Google+

10 ประโยคภาษาจีนใช้บ่อย สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ตัวอย่าง สถานการณ์เกี่ยวกับการซื้อ-ขายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องมาเสนอ  รวมถึงวิธีการชำระเงินและการแลกหรือแปลงค่าเงินบนเครื่องบิน

 

您要买点机上的免税商品吗?

Nín yàomǎidiǎn jīshàng de miǎnshuì shāngpǐn ma?

หนินเย่าหมายเตี่ยนจีซั่งเตอะเหมี่ยนซุ่ยซางผิ่นมา?

คุณต้องการซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบินไหมคะ?

 

我们航班上的物品品种繁多。

Wǒmen hángbān shàng de wùpǐn pǐnzhǒng fánduō.

หว่อเมินหางปันซั่งเตอะอู้ผิ่นผินจ่งฝานตัว

เที่ยวบินของเรามีสินค้าหลากหลายรายการ

 

我们的免税商品都是世界名牌。

Wǒmen de miǎnshuì shāngpǐn dōu shì shìjiè míngpái.

หว่อเมินเตอะ เหมี่ยนซุ่ยซางผิ่น โตวซื่อ ซื่อเจี้ยหมิงผาย

สินค้าปลอดภาษีของเราเป็นแบรนด์ดังระดับโลก

 

我们可以承诺这些商品都是质优价廉的。

Wǒmen kěyǐ chéngnuò zhèxiē shāngpǐn dōu shì zhì yōu jià lián de.

หว่อเมินเขออี่เฉิงนั่วเจ้อเซียซางผิ่น โตวซื่อ จื้อโยวเจี้ยเหลียนเตอะ.

เราสามารถรับรองได้ว่าสินค้าเหล่านี้มีคุณภาพสูงและราคาต่ำ

 

这种商品是中国特产,非常有名,值得一买。

Zhè zhǒng shāngpǐn shì zhōngguó tèchǎn, fēicháng yǒumíng, zhídé yī mǎi.

เจ้อจ่งซางผิ่นซื่อ จงกั๋วเท่อฉ่าน,เฟยฉางโหย่วหมิง, จื๋อเต๋ออี๋หม่าย

สินค้าประเภทนี้เป็นผลิตภัณฑ์พิเศษของจีนและมีชื่อเสียงและน่าซื้อ

 

我们接受美圆的旅行支票和主要信誉卡,比如维萨卡,运通卡,万事达卡等等。

Wǒmen jiēshòu měiyuán de lǚxíng zhīpiào hé zhǔyào xìnyù kǎ, bǐrú wéi sà kǎ, yùntōng kǎ, wànshìdá kǎ děng děng.

หว่อเมินเจียโซ่ว เหม่ยหยวนเตอะหลวี่สิงจือเพี่ยว เหอ จู่เย่าซิ่นอวี้ข่า, ปี่หรู เหวยซ่าข่า, อวิ้นทงข่า, ว่านซื่อต๋าข่า เติ๋งเติ่ง.

เรารับเช็คเดินทางของสหรัฐอเมริกาและบัตรเครดิตต่างๆ เช่น Visa, American Express, MasterCard และอื่นๆ

 

我们可以接受所有货币的现金,但只能找您钱成泰铢而已。

Wǒmen kěyǐ jiēshòu suǒyǒu huòbì de xiànjīn, dàn zhǐ néng zhǎo nín qián chéng tàizhūéryǐ.

หว่อเมินเขออี่เจียโซ่ว สัวโหย่วฮั่วปี้เตอะเซี่ยนจิน, ตั้นจื่อเหนิงเจ่าหนินเฉียนเฉิงไท่จูเอ๋ออี่.

เราสามารถรับเงินสดได้ในทุกสกุลเงิน แต่เราสามารถทอนเงินได้เฉพาะสกุลเงินบาทเท่านั้น

 

只能用泰币。

Zhǐ néng yòng tài bì.

จื่อ เหนิง ย่ง ไท่ ปี้

ใช้เงินไทยได้เพียงอย่างเดียว

 

在飞机上可以换钱吗?

Zài fēijī shàng kěyǐ huànqián ma?

จ้ายเฟยจีซั่งเขออี่ ฮ่วนเฉียน มา?

บนเครื่องบินสามารถแลกเงินได้ไหม

 

一美元换多少人民币?

Yī měiyuán huàn duōshǎo rénmínbì.?

อี เหม่ยหยวน ฮ่วน ตัวเส่า เหรินมินปี้ ?

