Google+

เรียนต่อประเทศจีน ที่เมืองชิงเต่า

Qingdao Technological University

Spring Feb' 2017

Type Public University

City Qingdao

Location 11 Fushun Road, Qingdao, Shandong Province, P. R. China

Gallery Photo Gallery

 

 • EasyThaiChinese ขอแนะนำสถาบัน

 

Qingdao Technological University  ก่อตั้งเมื่อ ปี ค.ศ. 1953 เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการจีน ตั้งอยู่ในเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ต่อมาได้พัฒนาหลักสูตรอื่นขึ้นอีก เช่น ทางด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ และด้านกฎหมาย เป็นต้น ในปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 13,200 คน ประกอบด้วยนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 300 คน จาก 20 ประเทศทั่วโลก มี ศาสตราจารย์ประมาณ 500 คนและมีอาจารย์ที่จบปริญญาเอก อีกกว่า 40 คน ในส่วนของนักศึกษาต่างชาติ ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา เช่น ภาษาจีน วัฒนธรรมจีน เป็นต้น การเรียนการสอนใน 1 เทอม จะเรียนประมาณ 18 สัปดาห์ และเรียนทั้งหมด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภายในมหาวิทยาลัย ด้วยสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน จึงเหมาะสำหรับการมาเรียนเพื่อฝึกทักษะภาษายิ่งนัก

 

 • สาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

  • หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น

   เหมาะสำหรับบุคคลที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาเลยเนื้อหาการสอนจะเน้นทางด้าน การพูด ฟัง อ่าน

  • ภาษาจีนระดับกลาง

   เหมาะสำหรับบุคคลที่เคยเรียนภาษาจีนมาบ้างเนื้อหาสอนจะเน้นทางด้านการฟัง พูด อ่าน และ การเขียนในระดับกลาง ผู้เรียนจะต้องทำการทดสอบก่อนที่จะเริ่มเรียน

  • ภาษาจีนระดับสูง

   เหมาะสำหรับบุคคลที่เคยเรียนภาษาจีนอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป เนื้อหาการสอนจะเน้นทาง ด้านการฟัง การพูด การเขียน การอ่านวรรณคดี ในระดับสูง

   กิจกรรมเสริม : ทัศนศึกษา เขียนพู่กัน วาดรูป ร้องเพลง มวยจีน ฯลฯ

 

Qingdao Technological University Qindao College

Welcome

ยินดีต้อนรับ

 

The progress of Qindao College (QDC) over the past decade has been remarkable in the development of higher education in China. We have grown from relatively humble beginnings to a high-ranking college with a talented team of international and local scholars and an energetic campus community. Students in QDC and members of the wider community are the beneficiaries of this outcome as, together, we are now ready to consolidate this success to advance society and establish ourselves as a leading college in China.

 

ความก้าวหน้าของวิทยาลัยชิงเต่า Qindao College (QDC) ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างโดดเด่นอย่างมากในประเทศจีน เราได้เติบโตขึ้นจากจุดเริ่มต้นเล็กๆจนกระทั่งกลายเป็นวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงด้วยทีมงานนักวิชาการจากนานาประเทศและมีขุมพลังจากชุมชนนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย จำนวนของนักศึกษาใน QDC และจำนวนของผู้ที่จบการศึกษาที่เพิ่มและกระจายออกไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น  รวมถึงการสร้างประโยชน์มากมายอันนำไปสู่ความก้าวหน้าและเจริญของสังคม  ก็ทำให้เราได้รับการยอมรับให้เป็นวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศจีน

 

With more than 16000 students, 1500 staff members, and more than 47 degree and diploma programs, QDC has been recognized as one of the top independent colleges in China. Rapid growth has not, however, diminished the culture borne of an institution of human scale. Every year students very highly rate the experiences and the support they receive at QDC.

