู้จักคุณ

12. 你叫什么名字(nǐjiàoshénmemíngzì)?เธอชื่ออะไรค่ะ(ครับ) 我叫(wǒjiào)...ฉันชื่อว่า…

13. 请进(qǐngjìn) เชิญเข้ามาค่ะ (ครับ)

14. 请坐(qǐngzuò) เชิญนั่งค่ะ (ครับ)

15. 请问(qǐngwèn) ขอถามหน่อยค่ะ

16. 请稍等(qǐngshāoděng)อยากทราบว่า

17.大家好(dàjiāhǎo)สวัสดีค่ะ(ครับ),我是bcc的学生(wǒshìdexuéshēng)ฉัน(ผม)เป็นนักเรียนของร.ร.bcc

18. 上课(shàngkè) เข้าเรียน 下课(xiàkè) เลิกเรียน

19. 请安静(qǐng ān jìng)ให้เงียบสงบ

20. 你吃饭了吗(nǐchīfànlema)เธอกินข้าวแล้วยัง吃了(chīle)กินแล้ว没吃(méichī )ยังไม่กิน

21. 你喜欢吃什么(nǐxǐhuānchīshénme)เธอชอบกินอะไร

22. 我喜欢吃水果(wǒxǐhuānchīshuǐguǒ)ฉันชอบกินผลไม้

23.  米饭(mǐfàn) ข้าวสวย鸡肉(jīròu )เนื้อไก่

24.  我会说汉语(wǒhuìshuōhànyǔฉัน(ผม)พูดภาษาจีนได้)

25. 祝你生日快乐ขออวยพรสุขสันต์วันเกิด(zhùnǐshēngrìkuàilè)

