Google+

หลักสูตรสนทนาภาษาจีน 301 ประโยค

หลักสูตรสนทนาภาษาจีน 301 ประโยค

เอกลักษณ์

เป็นหลักสูตรที่แต่งขึ้นเพื่อการเรียนภาษาจีนพื้นฐานของชาวต่างชาติที่อยากฝึกสนทนาด้วยภาษาจีน แบบเรียนชุดนี้ประกอบด้วย 40 บท ในแต่ละบทประกอบไปด้วย 6 ส่วนดังนี้ คือ รูปประโยค บทสนทนา การแทนที่และขยายคำคำศัพท์ใหม่ ไวยากรณ์และแบบฝึกหัด ในเนื้อหาประกอบด้วยรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆเกือบ 30 สถานการณ์ เช่น การทักทาย การทำความรู้จัก การสอบถามวันเกิด วันที่และเวลา ครอบครัว ที่อยู่ และที่ทำการไปรษณีย์ ความต้องการที่เกี่ยวกับซื้อของ แลกเงิน ถ่ายรูป การต้อนรับ การแสดงความดีใจหรือเสียใจ การเปรียบเทียบ การท่องเที่ยว และ การขนส่งฯ

หลักสูตรจัดโดย     Beijing Language and Culture University

เวลาเรียน             ทั้งหมด  100 ชั่วโมง

ค่าเรียน                1,900บาท / เดือน (16 ชม.) (สำหรับนักเรียนกลุ่มเล็ก 6 คน)

กลุ่มเป้าหมาย        ผู้ที่ตั้งใจจะฝึกสนทนาภาษาจีนพื้นฐาน

*******************************************

การแนะนำหลักสูตรสนทนาภาษาจีน 301 ประโยค :

           << สนทนาภาษาจีน 301 ประโยค 汉语会话301句>> เป็นแบบเรียนฉบับเร่งรัดที่แต่งขึ้นเพื่อการเรียนภาษาจีนพื้นฐานของชาวต่างชาติ

             แบบเรียนชุดนี้ประกอบด้วย 40 บท นอกจากนี้ยังมีบททบทวนอีก 8 บท ในเนื้อหา 40 บทประกอบด้วยรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆเกือบ 30 สถานการณ์ เช่น “การทักทาย” “การทำความรู้จัก” เป็นต้น คำศัพท์ประมาณ 800 คำ รวมทั้งไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน ในแต่ละบทประกอบไปด้วย 6 ส่วนดังนี้ คือ รูปประโยค บทสนทนา การแทนที่และขยายคำคำศัพท์ใหม่ ไวยากรณ์และแบบฝึกหัด

           แบบเรียนชุดนี้เน้นที่จะให้ผู้เรียนภาษาจีนพื้นฐานสามารถใช้ภาษาจีนในการสนทนาตามสถานการณ์จริงได้ ในการแต่งตำราผู้แต่งจะเน้นการผสมผสานระหว่างสถานการณ์การสนทนาจริงและโครงสร้างไวยากรณ์เข้าด้วยกัน โดยการนำเอาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐานที่ใช้บ่อยๆแสดงผ่านบทสนทนาต่างๆเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจในแบบเรียนชุดนี้และภายใต้พื้นฐานนี้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนการแทนที่และขยายคำเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายคือผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนพื้นฐานสนทนากับคนจีนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนภาษาจีนต่อไป

 

《汉语会话301句》目录

สารบัญ ในหลักสูตรสนทนาภาษาจีน 301 ประโยค

第一册  เล่มที่ 1

บทที่ 1   การทักทาย (1)                         สวัสดี

บทที่ 2   การทักทาย (2)                         คุณสบายดีไหมครับ (คะ)

บทที่ 3   การทักทาย (3)                         คุณงานยุ่งไหมครับ (คะ)

บทที่ 4   การทำความรู้จัก (1)                   คุณชื่ออะไรครับ  (คะ)