 

ด้วยจำนวนของนักศึกษาที่มากกว่า 16,000 คน (ในแต่ละปี) และจำนวนพนักงานและเจ้าหน้าที่กว่า 1,500 คน กับโปรแกรมการศึกษาอีก 47 สาขาวิชา  ทำให้ QDC ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็นอิสระชั้นนำในประเทศจีน  ถึงแม้ว่าจะมีความเจริญเติบโตด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว  แต่เรายังคงไว้ซึ่งการสืบสานวัฒนธรรม  ซึ่งทำให้นักศึกษาทุกคนทุกชั้นปี  ได้รับประสบการณ์และการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมจาก QDC แห่งนี้

 

At QDC, students have options in choosing curricula suitable for their personal goals and career aspirations. Internship and work opportunities allow students to gain practical experience essential for their future career, and the degree programs have been designed in consultation with the society. QDC understands the importance of a balance between academic pursuit and leisure for students, and offers extensive academic, sporting, cultural and recreational opportunities. Students in QDC, free themselves to more than 45 student clubs and organizations.

 

As QDC forges ahead into its finishing line of the second five-year development plan, it does so with a growing reputation for excellence. We will welcome a larger body of students than ever before and introduce a wider range of exciting new courses to fulfill our dedication to a broad-based, transdisciplinary education for young people from home and abroad. As we embark on this new era in higher education in China, we very much hope you will join us. You are certain to find a comfortable place at QDC. We look forward to our paths crossing soon!

 

Why QDC?

ทำไมต้องที่ QDC?

 

8 Reasons to Choose QDC

8 เหตุผลที่ต้องเลือกเรียนที่ QDC

Here, you will have a golden opportunity not just to learn, but to immerse yourself in a vibrant, stimulating culture that will enrich your education immeasurably.

ที่นี่คุณจะได้รับโอกาสทองที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเรียนรู้เท่านั้น แต่คุณจะได้ดื่มด่ำสดใสในวัฒนธรรมที่จะช่วยกระตุ้นและยกระดับการศึกษาของคุณได้อย่างมากมาย

 

Prestige

ศักดิ์ศรี

Being the most innovative college recognized by the Ministry of Education, QDC is unique among all Chinese independent colleges. Right from our beginning in 2004, we have remained true to our mission: celebrating and cultivating the creativity of our studentshelping them turn their passion into a fulfilling, productive profession.

ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นวิทยาลัยที่มีนวัตกรรมใหม่ล่าสุด  ซึ่ง QDC มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในหมู่วิทยาลัยอิสระของจีน จากจุดเริ่มต้นของเราในปี 2004  เราได้ปฏิบัติภารกิจของเราให้เป็นที่ประจักษ์ : การเฉลิมฉลองและการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาของเรา  ช่วยเติมเต็มให้พวกเขาสามารถตอบสนองต่อการประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์แบบ

QDC Approach

รูปแบบทางการศึกษาของ QDC

Over the past decade, we have developed our proven instructional methods that thoroughly integrate classroom study with experiential workshop practice. Our multidisciplinary approach combines traditional teaching methods with new digital technologies, and synthesizes individual study with group project work. Through collaborations with companies and institutions home and abroad, we offer students hand-on work opportunities to develop their critical thinking and practical skills.

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราได้มีการพัฒนาวิธีการสอนของเรา  และได้รับการพิสูจน์อย่างทั่วถึงแล้วว่า  ได้มีการบูรณาการด้านการศึกษาในชั้นเรียนกับการปฏิบัติการ  มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างประสบการณ์  ด้วยวิธีการสหศึกษาของเรา  ร่วมกับวิธีการสอนแบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลใหม่และสังเคราะห์การศึกษาบุคคลที่มีการทำโครงงานกลุ่ม ผ่านความร่วมมือกับ บริษัท และสถาบันภายในและต่างประเทศ  ซึ่งนักศึกษาของเราจะได้รับโอกาสในการทำงานเพื่อพัฒนาฝีมือ ความคิดและการปฏิบัติทักษะที่สำคัญของพวกเขา

 

Faculty

หลักสูตร/สาขาวิชา

Facultys enthusiasm for teaching matches students' passion for learning. Teachers here are highly skilled and talented educators, whose instructions inspire students to learnexperiment and grow.They are passionate about the art they practice, the subject they teach, and the students they motivate and mentor.They are completely committed to helping students become highly skilled critical thinkers, problem solvers, and communicators. In short, they love what they do – helping each student become the best that he or she can be.