26. 欢迎您来泰国(huānyíngnínláitàiguó)ยินดีต้อนรับที่ท่านมาเยือนประเทศไทย

27. 今天是几号(jīntiānshìjǐhào)?นนี้วันที่เท่าไร 今天**号(jīntiān* *hào)วันนี้วันที่***

28. 今天星期几(jīntiānxīngqījǐ)?วันนี้วันอะไร 今天星期**(jīntiānxīng**)นนี้วัน* *

29. 现在几点了?(xiànzàijǐdiǎnle)ขณะนี้กี่โมงแล้ว 现在* *(xiànzài* *)ขณะนี้*

30. 你是哪国人(nǐshìnǎguórén)ธอเป็นคนชาติไหน 我是泰国人(wǒshìtàiguórén)ฉันเป็นคนชาติไทย

31. 老师,我要去洗手。(lǎoshīwǒyàoqùxǐshǒujiān)คุณครู ฉัน/ผมขออนุญาตไปห้องน้ำค่ะ/ครับ

32. 中午我们去食堂吃饭(zhōngwǔwǒmenqùshítángchīfàn) พวกเราไปโรงอาหารกินข้าวเที่ยง

33. 我们学校有中国老师。(wǒmenxuéxiàoyǒuzhōngguólǎoshī)โรงเรียนของเรามีครูจีน

34. 泰国天气热(tàiguótiānqìrè)อากาศของประเทศไทยร้อน

35. 我们一起去吃饭(wǒmenyìqǐqùchīfàn) พวกเราไปกินข้าวด้วยกัน

36. 今天我有中文课(jīntiānwǒyǒuzhōngwénkè)。วันนี้ฉัน/ผมมีเรียนวิชาจีน

37. 我爱我家(wǒ'àiwǒjiā)。ฉันรักครอบครัวของฉัน

38. 爷爷(yéye)คุณปู่ 奶奶(nǎinai)คุณย่า爸爸(bàba) คุณพ่อ妈妈(māma)คุณแม่哥哥(gēge)พี่ชาย

     弟弟(dìdi)น้องชาย姐姐(jiějie)พี่สาว妹妹(mèimei)น้องสาว

39. 我喜欢学中文(wǒxǐhuānxuézhōngwén)ฉัน(ผม)ชอบเรียนภาษาจีน

40.泰国首都是曼谷(tàiguóshǒudūshìmàngǔเมืองหลวงของไทยคือกรุงเทพ ฯ

     中国首都是北京(zhōngguóshǒudūshìběijīng) เมืองหลวงของจีนคือปักกิ่ง

41. 你去哪儿(nǐqùnǎér)?.เธอไปไหน 我去学校(wǒqùxuéxiào)。ฉัน/ผมไปโรงเรียน

42. 恭喜发财(gōngxǐfācái)ยินดีที่ได้ร่ำรวย

43. 天气很好(tiānqìhěnhǎo) อากาศดี

44. 曼谷有大王宫(màngǔyǒudàwánggōng)ที่กรุงเทพฯมีพระราชวังที่โอ่อ่า

     北京有故宫(běijīngyǒugùgōng)ที่ปักกิ่งมีพระราชวังเดิม(แมนจู)

45. 你家在哪儿(nǐjiazàinǎ r)?บ้านของเธออยู่ไหน

     我家在曼谷(wǒjiazàimàngǔ)。บ้านของฉันอยู่Bangkok

46. 我每天早晨七点来学(wǒměitiānzǎochénqīdiǎnláixuéxiào) โมงเช้าทุกวันฉัน/ผมมาโรงเรียน

下午四点回家(xiàwǔsìdiǎnhuíjiā)4โมงเย็นกลับบ้าน

47. 我爱学校(wǒàixuéxiào)ฉัน/ผมรักรร.ของเรา

48. 你去过泰国的大王宫吗?(nǐqùguòtàiguódedàwánggōngma)เธอเคยไปชมพระราชวังของประเทศไทยไหม

49. 这是什么(zhèshìshénme)?นี่คืออะไร这是书(zhèshìshū)。นี่คือหนังสือ

50. 那是什么(nàshìshénme)?นั่นคืออะไร那是笔(nàshìbǐ)。นั้นคือปากกา-ดินสอ

51.我喜欢看电视(wǒxǐhuānkàndiànshì)。ฉัน/ผมชอบดูโทรทัศน์

52. 我有很多好朋友(wǒyǒuhěnduōhàopéngyǒu)。ฉัน/ผมมีเพื่อนดีมากมาย

53. 唱国歌(chàngguógē)ร้องเพลงชาติ

54. 男生(nánshēng)นักเรียนชาย 女生(nǚshēng)นักเรียนหญิง

55. 唱歌(chànggē)ร้องเพลง 跳舞(tiàowǔ )เต้นรำ

56. 今天(jīntiān)วันนี้,昨天(zuótiān)เมื่อวาน,明天(míngtiān)พรุ่งนี้

57. 学习汉语很有意思(xuéxíhànyǔhěnyǒuyìsi)。ฝึกเรียนภาษาจีนมีความหมายมาก

58. 我们很高兴(wǒmenhěngāoxìng)。พวกเราดีใจมาก

59. 我们学校很美丽(wǒmenxuéxiàohěnměilì)。โรงเรียนของเราสวยงามมาก

60. 他*她*是谁(tā*tā*shìshuí)?เขา(หล่อน)เป็นใคร

    他*她*是我的好朋友(tā*tā*shìwǒdehàopéngyou)。เขา(หล่อน)เป็นเพื่อนสนิทของฉัน/ผม

61. 出门走好路(chūménzǒuhǎolù)ออกจากประตูเดินทางดี

    出口说好话(chūkǒushuōhǎohuà)ออกจากปากพูดไพเราะ

    出手做好事(chūshǒuzuòhàoshì)ลงมือทำ ๆ แต่ความดี

62. 教室很干净(jiàoshìhěngànjìng)。ห้องเรียนก็สะอาดมาก

63. 新年好(xīnniánhǎo)สวัสดีปีใหม่

64. 温故知新(wēngùzhīxīn)หมั่นทบทวนศึกษาความหมายเก่า ๆ ก็จะซาบซึ้งความหมายใหม่ได้

65. 祝你新年快乐(zhùnǐxīnniánkuàilè)ขออวยพรปีใหม่มีความสุข

66. 孝敬父母(xiàojìngfùmǔ)กตัญญูต่อพ่อแม่

67. 国王万岁(guówángwànsuì)พระมหาราชาทรงพระเจริญ(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ)