1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ แลกได้กี่หยวน?

 

***************************************

ภาษาจีนสำหรับงานบริการบนเครื่องบิน 10 ประโยค
飞机客舱服务用语10句
#TutorHai
原文作者:航空旅讯1、欢迎您乘坐...泰航/亚航/南航/东航…班机。
Huānyíng nín chéngzuò ...tàiháng/yàháng/nánháng/dōngháng…bānjī.
ฮวนอิ๋งหนินเฉิงจั้ว ...ไท้หาง/ย่าหาง/หนานหาง/ตงหาง...ปันจี.
It’s nice to have you aboard ...Thai Airways/ Airasia/China Southern/Eastern Airlines.
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่....สายการบินไทย/แอร์เอเชีย/ไชน่าเซาเทิร์น/อีสเทิร์นแอร์ไลน์

2、请出示您的登机牌。
Qǐng chūshì nín de dēng jī pái.
ฉิ่งชูซื่อหนินเตอะเติงจีผา
May I see your boarding pass?
กรุณาแสดงบัตรขึ้นเครื่อง

3、我来为您引座。
Wǒ lái wèi nín yǐn zuò.
หว่อไหลเว่ยหนินอิ่นจั้ว.
I’ll show you your seat.
เราจะแจ้งที่นั่งของท่านให้ทราบ

4、请随我来。
Qǐng suí wǒ lái.
ฉิ่งสุยหว่อไหล.
Follow me, please.
กรุณาตามฉันมา

5、我帮您拿行李好吗?
Wǒ bāng nín ná xínglǐ hǎo ma?
หว่อปังหนินน๋าสิงหลิห่าวมะ?
May I help you with your bag?
ต้องการให้เราช่วยยกกระเป๋าสัมภาระไหม
(ปกติเราจะไม่ช่วยผู้โดยสารยกหรือถือสัมภาระนะครับ)

6、为了使飞机在起飞时保持配载平衡,请您按指定的座位入座。
Wèile shǐ fēijī zài qǐfēi shí bǎochí pèi zài pínghéng, qǐng nín àn zhǐdìng de zuòwèi rùzuò.
เว่ยเลอสื่อเฟยจีจ้ายฉี่เฟยสือ เป่าฉือเพ่ยจ้ายผิงเหิง, ฉิ่งหนินอั้นจื่อติ้งเตอะจั้วเว่ยยรู่จั้ว.
Please take your assigned seat, for the plane must keep balance when it takes off.
เพื่อต้องการรักษาความสมดุลในระหว่างทำการบิน(เทคออฟ), ขอความกรุณาท่านกลับไปยังที่นั่งของท่าน

7、这是呼叫钮,如果需要我们帮忙,请按一下。
Zhè shì hūjiào niǔ, rúguǒ xūyào wǒmen bāngmáng, qǐng àn yīxià.
เจ้อซื่อฮูเจี้ยวหนิ่ว, ยรูกั่วซวีเย่าหว่อเมินปังหมาง, ฉิ่งอั้นอี๋ซย่า
This one is the call button, if you need us, please push it.
นี่คือปุ่มสัญญาณสำหรับเรียกพนักงาน หากท่านต้องการความช่วยเหลือ กรุณากดเรียกได้

8、请将您的椅背调直。
Qǐng jiāng nín de yǐ bèi tiáo zhí.
ฉิ่งเจียงหนินเตอะอี่เป้ยเถียวจื๋อ
Please put the back of your seat in upright position.
กรุณาปรับพนักพิงที่นั่งของท่านให้ตรง

9、让您感到舒适是我们的职责。
Ràng nín gǎndào shūshì shì wǒmen de zhízé.
ยรั่งหนินก่านเต้าซรูซรื่อ ซรื่อหว่อเมินเตอะจื๋อเจ๋อ.
It’s our duty to let you feel as comfortable as possible.
การทำให้คุณได้รับความสะดวกสบาย เป็นหน้าที่รับผิดชอบของพวกเรา

10、请把您的箱子放在行李架内。
Qǐng bǎ nín de xiāngzi fàng zài xíng lǐ jià nèi.
ฉิงป่าหนินเตอะเซียงจึฟั่งจ้ายสิงหลี่จย่าเน่ย.
Please put your box in the overhead bin.
กรุณานำกระเป๋าของท่านวางไว้ในช่องเก็บสัมภาระ

***************************************

 

ภาษาจีนสำหรับงานบริการบนเครื่องบิน 10ประโยค
飞机客舱服务用语10句
#ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ #TutorHai
原文作者:航空旅讯
 