แต่ละคณะ/สาขา มีการกระตุ้นให้การเรียนการสอนตรงกับความต้องการของนักนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครูที่นี่มีความรู้และทักษะสูงและมีความสามารถในการให้คำแนะนำ  รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และทดลองได้มีการนำศิลปะไปใช้ในการฝึกฝนด้านต่างๆและกระตุ้นโน้มน้าวให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้นักเรียนกลายเป็นนักคิด  ที่สำคัญเพื่อสร้างให้นักศึกษามีทักษะในแก้ปัญหาและการสื่อสาร  ในระยะสั้นนี้เองที่พวกเขาจะรักในสิ่งที่พวกเขาทำ – และสามารถช่วยให้นักศึกษาแต่ละคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่สุดเท่าที่เขาหรือเธอสามารถจะทำได้

Choice

ตัวเลือก

Today more than 16000 students come from across China and over 20 foreign countries to pursue undergraduate degrees in Civil Engineering, Project Management, Traffic Engineering, Mechanical Manufacture and Automation, Electrical Engineering and Automation, Material Formation and Control Engineering, Computer Science and Technology, Electronic Information Engineering, Electronic Information Science and Technology, Architecture, Urban Planning, International Economics and Trade, Logistics Management, Art Design, Animation, English, German and French, to list just a few.

ในวันนี้  นักศึกษามากกว่า 16,000 จากทั่วประเทศจีนและประเทศต่าง ๆ กว่า 20 ประเทศ ปรารถนาที่จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาต่างๆ อาทิ สาขาวิศวกรรมโยธา, การบริหารโครงการ, วิศวกรรมการจราจร, การผลิตเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ, วัสดุก่อตัวและวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี, วิศวกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศสถาปัตยกรรมผังเมือง, เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ, การบริหารจัดการโลจิสติกส์, การออกแบบแอนนิเมชั่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศส  เป็นต้น  ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น

Facilities

สิ่งอำนวยความสะดวก

QDC is a remarkable collection of creative talents dedicated to advanced education. Located in the north of the exciting scenic spot Mt. Laoshan, our 40-building campus adds significant architectural value to the newly renovated territorial complex. In total, the libraries hold a collection of around 950,000 volumes and provide access to thousands of additional resources via electronic networks. Our superb IT infrastructure, high tech equipment, and fully equipped labs provide students with every resource to try their ideas.

QDC ได้รวบรวมความโดดเด่นหลากหลายด้านและสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านการศึกษาในระดับสูง มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจุดชมวิวที่น่าตื่นตาและสวยงามที่ชื่อว่าภูเขาเหล่าซาน Laoshan  เพียบพร้อมด้วยอาคารเรียนทั้ง 40 อาคาร  ซึ่งเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญและดูทันสมัย มีห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือประมาณ 950,000 เล่มและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากมายเพิ่มเติมผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานอุปกรณ์ไอทีของเราที่ยอดเยี่ยมและมีเทคโนโลยีทันสมัย  รวมถึงห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ครบครันให้นักศึกษา  มีทรัพยากรที่พร้อมสรรพเพื่อรองรับความคิดของนักศึกษาทุกคน

International Connections

การเชื่อมต่อกับนานาประเทศ

With students from over 20 different countries, the QDC community benefits from a broad diversity of cultures and ideas. We participate in exchange programs with international universities throughout Asia, North America and other regions. We collaborate with almost a hundred institutions from Great Britain, America, Australia, France, etc.