68. 珍惜时间(zhēnxīshíjiānให้รู้จักทะนุถนอมกาลเวลา)

69. 爱惜生命(àixīshēngmìng)หวงแหนชีวิต

70. 坚持就是胜利(jiānchíjiùshìshènglì)ความอดทนก็คือชัยชนะ

71. 你们在做什么(nǐmenzàizuòshénme)?.พวกเธอกำลังทำอะไร

72. 我们在学习汉语(wǒmenzàixuéxíhànyǔ)。พวกเรากำลังฝึกเรียนภาษาจีน

73. 你要买什么? (nǐyàomǎishénme)เธอต้องการซื้ออะไร

74. 我买书和本子(wǒmǎishūhéběnzi)。ฉันซื้อหนังสือและสมุด

75. 我是中国人(wǒshìzhōngguórén)。ฉัน/ผมเป็นคนชาติจีน

76. 今天上什么课(jīntiānshàngshényāokè)?นนี้เรียนวิชาอะไร

77. 今天上中文课。(jīntiānshàngzhōngwénkè)วันนี้เราเรียนวิชาจีน

78. 音乐课(yīnluekè)วิชาดนตรี 、图画课(túhuàkè)วาดเขียน

     数学课(shùxuékè)เลขคณิต 、体育课(tǐyùkè)พละ

79. 我们的学校很大(wǒmendexuéxiàohěndà) โรงเรียนของเรากว้างใหญ่ไพศาล

80. 下雨(xiàyǔ)ฝนตก

81. 今年((jīnnián)ปีนี้ ,明年(míngnián)ปีหน้า, 去年(qùnián)ปีที่แล้ว

82. 去玩儿(qùwán r)ไปเที่ยว

83. 我们去中国(wǒmenqùzhōngguó)。พวกเราไปที่ประเทศจีน

84. 同学(tóngxué)นักเรียน

85. 书(shū)หนังสือ 笔记本(bǐjìběn)สมุด 书包(shūbāo)กระเป๋านักเรียน

86. 我有漂亮的衣服(wǒyǒupiàoliangdeyīfu).ฉันมีเสื้อผ้าที่สวยงาม

87. 爱护花草树木(àihùhuācǎoshùmù)ควรอนุรักษ์ดอกไม้และต้นไม้

88. 有志者事竟成(yǒuzhìzhěshìjìngchéng)ความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น

89. 尊老爱幼(zūnlǎo'àiyòu)。เคารพนับถือผู้ใหญ่รักเอ็นดูต่อเด็ก

90. 信心(xìnxīn)+决心(juéxīn)+行动(xíngdòng)=天才(tiāncái)มั่นใจ + ตัดสินใจ + การกระทำ = พรสวรรค์

91. 行动是成功的开始(xíngdòngshìchénggōngdekāishǐ)การกระทำคือเริ่มต้นของความสำเร็จ

92. 超越梦想(chāoyuèmèngxiǎng)เหนือความใฝ่

93. 千里之行(qiānlǐzhīxíng),始于足下(shǐyúzúxià)。การเดินทางเป็นพันลี้เริ่มต้นที่ก้าวขา

94. 一日之计在于晨(yīrìzhījìzàiyúchén)。แผนการใน 1 วันอยู่ที่ช่วงเช้า

95. 海阔凭鱼跃(hǎikuòpíngyúyuè),ฟ้าที่สูงแล้วแต่นกจะบิน

96.  天高任鸟飞(tiāngāorénniǎofēi)ทะเลที่กว้างใหญ่แล้วแต่ปลาจะว่ายวน。

97. 只要功夫深(zhǐyàogōngfūshēn),ขอเพียงมีฝีมือที่ล้ำเลิศ

98.  铁棒磨成针(tiěbàngmóchéngzhēn)。ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

99. 学海无涯(xuéhǎiwúyá),学无止境(xuéwúzhǐjìng)วิชาความรู้ไร้ขอบเขตเรียนไม่รู้จักจบ

100. 完了(wánle)เรียบร้อยแล้ว

Visitors: 120,915