1、飞机马上要起飞了,请不要在客舱内走动。
Fēijī mǎshàng yào qǐfēile, qǐng bùyào zài kècāng nèi zǒudòng.
เหยจีหม่าซั่งเย่าฉี่เฟยเลอ, ฉิ่งปู๋เย่าจ้ายเค่อชางเน่ยโจ่วต้ง.
The plane is about to take off. Please don’t walk about in the cabin.
ขณะนี้เครื่องบินกำลังจะออกเดินทางแล้ว (เทคออฟ) กรุณาอย่าลุกขึ้นเดินในห้องโดยสาร
 
2、头等舱乘客的盥洗室/厕所位于前舱,其他乘客的在后面。
Tóuděng cāng chéngkè de guànxǐ shì/cèsuǒ wèiyú qián cāng, qítā chéngkè de zài hòumiàn.
โถวเติ่งชางเฉิงจั้วเตอะก้วนสี่ซรื่อ/ เช่อสั่ว/ เว่ยอวีเฉียนชาง, ฉีทาเฉิงเค่อเตอะจ้ายโฮ่วเมี่ยน
The toilet for first class passengers is located in the front of the cabin and the one for other passengers in the rear.
ห้องน้ำของผู้โดยสารชั้นหนึ่ง (เฟิร์สคลาส) อยู่ทางด้านหน้าของเครื่อง, ส่วนผู้โดยสารท่านอื่นๆ (ห้องน้ำ) อยู่ทางด้านหลัง
 
3、盥洗室/厕所有人。
Guànxǐ shì/cèsuǒ yǒurén.
ก้วนสี่ซรื่อ/เช่อสั่ว โหย่วเยริ๋น.
The lavatory is occupied.
ห้องน้ำอยู่ระหว่างการใช้งาน
 
4、盥洗室/厕所没人。
Guànxǐ shì/cèsuǒ méi rén.
ก้วนสี่ซรื่อ/เช่อสั่ว เหมยเยริ๋น.
The lavatory is vacant.
ห้องน้ำไม่มีการใช้งาน (ว่าง)
 
5、您可放下遮阳板,关掉阅读灯,系好安全带,这样您能好好休息一下。
Nín kě fàngxià zhēyáng bǎn, guān diào yuèdú dēng, xì hǎo ānquán dài, zhèyàng nín néng hǎohǎo xiūxí yīxià.
หนินเข่อฟั่งซย่า เจอหยางป่าน, กวนเตี้ยวเยว่ตู๋เติง, ซี่(จี้)ห่าวอันเฉวี๋ยนไต้, เจ้อย่างหนินเหนิงห่าวหาวซิวสิอี๋ซย่า
You could draw down the window-shade and turn the reading light off and fasten your seat-belt so that you can take a good nap.
คุณสามารถปิดม่านบังแสง, ปิดไฟอ่านหนังสือ, รัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อย แบบนี้คุณก็จะสามารถนอนหลับพักผ่อนได้แล้ว
 
6、为确保飞行和通信系统的正常操作,请您不要使用手提电话/激光唱机/调频收音机。
Wèi quèbǎo fēixíng hé tōngxìn xìtǒng de zhèngcháng cāozuò, qǐng nín bùyào shǐyòng shǒutídiànhuà/jīguāng chàngjī/tiáopín shōuyīnjī.
เว่ยเชว่เป่าเฟยสิงเหอทงซิ่นซี่ถ่งเตอะเจิ้งฉาง เชาจั้ว, ฉิ่งหนินปู๋เย่าสื่อย่งโส่วถีเตี้ยนฮว่า/จีกวงช่างจี/เถียวผินโส่วอินจี
In order to ensure the normal operation of airplane navigation and communication system, you are kindly requested not to use your cellular phone/CD player/FM receiver.
เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการสื่อสารและระบบสัญญาณนำร่องจะสามารถปฏิบัติการได้เป็นปกติ ขอความกรุณาท่านงดใช้โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นซีดี และเครื่องเล่นวิทยุ
 
