Google+

ภาษาจีนเพื่อการออกบูธสินค้าและจัดนิทรรศการในประเทศจีน

ประโยคภาษาจีน 30 ประโยค (ค่อนข้างเป็นทางการ) สำหรับออกบูธสินค้าในประเทศจีน

30 Oral Chinese Sentences for exhibition

展会必备汉语口语30句

 

 

 1 请你尽量放慢说话速度。

Qǐng nǐ jǐnliàng fàng màn shuōhuà sùdù.

คุณกรุณาลดความเร็วในการพูดให้ช้าลงหน่อย

 It would help if you could try to speak a little slower.

 

 2 你能详细说明你们的论据吗? 

Nǐ néng xiángxì shuōmíng nǐmen de lùnjù ma?

 คุณสามารถอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อโต้แย้งของคุณได้ไหม?

 

 3 这会帮助我了解你们的重点。

 Zhè huì bāngzhù wǒ liǎojiě nǐmen de zhòngdiǎn.

นี่จะช่วยให้ฉันเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการได้


4 我们如果不了解你们对付款方式的意见,便不能进一步检讨。

 Wǒmen rúguǒ bù liǎojiě nǐmen duì fùkuǎn fāngshì de yìjiàn, biàn bùnéng jìnyībù jiǎntǎo.

หากเราไม่ทราบถึงวิธีการชำระเงินของคุณ  เราก็ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมได้

 

5 事实上,我关心的是贵公司对我们产品市场的考量。

 Shìshí shàng, wǒ guānxīn de shì guì gōngsī duì wǒmen chǎnpǐn shìchǎng de kǎoliáng.

อันที่จริงแล้ว, สิ่งที่ฉันสนใจคือการที่ บริษัท ของคุณจะพิจารณาด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ของเรา


6 我们需要与贵公司技术相关更专门的资讯。

 Wǒmen xūyào yǔ guì gōngsī jìshù xiāngguān gèng zhuānmén de zīxùn.

เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นนำของ บริษัท ของคุณ


7 这个计划必须尽速进行。一个月的时间应该够了吧?

Zhège jìhuà bìxū jǐn sù jìnxíng. Yīgè yuè de shíjiān yīnggāi gòule ba?

แผนนี้จะต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด   หนึ่งเดือนน่าจะพอใช่ไหม?


8  我会试试看,但是不敢保证。

 Wǒ huì shì shìkàn, dànshì bù gǎn bǎozhèng.

ฉันจะลองดูก่อน  แต่ฉันไม่สามารถรับประกันได้


9 我没听清楚你们的问题,你能重复一次吗?

Wǒ méi tīng qīngchǔ nǐmen de wèntí, nǐ néng chóngfù yīcì ma?

 ฉันเข้าใจคำถามของคุณไม่ชัดเจนนัก  คุณช่วยพูดอีกครั้งได้ไหม?


10 以下的答案必须再经过正式确认才有效。

 Yǐxià de dá'àn bìxū zài jīngguò zhèngshì quèrèn cái yǒuxiào.

คำตอบดังกล่าวนั้น  จะต้องได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนถึงจะใช้ได้


11 我可以提示一个想法。

 Wǒ kěyǐ tíshì yīgè xiǎngfǎ.

ฉันจะขอเสนอแนวคิดซํก 1 แนวคิด


12 请记得这不是最后的回答。

Qǐng jìdé zhè bùshì zuìhòu de huídá.

โปรดจำไว้ว่า นี่ไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้าย


13 让我们假设一个我们不同意的状况。

 Ràng wǒmen jiǎshè yīgè wǒmen bù tóngyì de zhuàngkuàng.

ให้เราเสนอเหตุผลที่เราไม่เห็นด้วยซักหน่อย


14 为了讨论各种情形,让我们假设我方不同意时的处理方法。

Wèile tǎolùn gè zhǒng qíngxíng, ràng wǒmen jiǎshè wǒ fāng bù tóngyì shí de chǔlǐ fāngfǎ.

เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เราสมมติว่าถ้าเราไม่เห็นด้วยเราจะจัดการกับมันอย่างไร


15 没有相关的出版资料。

Méiyǒu xiāngguān de chūbǎn zīliào.

ไม่มีข้อมูลสิ่งพิมพ์ใดๆที่เกี่ยวข้อง

 

16  这样的资料为机密资料。

Zhèyàng de zīliào wèi jīmì zīliào.

ข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ


17 我不确定是否有这样的资料存在。

Wǒ bù quèdìng shìfǒu yǒu zhèyàng de zīliào cúnzài.

ฉันไม่แน่ใจว่ามีข้อมูลดังกล่าวเก็บไว้อยู่หรือไม่


18 这要看列表内容。

Zhè yào kàn lièbiǎo nèiróng.

นี่ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาตามรายการต่างๆ


19  我们急需这些资料。

Wǒmen jíxū zhèxiē zīliào.

เราต้องการข้อมูลนี้โดยด่วน


20 好。我们收齐之后会立即寄给你。

Hǎo. Wǒmen shōu qí zhīhòu huì lìjí jì gěi nǐ.

ได้ เราจะส่งให้คุณทันทีที่เรารวบรวมได้


21 我将向你介绍我们的公司,你有什么特别想知道的吗?