บทที่ 5   การทำความรู้จัก (2)                   ผม (ดิฉัน) ขอแนะนำสักหน่อย

บทที่ 6   การสอบถาม (1)                        คุณเกิดวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร

บทที่ 7   การสอบถาม (2)                        ครอบครัวคุณมีทั้งหมดกี่คนครับ (คะ)

บทที่ 8   การสอบถาม (3)                        ตอนนี้กี่โมงครับ (คะ)

บทที่ 9   การสอบถาม (4)                        คุณพักอยู่ที่ไหนครับ (คะ)

บทที่ 10 การสอบถาม (5)                       ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน

บทที่ 11 ความต้องการ (1)                      ฉันต้องการซื้อส้ม

บทที่ 12 ความต้องการ (2)                      ฉันต้องการซื้อเสื้อไหมพรม

บทที่ 13 ความต้องการ (3)                      ต้องการเปลี่ยนรถ

บทที่ 14 ความต้องการ (4)                      ฉันต้องการไปแลกเงิน

บทที่ 15 ความต้องการ (5)                      ฉันต้องการถ่ายรูปสักรูป

บทที่ 16 การนัดหมาย (1)                       คุณเคยดูงิ้วปักกิ่งไหม

บทที่ 17 การนัดหมาย (2)                       ไปสวนสัตว์

บทที่ 18 การต้อนรับ (1)                         เดินทางมาคงเหนื่อยล่ะสิครับ (คะ)

บทที่ 19 การต้อนรับ (2)                         ยินดีต้อนรับคุณ

บทที่ 20 การรับรอง                               ชนแก้วเพื่อมิตรภาพของพวกเรา

 

สารบัญ ในหลักสูตรสนทนาภาษาจีน 301 ประโยค

第二册  เล่มที่ 2

บทที่ 21 การเชื้อเชิญ                             ขอเชิญคุณเข้าร่วม

บทที่ 22 การปฏิเสธ                               ผม (ดิฉัน) ไปไม่ได้

บทที่ 23 การขอโทษ                             ขอโทษครับ (คะ)

บทที่ 24 การแสดงความเสียใจ                 ผม (ดิฉัน) เสียใจจริงๆที่ไม่ได้พบเขา

บทที่ 25 การยกย่อง (ชมเชย)                  รูปภาพรูปนี้สวยจริงๆ

บทที่ 26 การแสดงความยินดี                   ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วย

บทที่ 27 การตักเตือน                             คุณอย่าสูบบุหรี่เลย

บทที่ 28 การเปรียบเทียบ                        วันนี้หนาวกว่าเมื่อวาน

บทที่ 29 งานอดิเรก                                ผม (ฉัน) ก็ชอบว่ายน้ำเหมือนกัน

บทที่ 30 ภาษา                                     กรุณาพูดช้าๆหน่อยครับ (คะ)

บทที่ 31 การท่องเที่ยว (1)                      ทิวทัศน์ที่นั่นสวยงามจริงๆ

บทที่ 32 การท่องเที่ยว (2)                       คุณลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่นี่แล้วครับ (คะ)

บทที่ 33 การท่องเที่ยว (3)                      มีห้องว่างไหมครับ (คะ)

บทที่ 34 ไปหาหมอ                                ผม (ดิฉัน) ปวดศีรษะ

บทที่ 35 การไปเยี่ยม                              คุณดีขึ้นบ้างรึยังครับ (คะ)

บทที่ 36 การบอกลา                               ผม (ดิฉัน) จะกลับประเทศแล้ว

บทที่ 37 การเลี้ยงอำลา                           ไม่อยากให้พวกคุณจากไปจริงๆ

บทที่ 38 การขนส่ง                                 เช็คกระเป๋าเดินทางที่นี่ใช่ไหมครับ (คะ)

บทที่ 39 ไปส่ง (1)                                ไปส่งคุณที่สนามบินไม่ได้แล้ว

บทที่ 40 ไปส่ง (2)                                 ขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดีภาพ

*******************************

Visitors: 120,916