ด้วยนักศึกษาจากมากกว่า 20 ประเทศที่แตกต่างกันนี้  ประโยชน์ที่ได้จากความหลากหลายเหล่านี้ใน QDC จะเป็นความหลากหลายในวงกว้างทั้งทางด้านวัฒนธรรมและความคิด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศทั่วเอเชีย, อเมริกาเหนือและภูมิภาคอื่น ๆ เราทำงานร่วมกับเกือบร้อยสถาบันจากสหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส ฯลฯ

 

Scholarships

ทุนการศึกษา

 

QDC offers a number of scholarships to students. Some are targeted to specific projects, others being more general with broader eligibility criteria. In addition, Chinese government scholarships and bursaries are provided to motivate knowledge and innovation.

 

QDC มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจำนวนหนึ่ง ซึ่งบางคนอาจมีการกำหนดเป้าหมายให้กับโครงการที่เฉพาะเจาะจง และด้านอื่นๆ ทั่วไปก็มีมากมายและมีเกณฑ์ที่กว้างอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนและทุนค่าเล่าเรียนมีไว้เพื่อกระตุ้นให้ความรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

Employment

การจ้างงาน

The success of QDC graduates justifies our pedagogy. Our graduates leave with rich practical experiences and advanced portfolios they need to launch their careers in the fields of their choice. Today, former QDC students are playing their parts in many leading companies both within and outside China. They are making groundbreaking changes as innovators in civil engineering, mechanic manufacture, architecture and other areas. They’re pushing forward the frontier of interactive and newly-born fields.

จากความสำเร็จของบัณฑิต QDC  ทำให้สามารถสรุปได้ว่า การเรียนการสอนของเรา ผู้สำเร็จการศึกษาจากเรา  ออกไปพร้อมกับประสบการณ์จริง  ที่อุดมสมบูรณ์ความรู้ความสามารถในสายอาชีพต่างๆ ในวันนี้ ศิษย์เก่า QDC เป็นส่วนหนึ่งของผู้นำในองค์กร บริษัทชั้นนำมากมายทั้งในและนอกประเทศจีน พวกเขาจะทำให้การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ และเป็นผู้สร้างนวัตกรรมทั้งในงานวิศวกรรมโยธา, การผลิตช่างสถาปัตยกรรมและงานด้านอื่น ๆ พวกเขากำลังผลักดันให้เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชั้นแนวหน้า

We collaborate with almost a hundred institutions from Great Britain, America, Australia, France, etc.For more information, please visit www.qdc.edu.cn.

เราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆเกือบร้อยสถาบันทั้งจากสหราชอาณาจักร, อเมริกา, ออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส, ฯลฯ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.qpc.edu.cn.

International Undergraduate Programs

1. SOFTWARE ENGINEERING

2. CIVIL ENGINEERING

3. PROJECT MANAGEMENT

4. TRAFFIC ENGINEERING

5. MECHANICAL MANUFACTURE AND AUTOMATION

6. ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATION

7. MATERIAL FORMATION AND CONTROL ENGINEERIN

8. COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY

9. ELECTRONIC INFORMATION ENGINEERING

10. INFORMATION MANAGEMENT AND INFORMATION SY

11. ELECTRONIC INFORMATION SCIENCE AND TECHNO

12. FINANCIAL MANAGEMENT

13. ACCOUNTING

14. INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE

15. MARKETING

16. LOGISTICS MANAGEMENT

17. URBAN PLANNING

18. ARCHITECTURE

19. ART DESIGN

20. ANIMATION

21. ENGLISH

22. GERMAN

23. FRENCH

 

 

 

สมัครเรียน  

 

ดาวน์โหลดขั้นตอนและรายละเอียดการสมัครที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติได้ที่นี่  

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

หรือ

โทร 083-549-4445,  02-0055-276

สารคดีท่องเที่ยวเมืองชิงเต่า

Visitors: 120,917