7、我们前方有大雷雨,无法穿越。我们决定返回杭州。非常抱歉由此给您带来的不便。
Wǒmen qiánfāng yǒu dà léiyǔ, wúfǎ chuānyuè. Wǒmen juédìng fǎnhuí hángzhōu. Fēicháng bàoqiàn yóu cǐ gěi nín dài lái de bùbiàn.
หว่อเมิน เฉียนฟาง โหย่วต้าเหลยอวี่, อู๋ฝ่าชวนเยว่ หว่อเมินเจว๋ติ้งฝ่านหุยหางโจว. เฟยฉางเป้าเชี่ยนโหยวฉื่อเก่ยหนินไต้ไหลเตอะปู๋เปี้ยน.
There is a heavy thunderstorm ahead of us. We have no way to pass it. So we have decided to return to Hangzhou. Much to our regret for the inconvenience that may cause you.
เนื่องด้วยมีพายุฝนฟ้าคะนองอยู่ด้านหน้า(เส้นทางการบิน) ของเรา และเราไม่สามารถผ่านไปได้ เราตัดสินใจที่จะกลับไปที่หางโจว (สนามบินต้นทางเหมือนเดิม) เราต้องขออภัยอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
 
8、我们马上要供应饮料了。请放下您的小桌板。
Wǒmen mǎshàng yào gōngyìng yǐnliàole. Qǐng fàngxià nín de xiǎo zhuō bǎn.
หว่อเมินหม่าซรั่งเย่ากงอิ้งอิ่นเลี่ยวเลอ. ฉิ่งฟั่งซย่าหนินเตอะเสี่ยวจัวป่าน.
Now we’ll be serving drinks. Please pull down your tray table.
ขณะนี้เราพร้อมสำหรับการให้บริการเครื่องดื่มแล้ว ขอความกรุณาท่านเปิดถาด(วางอาหารบนที่นั่ง)ของท่าน
 
9、先生,您想要杯香槟吗?
Xiānshēng, nín xiǎng yào bēi xiāngbīn ma?
เซียนเซริ่ง, หนินเสี่ยงเย่าเปยเซียงปินมา?
Would you like a glass of champagne, sir?
คุณ(ผู้ชาย)คะ, คุณต้องการแชมเปญซักแก้วไหมคะ?
 
10、您想来点热/冷饮料吗?
Nín xiǎnglái diǎn rè/lěng yǐnliào ma?
หนินเสี่ยงไหลเตี่ยน เยร่อ/เหลิ่ง อิ่นเลี่ยว มะ?
Would you like something hot/cold to drink?
คุณต้องการเครื่องดื่มร้อน/เย็น บ้างไหมคะ?
 
***************************************
 
 
10 ประโยค ภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่ใช้กันบ่อยๆบนเครื่อง 
#ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ #TutorHai #ติวเตอร์ไฮ้
飞机客舱服务用语10句
原文作者:航空旅讯
 
 
1、您是要淡茶还是浓茶?
Nín shì yào dàn chá háishì nóng chá?
หนินซรื่อเย่าตั้นฉาไหซรื่อหนงฉา?
How do you like weak or strong tea?
คุณต้องการรับชาอ่อนๆหรือเข้มๆ ครับ?
 
2、咖啡还未冲好,来杯热茶好吗?
Kāfēi hái wèi chōng hǎo, lái bēi rè chá hǎo ma?
คาเฟยไหเว่ยชงห่าว, ไหลเปยเยร่อฉาห่าวมะ?
Coffee isn’t ready yet. Would you like to have a cup of hot tea instead?
กาแฟยังชงไม่เรียบร้อยครับ, รับชาร้อนซักแก้วก่อนได้ไหมครับ?
 
3、您想在饮料里放点冰块吗?
Nín xiǎng zài yǐnliào lǐ fàng diǎn bīng kuài ma?
หนินเสี่ยงจ้ายอิ่นเลี่ยวหลี่ฟั่งเตี่ยนปิงไคว่มะ?
Would you like some ice in your drink?
คุณต้องการใส่น้ำแข็งก้อนลงในเครื่องดื่มหน่อยไหมครับ?
 
4、小心烫手!
Xiǎoxīn tàngshǒu!
เสี่ยวซินทั่งโสร่ว!
It’s hot! Mind your hand.
ระวังลวกมือ!นะครับ
 
5、您喜欢直喝威士忌还是加冰块?
Nín xǐhuān zhí hē wēishìjì háishì jiā bīng kuài?
หนินสี่ฮวนจรื๋อเฮอเวยซรื่อจี ไหซรื่อ จยาปิงไคว่?
Would you like your whisky straight or on the rocks?
คุณต้องการดื่มวิสกี้แบบเปล่าๆหรือใส่น้ำแข็งครับ
 
6、您准备现在用午餐吗?
Nín zhǔnbèi xiànzài yòng wǔcān ma?
หนินจุ่นเป้ยเซี่ยนจ้ายย่งอู่ชานมะ?
Are you ready for your lunch now?
คุณจะรับอาหารกลางวันตอนนี้เลยหรือไม่ครับ?
 