Wǒ jiāng xiàng nǐ jièshào wǒmen de gōngsī, nǐ yǒu shén me tèbié xiǎng zhīdào de ma?

ฉันจะแนะนำคุณให้รู้จักกับ บริษัท ของเรา  คุณต้องการทราบอะไรเป็นพิเศษที่ยังอยากจะรู้เพิ่มเติมหรือไม่?

 

 22 我想了解一下贵国的投资环境。

Wǒ xiǎng liǎo jiè yīxià guì guó de tóuzī huánjìng.

ฉันต้องการทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การลงทุนในประเทศของคุณ


 23 我非常想了解有关贵国对外贸易的政策。

Wǒ fēicháng xiǎng liǎojiě yǒuguān guì guó duìwài màoyì de zhèngcè.

ฉันต้องการทราบเกี่ยวกับนโยบายการค้าต่างประเทศของคุณเป็นอย่างมาก


24 据说你们正在实施一种新的对外贸易政策。

Jùshuō nǐmen zhèngzài shíshī yī zhǒng xīn de duìwài màoyì zhèngcè.

เขาว่ากันว่าคุณกำลังใช้นโยบายการค้าต่างประเทศใหม่


 25 我们的对外贸易政策一向是以平等互利、互通有无为基础的。

Wǒmen de duìwài màoyì zhèngcè yīxiàng shì yǐ píngděng hùlì, hùtōng yǒu wúwéi jīchǔ de.

นโยบายการค้าระหว่างประเทศของเรามีพื้นฐานอยู่บนความเสมอภาค ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์  และสามารถทำงานร่วมกันได้

26 我们在具体*作方法上灵活多了。

Wǒmen zài jùtǐ*zuò fāngfǎ shàng línghuó duōle.

ในการทำงานเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นเป็นพิเศษแล้ว


27 我们主要采取了一些国际上的惯例做法。

Wǒmen zhǔyào cǎiqǔle yīxiē guójì shang de guànlì zuòfǎ.

เราได้นำหลักปฏิบัติสากลมาใช้เป็นหลัก

 

28 你们的进出口贸易也有一些调整,对吗?

Nǐmen de jìn chūkǒu màoyì yěyǒu yīxiē tiáozhěng, duì ma?

การค้านำเข้าและส่งออกของคุณก็มีการปรับเปลี่ยนไปบ้างใช่ไหม?

 

 29 我们相信双方都有一个光明的前景。

Wǒmen xiāngxìn shuāngfāng dōu yǒu yīgè guāngmíng de qiánjǐng.

เราเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายมีอนาคตที่สดใส

 

30 你认为该怎样来进行这次谈判呢?

 Nǐ rènwéi gāi zěnyàng lái jìnxíng zhè cì tánpàn ne?

คุณคิดอย่างไรกับการเจรจานี้

 

******************************************** 

สนใจติดต่อสอบถาม️ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาจีนกลาง/ ตารางเรียน/ และรายละเอียดเนื้อหาการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ติวเตอร์ไฮ้หรือ

Website : https://www.easythaichinese.com/

Line: hai_harvard,  haiHarvardwu

**แอดไลน์ง่ายสุดครับ**

http://line.me/ti/p/~hai_harvard หรือ

 http://line.me/ti/p/~haiharvardwu

เบอร์โทรศัพท์: ‪083-549-4445 / ‪089-126-5695

*******************************

ติดตามข้อมูลหลักสูตรเนื้อหาที่สอนและราคาค่าเรียนหรืออื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แฟนเพจและบล๊อก

Website: www.easythaichinese.com

และ https://chinese-for-cabin-crew.blogspot.com/ 

*******************************

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาษาจีนได้ในDescription: Fanpage Facebook :

-           ภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน(Chinese For Cabin Crew) Description:

https://www.facebook.com/ChineseForCabinCrew/ และ

https://www.easythaichinese.com/ 

-           ภาษาจีนธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ https://www.facebook.com/ChineseForServiceIndustries/  

-           เรียนภาษาจีนกับติวเตอร์ไฮ้สายไหมบางเขนสุขาภิบาล5 วัชรพลรามอินทรา  Description: https://www.facebook.com/TutorHaiChinese/ หรือ

https://www.facebook.com/EasyThaiChinese/ หรือ

https://m.facebook.com/LikeMandarinChinese/

*******************************

สถานที่เรียนภาษาจีนนะครับ

Chinese Language’s Home by Tutor Hai

79/151 ม.เดอะคอนเนค ทางด่วนวัชรพล แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220, Khwaeng Ao Ngoen, Khet Sai Mai, Krung Thep Maha Nakhon 10220, Thailand

+66 83 549 4445

https://goo.gl/maps/T4WUjt71oJw

****************************** 

โค้ชไฮ้ – ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง/ผู้แปล   เป็นโค้ช/ติวเตอร์สอนภาษาจีน จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยะธุรกิจระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ (University of International Business and Economics:  对外经济贸易大学 ; UIBE ) เชี่ยวชาญการสอนการสนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัดตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงาน  การเตรียมภาษาจีนสำหรับแอร์โฮสเตส-สจ๊วต ภาษาจีนธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการต่างๆ ทั้ง การท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจนวดสปา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการติวสอบวัดระดับภาษาจีน

 

 

 

Visitors: 120,917