7、我们马上给您提供正餐。这是茶单。
Wǒmen mǎshàng gěi nín tígōng zhèngcān. Zhè shì chá dān.
หว่อเมินหม่าซรั่งเก่ยหนินถีกงเจิ้งชาน. เจ้อซรื่อฉาตัน
We’ll soon be serving dinner. Here is the menu.
เรากำลังให้บริการอาหารหลักแก่ท่าน นี่คือเมนูชาครับ
 
8、您想要吃什么?烤牛肉还是熏火腿?
Nín xiǎng yào chī shénme? Kǎo niúròu háishì xūn huǒtuǐ?
หนินเสี่ยงเย่าชรือ เสินเมอะ? ข่าวหนิวโยร่วไหซรื่อซวินหัวถุ่ย?
What would you like to have? Roasted beef or smoked ham?
ท่านต้องการรับประทานอะไร? เนื้อวัวอย่าง หรือ ไส้กรอกรมควันครับ
 
9、我们机上配备的餐食既有中式口味也有西式口味。
Wǒmen jīshàng pèibèi de cān shí jì yǒu Zhōng shì kǒuwèi yěyǒu xīshì kǒuwèi.
หว่อเมินจีซรั่งเพ่ยเป้ย เตอะ ชานสรือจี้โหย่ว จงซรื่อโข่วเว่ย เย๋โหย่ว ซีซรื่อโข่วเว่ย.
Our meals on board are designed to meet both Chinese and Western tastes.
บนเครื่องบินเราได้จัดเตรียมอาหารทั้งอาหารสไตล์จีนและยังมีสไตล์ตะวันตกอีกด้วยครับ
 
10、我们有很多种菜肴供您选择。
Wǒmen yǒu hěnduō zhòng càiyáo gōng nín xuǎnzé.
หว่อเมินโหย่วเหิ่นตัวจ้งไช่เย่ากงหนินเสวี่ยนเจ๋อ
We have many choice of dishes for you.
เรามีรายการอาหารให้คุณเลือกมากมายครับ
 
***************************************
 
คำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บนเครื่องในรูปแบบอื่นๆสามารถติดตามได้ต่อตามลิ้งค์ด้านล่างนี้เลย
 
 
 

***************************************

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียน/ ตารางเรียน/ และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่

LineID: hai_harvard หรือ  haiharvardwu

**แอดไลน์ง่ายสุดครับ** 

http://line.me/ti/p/~hai_harvard

http://line.me/ti/p/~haiharvardwu

เบอร์โทรศัพท์ :083-549-4445 หรือ 089-126-5695

***************************************

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาษาจีนได้ใน Fanpage Facebook :

-           ภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Chinese For Cabin Crew) https://www.easythaichinese.com/    

-           ภาษาจีนธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ   https://www.facebook.com/ChineseForServiceIndustries/      

-           เรียนภาษาจีนกับติวเตอร์ไฮ้ สายไหม บางเขน สุขาภิบาล 5 วัชรพล รามอินทรา ติวเพิ่มเกรด  สอบวัดระดับภาษาจีน HSK YCT PAT7.4  https://www.facebook.com/TutorHaiChinese/

หรือติดตามเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์และบล็อก ได้ที่...

Website : www.easythaichinese.com

BLOG: https://chinese-for-cabin-crew.blogspot.com/    

***************************************

#ภาษาจีนสำหรับงานบริการ #ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม #ภาษาจีน #ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #ภาษาจีนธุรกิจ #ภาษาจีนเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ #ภาษาจีนเพื่อธุรกิจความงามและสปา#TutorHai  #ติวเตอร์ไฮ้  #LearnChinese #ภาษาจีนสำหรับแอร์และสจ๊วต #ภาษาจีนธุรกิจ #ติวภาษาจีนตัวต่อตัว #ติวภาษาจีนแบบเร่งรัด #พูดจีน #คุยจีน  #HSK #YCT #PATจีน #ติวเพิ่มเกรดภาษาจีน #汉语  #中文

#สอบวัดระดับภาษาจีน  #ภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน #ติวเตอร์ไฮ้ #โค้ชพี่ไฮ้#คำจีน #ศัพท์จีน #ChineseForCabinCrew #TutorHai #CoachHai #SkyProject #ChineseForServiceIndustry  #ChineseForBusiness

***************************************
Visitors: 120,917